ADVERTENTIE
Heb jij hulp nodig bij het kiezen van jouw studie?

Thijs (22 jaar) kreeg hulp van onze studiekeuzeadviseur Marise. Door telefonische gesprekken en een aantal testen weet Thijs nu welke studie het beste bij hem past. Zijn tip: “Wacht niet af, ga op onderzoek uit en laat je adviseren!”

Vraag nu jouw persoonlijke gesprek aan!

HOOFDSTUK 7 JOBSoef. 123 (E-N)

Vacancy vacature

Staggering schrikbarend

Prospect vooruitzicht

Applicant sollicitant

Increase toename

Bright slim

Assessment beoordeling

Require nodig hebben

Prediction voorspelling

Extra-curricular buitenschools

Inclined geneigd

Initial eerste

Mismatch verkeerde combinatie

Wasteful verkwistendoef. 125 (N-E)

1. Ik zoek al een tijdje naar een baan. - I’ve been looking for job for some time.

2. Ik kan niet van mijn zakgeld rondkomen. - I can’t manage on my pocket money.3. Ik wil wel een baantje achter de kassa. - I’d like a job as a cashier.

4. Het is saai werk. - It’s a tedious job.

5. Ik houd niet van zweetvoeten. - I don’t like sweaty feet.

6. Je krijgt het minimumjeugdloon. - You’ll get minimum youth wage.

7. Ik kon de stank van de benzinepomp niet verdragen. I couldn’t stand the smell of the filling-station.

8. Kranten bezorgen is vermoeiend werk. - Delivering papers is tiring work.

9. Ik zou graag op kantoor werken of op een reisbureau. - I’d like to work at an office or at a travel agency.

10. Krijgt het personeel korting? - Do the staff get a duscount.

11. Ik hoop dat ik dat haal. - I hope I’ll make it.

12. Ik ga het zeker proberen. - I’ll certainly give it a try.

oef. 126

-I have been looking for a job for some time, but I can’t say I’ve been very succesfull. I can’t manage on my little pocket money.

-A shop or supermarket. I’d like a job as cashier. I hate to stand around all day.

-Not for me. It’s boring work and you have to be on your feet all day.

-Shoe-shop, that might be interesing. Although, I don’t like sweaty feet. How much do you get paid? The minimun youth wage or less?

-I do want a job. I’ve had lots of jobs. I worked in a filling-station, but I couldn’t stand the smell.

-Well, I use to deliver papers, but I had to get up 5 o’clock in the morning! I prefer to work at an office or at a travel agency.

-Why not, I like selling things. By the way, does the boss give a discount to his staff?

-A month, I hope I’ll make it. But I certainly give it a try.Oef. 131 (N-E)

1. Naar aanleiding van u advertentie in The Independent van 12 september jl.

With reference to your advertisement in The Independent of 12th September last.

2. Uw advertentie in Serve&Volley sprak mij er aan.

Your advertisement in Serve&Volley strongly appealed to me.

3. Ik zou graag naar deze baan willen solliciteren.

I would like to apply for this job.

4. Ik denk dat ik geschikt ben voor deze baan.

I think I am suited for this job.

5. Helaas heb ik geen enkele ervaring.

Unfortunately I have no experience at all.

6. Ik kan me verstaanbaar maken in Frans en Duits.

I can make myself understood in French and German.

7. Ik spreek vloeiend Engels.

I speak English fluently.

8. Ik sluit een foto van mijzelf bij.

I am enclosing a photograph of myself.

9. Ik stuur u mijn curriculum vitae.

I am sending you my curriculum vitae.

10. Ik stuur u twee referenties.

I am sending you two references.

11. Ik hoop dat u mij zult uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

I hope you will invite me for a interview

12. Ik zou graag een paar maanden in engeland willen doorbrengen.

I would like to spend a couple of months in England.

13. Misschien heft u helemaal geen vacature.

You may have no vacancy at all.

14. Ik doe binnenkort eindexamen.

I am about to take my final exams.

15. Ik zal mijn eigen reiskosten betalen.

I shall pay my own travelling expenses.

16. Ik hoop zo spoedig mogelijk iets van u te horen.

I hope to hear from you as soon as possible.

17. Ik vroeg mij af of een een vacature had.

I was wondering if you have a vacancy.

18. Het enige wat ik vraag is kost en inwoning.

All I ask for is free board and lodging.

19. Ik zou graag solliciteren naar een vakantiebaan als groepsleider.

I would like to apply for a holiday job as a group leader.

20. Ik zou graag een afspraak maken.

I would like to make an appointment.oef. 132 briefoef. 133 welfare/prosperity

welfare= welzijn

prosperity= welvaartoef. 134 refuse/to refuse

refuse= afval, huisafval

to refuse= weigerenoef. 135 to persecute/to prosecute

to persecute= vervolgen, onderdrukken - (zonder geldige reden, vb Joden)

to prosecute= gerechtelijk vervolgen (met geldige reden, vb diefstal)HOOFDSTUK 8 CANADAoef. 143 (E-N)

Ancestors voorouders

Determination vastberadenheid

Craftsmanship vakmanschip

Deliberate opzettelijk

To lure lokken

To allocate toewijzen

Commerce handel

Merchant koopman

Expansion uitbreiding

To decline afnemen

Mature rijp

Diligence ijver

Trait eigenschap

To commemorate herdenken

To unveil onthullenoef. 145 (N-E)

Gastheer, gastvrouw host

In elk geval in any case

Je ergens vestigen to settle down

Met pensioen gaan to retire

Liefde op het eerte gezicht love at first sight

Zich aanpassen aan to adapt to

Heimwee hebben - to be homesick

Aanbevelen cooperation

Ik woonde vroeger in.. I used to live in..

Als ik zo vrij mag zijn if I may say so

Ik spreek redelijk goed Engels - I have a fairly good command of English

Om heel eerlijk te zijn to be quite frank

Heb je er ooit aan gedacht om.. - have you ever thought of..oef. 147

-So you used to live in Dordrecht, did you?

-I think so. Why did you deside to emigrate too Canada?

-How romantic. So it was love at first side, wasn’t it? I thought that didn’t exist any more.

-What can you tell me about your first years in Canada, was it difficult to adept to the Canadian way of live?

-Was it hard for you to get job?

-Does the Canadian governement still promote immigration?

-Where you ever homesick in the biginning?

-Would you recommed immigrating to somebody like me?

-Have you ever thought of going back to Holland for good?

-Thank you for your coöperation, you have been very helpfull.oef. 151 (N-E)

1. VVV - Tourist Information Office

2. Welke bezienswaardigheden zijn er in H.? - What sights are there in H.?

3. We willen graag wat uitstapjes maken. - We would like to make some trips.

4. Hoeveel kost het om het ford te bezoeken? - How much is the admission to the fort?

5. Kunt u ons misschien een brochure toezenden? - Could you send us a brochure, please?

6. Gegevens over de weersomstandigheden. - Information about the weather conditions

7. Bij voorbaat dank. - Thank you in advance

8. Er warden enkele geode films vertoond - Some good films were shown.

9. We werden opgehaald met een bus. - We were picked up by a bus.

10. Mijn gastheer bleek van mijn leeftijd te zijn. - My host turned out to be my age

11. De Latijnse vertaling. - The Latin translation.

12. Heb je mijn ansichtkaart al ontvangen? - Have you received my picture postcard yet?oef. 152 briefoef. 153 to look after/to look for

to look after= zorgen voor

to look for= zoeken naaroef. 154 besides/except

besides= behalve, met inbegrip van

except= behalve, met uitzondering vanoef. 155 mayor/major

mayor= burgemeester

major= belangrijk, majoorWoorden MC-tekst CRIME TIME VIEUWING (E-N)

1. Crime time viewing Kijken naar misdaad

Conception Het ontstaan

Monthy Maandelijks

Has had a charmed life Lijkt door hogere machten beschermd

Consistently Constant

Audiences Kijkers

Occasional Zo nu en dan

Peaks Toppen

Non drama Non fictie/ waar gebeurd

To feature Scoort

Top ratings Hoge kijkcijfers

Resolution Oplossing

Convictions Veroordelingen

Average Ongeveer

Awkward Vervelend/Lastig

Legitimatly Te recht/ met recht

2. Newly Onlangs

Established Opgericht

Police foudation Politie bond

Cautiously Voorzichtig

Put forward the idea Heeft het idee naar voren gebracht

Improving Verbeteren

Clear-up rates Oplossing percentage

To a man Eensgezind

Members Lid

Board Bestuur

Home office officials Ambtenaar van binnenlandse zaken

Recalls Herinneren

Moral Moreel

Attached Aan vast zaten

General reluctance Geheel onwillig

Depicted Uitbeelden

3. Was taken up anyway Werd toch opgepakt

Reached Kwam

Extraordinary Buitengewoon/ uitstekend

Reservations Bedenkingen

Prior to it launch Voorafgaand aan de start

Remain Blijven

Relevant Van kracht

Fixture Vast programma

Generated Losgemaakt

Intermittent Zo nu en dan

Methodical Zorgvuldig

Attempt Poging

Measure Meten

Assess Beoordelen

Impact Invloed

4. Isolate Afzonderen

Ruling Belangrijkste

In terms of Met het oog op

Crime- detection assistance Hulp bij het opsporen van misdaden

Represents Vertegenwoordigd

The opposite end Een heel andere kant

Notice Aanplakbiljet

Consequences Gevolg

Construction Aanleg

Provided Verschafte

Classes Milieu

Among others Onder andere

Operating In actie komen

Necessarily be solved Niet noodzakelijk worden opgelost

Locality District

Nationwide Landelijk

Appeal programme Oproep programma

Retained Vasthouden

Production values Productie criteria

Predecessors Voorlopers

Boldly Moedig

Despicable Verachtelijk

Literally Letterlijk

Depiction Reconstructie

Viewing figures Kijkcijfers

To serve its entirely worthy purpose Zijn uiterst waardevolle doel dienen

5. Appetite Smacht

True life Levensecht

Entertainment value Amusement waarde

To what extent In hoeverre

Appeals to Inspeelt op

It’s hardly a public hanging Niet echt een openbare ophanging

Contemporary Eigentijds

Equivalent Tegenhanger

Catering to In speelt op

Simirarly unworthy Even schandelijk

Sensiblities Sensatiezucht

6. Has never been addressed Is nooit aan de orde gesteld

Examination Onderzoek

The extent to Naar mate

Guise Vermomming

Unintentionally Onbedoeld

Promotes a fear Aanwakkeren

Risk Risico

Heightens Verergerd

Everyday alarm Dagelijkse angst

Especially Vooral

Vulnerable Zwakken

Elderly Bejaarden

Single woman Alleenstaande vrouw

7. Promote Bevorderen

Evidence Bewijs

Directly copied Precies nagedaan

Gratifyingly slender Behoorlijk zwak/ mager

There is a sens Er is een vaag gevoel

Instruction manual Handleiding

Encourage Aanmoedigen

By focusing so squarely Door er zo bovenop te zitten

Secondly Ten tweede

To get a crime featured on Om een misdaad in een uitzending te krijgen

Hava enjoyed a measure of succes Moet een beetje succes hebben gehad

Figures Aantallen

Proportion Gedeelte

8. Obscures Verdoezeld

Some issues Enkele zaken

Argues Stelt/voert aan

Correspond Komt niet overeen met

Pressing Dringende

Tend Neiging hebben

To reflect Aandacht te schenken aan

Attracted Aantrekken

Affects Treft

Ordinary Gewoon

9. Non-dection Niet opgespoord

Related to Heeft verband met

Amount Hoeveelheid

Received to Ontvangen

Management Leiding

Recruitment Werving

Aspects Kanten

Properly addressed Werden goed aangepakt


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.