ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
HOOFDSTUK 7 JOBS

oef. 123 (E-N)
Vacancy vacature
Staggering schrikbarend
Prospect vooruitzicht
Applicant sollicitant
Increase toename
Bright slim
Assessment beoordeling
Require nodig hebben
Prediction voorspelling
Extra-curricular buitenschools
Inclined geneigd
Initial eerste
Mismatch verkeerde combinatie
Wasteful verkwistend

oef. 125 (N-E)
1. Ik zoek al een tijdje naar een baan. - I’ve been looking for job for some time.
2. Ik kan niet van mijn zakgeld rondkomen. - I can’t manage on my pocket money.
3. Ik wil wel een baantje achter de kassa. - I’d like a job as a cashier.
4. Het is saai werk. - It’s a tedious job.
5. Ik houd niet van zweetvoeten. - I don’t like sweaty feet.
6. Je krijgt het minimumjeugdloon. - You’ll get minimum youth wage.
7. Ik kon de stank van de benzinepomp niet verdragen. I couldn’t stand the smell of the filling-station.
8. Kranten bezorgen is vermoeiend werk. - Delivering papers is tiring work.
9. Ik zou graag op kantoor werken of op een reisbureau. - I’d like to work at an office or at a travel agency.
10. Krijgt het personeel korting? - Do the staff get a duscount.
11. Ik hoop dat ik dat haal. - I hope I’ll make it.
12. Ik ga het zeker proberen. - I’ll certainly give it a try.

oef. 126
-I have been looking for a job for some time, but I can’t say I’ve been very succesfull. I can’t manage on my little pocket money.
-A shop or supermarket. I’d like a job as cashier. I hate to stand around all day.
-Not for me. It’s boring work and you have to be on your feet all day.
-Shoe-shop, that might be interesing. Although, I don’t like sweaty feet. How much do you get paid? The minimun youth wage or less?
-I do want a job. I’ve had lots of jobs. I worked in a filling-station, but I couldn’t stand the smell.
-Well, I use to deliver papers, but I had to get up 5 o’clock in the morning! I prefer to work at an office or at a travel agency.
-Why not, I like selling things. By the way, does the boss give a discount to his staff?
-A month, I hope I’ll make it. But I certainly give it a try.

Oef. 131 (N-E)
1. Naar aanleiding van u advertentie in The Independent van 12 september jl.
With reference to your advertisement in The Independent of 12th September last.
2. Uw advertentie in Serve&Volley sprak mij er aan.
Your advertisement in Serve&Volley strongly appealed to me.
3. Ik zou graag naar deze baan willen solliciteren.
I would like to apply for this job.
4. Ik denk dat ik geschikt ben voor deze baan.
I think I am suited for this job.
5. Helaas heb ik geen enkele ervaring.
Unfortunately I have no experience at all.
6. Ik kan me verstaanbaar maken in Frans en Duits.
I can make myself understood in French and German.
7. Ik spreek vloeiend Engels.
I speak English fluently.
8. Ik sluit een foto van mijzelf bij.
I am enclosing a photograph of myself.
9. Ik stuur u mijn curriculum vitae.
I am sending you my curriculum vitae.
10. Ik stuur u twee referenties.
I am sending you two references.
11. Ik hoop dat u mij zult uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
I hope you will invite me for a interview
12. Ik zou graag een paar maanden in engeland willen doorbrengen.
I would like to spend a couple of months in England.
13. Misschien heft u helemaal geen vacature.
You may have no vacancy at all.
14. Ik doe binnenkort eindexamen.
I am about to take my final exams.
15. Ik zal mijn eigen reiskosten betalen.
I shall pay my own travelling expenses.
16. Ik hoop zo spoedig mogelijk iets van u te horen.
I hope to hear from you as soon as possible.
17. Ik vroeg mij af of een een vacature had.
I was wondering if you have a vacancy.
18. Het enige wat ik vraag is kost en inwoning.
All I ask for is free board and lodging.
19. Ik zou graag solliciteren naar een vakantiebaan als groepsleider.
I would like to apply for a holiday job as a group leader.
20. Ik zou graag een afspraak maken.
I would like to make an appointment.

oef. 132 brief

oef. 133 welfare/prosperity
welfare= welzijn
prosperity= welvaart

oef. 134 refuse/to refuse
refuse= afval, huisafval
to refuse= weigeren

oef. 135 to persecute/to prosecute
to persecute= vervolgen, onderdrukken - (zonder geldige reden, vb Joden)
to prosecute= gerechtelijk vervolgen (met geldige reden, vb diefstal)

HOOFDSTUK 8 CANADA

oef. 143 (E-N)
Ancestors voorouders
Determination vastberadenheid
Craftsmanship vakmanschip
Deliberate opzettelijk
To lure lokken
To allocate toewijzen
Commerce handel
Merchant koopman
Expansion uitbreiding
To decline afnemen
Mature rijp
Diligence ijver
Trait eigenschap
To commemorate herdenken
To unveil onthullen

oef. 145 (N-E)
Gastheer, gastvrouw host
In elk geval in any case
Je ergens vestigen to settle down
Met pensioen gaan to retire
Liefde op het eerte gezicht love at first sight
Zich aanpassen aan to adapt to
Heimwee hebben - to be homesick
Aanbevelen cooperation
Ik woonde vroeger in.. I used to live in..
Als ik zo vrij mag zijn if I may say so
Ik spreek redelijk goed Engels - I have a fairly good command of English
Om heel eerlijk te zijn to be quite frank
Heb je er ooit aan gedacht om.. - have you ever thought of..

oef. 147
-So you used to live in Dordrecht, did you?
-I think so. Why did you deside to emigrate too Canada?
-How romantic. So it was love at first side, wasn’t it? I thought that didn’t exist any more.
-What can you tell me about your first years in Canada, was it difficult to adept to the Canadian way of live?
-Was it hard for you to get job?
-Does the Canadian governement still promote immigration?
-Where you ever homesick in the biginning?
-Would you recommed immigrating to somebody like me?
-Have you ever thought of going back to Holland for good?
-Thank you for your coöperation, you have been very helpfull.

oef. 151 (N-E)
1. VVV - Tourist Information Office
2. Welke bezienswaardigheden zijn er in H.? - What sights are there in H.?
3. We willen graag wat uitstapjes maken. - We would like to make some trips.
4. Hoeveel kost het om het ford te bezoeken? - How much is the admission to the fort?
5. Kunt u ons misschien een brochure toezenden? - Could you send us a brochure, please?
6. Gegevens over de weersomstandigheden. - Information about the weather conditions
7. Bij voorbaat dank. - Thank you in advance
8. Er warden enkele geode films vertoond - Some good films were shown.
9. We werden opgehaald met een bus. - We were picked up by a bus.
10. Mijn gastheer bleek van mijn leeftijd te zijn. - My host turned out to be my age
11. De Latijnse vertaling. - The Latin translation.
12. Heb je mijn ansichtkaart al ontvangen? - Have you received my picture postcard yet?

oef. 152 brief

oef. 153 to look after/to look for
to look after= zorgen voor
to look for= zoeken naar

oef. 154 besides/except
besides= behalve, met inbegrip van
except= behalve, met uitzondering van

oef. 155 mayor/major
mayor= burgemeester
major= belangrijk, majoor

Woorden MC-tekst CRIME TIME VIEUWING (E-N)
1. Crime time viewing Kijken naar misdaad
Conception Het ontstaan
Monthy Maandelijks
Has had a charmed life Lijkt door hogere machten beschermd
Consistently Constant
Audiences Kijkers
Occasional Zo nu en dan
Peaks Toppen
Non drama Non fictie/ waar gebeurd
To feature Scoort
Top ratings Hoge kijkcijfers
Resolution Oplossing
Convictions Veroordelingen
Average Ongeveer
Awkward Vervelend/Lastig
Legitimatly Te recht/ met recht
2. Newly Onlangs
Established Opgericht
Police foudation Politie bond
Cautiously Voorzichtig
Put forward the idea Heeft het idee naar voren gebracht
Improving Verbeteren
Clear-up rates Oplossing percentage
To a man Eensgezind
Members Lid
Board Bestuur
Home office officials Ambtenaar van binnenlandse zaken
Recalls Herinneren
Moral Moreel
Attached Aan vast zaten
General reluctance Geheel onwillig
Depicted Uitbeelden
3. Was taken up anyway Werd toch opgepakt
Reached Kwam
Extraordinary Buitengewoon/ uitstekend
Reservations Bedenkingen
Prior to it launch Voorafgaand aan de start
Remain Blijven
Relevant Van kracht
Fixture Vast programma
Generated Losgemaakt
Intermittent Zo nu en dan
Methodical Zorgvuldig
Attempt Poging
Measure Meten
Assess Beoordelen
Impact Invloed
4. Isolate Afzonderen
Ruling Belangrijkste
In terms of Met het oog op
Crime- detection assistance Hulp bij het opsporen van misdaden
Represents Vertegenwoordigd
The opposite end Een heel andere kant
Notice Aanplakbiljet
Consequences Gevolg
Construction Aanleg
Provided Verschafte
Classes Milieu
Among others Onder andere
Operating In actie komen
Necessarily be solved Niet noodzakelijk worden opgelost
Locality District
Nationwide Landelijk
Appeal programme Oproep programma
Retained Vasthouden
Production values Productie criteria
Predecessors Voorlopers
Boldly Moedig
Despicable Verachtelijk
Literally Letterlijk
Depiction Reconstructie
Viewing figures Kijkcijfers
To serve its entirely worthy purpose Zijn uiterst waardevolle doel dienen
5. Appetite Smacht
True life Levensecht
Entertainment value Amusement waarde
To what extent In hoeverre
Appeals to Inspeelt op
It’s hardly a public hanging Niet echt een openbare ophanging
Contemporary Eigentijds
Equivalent Tegenhanger
Catering to In speelt op
Simirarly unworthy Even schandelijk
Sensiblities Sensatiezucht
6. Has never been addressed Is nooit aan de orde gesteld
Examination Onderzoek
The extent to Naar mate
Guise Vermomming
Unintentionally Onbedoeld
Promotes a fear Aanwakkeren
Risk Risico
Heightens Verergerd
Everyday alarm Dagelijkse angst
Especially Vooral
Vulnerable Zwakken
Elderly Bejaarden
Single woman Alleenstaande vrouw
7. Promote Bevorderen
Evidence Bewijs
Directly copied Precies nagedaan
Gratifyingly slender Behoorlijk zwak/ mager
There is a sens Er is een vaag gevoel
Instruction manual Handleiding
Encourage Aanmoedigen
By focusing so squarely Door er zo bovenop te zitten
Secondly Ten tweede
To get a crime featured on Om een misdaad in een uitzending te krijgen
Hava enjoyed a measure of succes Moet een beetje succes hebben gehad
Figures Aantallen
Proportion Gedeelte
8. Obscures Verdoezeld
Some issues Enkele zaken
Argues Stelt/voert aan
Correspond Komt niet overeen met
Pressing Dringende
Tend Neiging hebben
To reflect Aandacht te schenken aan
Attracted Aantrekken
Affects Treft
Ordinary Gewoon
9. Non-dection Niet opgespoord
Related to Heeft verband met
Amount Hoeveelheid
Received to Ontvangen
Management Leiding
Recruitment Werving
Aspects Kanten
Properly addressed Werden goed aangepakt

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.