Hoofdstuk 2

Beoordeling 7.5
Foto van C.
 • Samenvatting door C.
 • 3e klas vwo | 877 woorden
 • 24 juni 2016
 • 1 keer beoordeeld
 • Cijfer 7.5
 • 1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Engels H2
Lesson 6

Engels
Nederlands
1
to swear / swore / sworn
zweren / zweerde / gezworen


2
bear
beer


3
to remind
doen denken aan


4
bar
café, kroeg


5
barman
barkeeper


6
to laugh off
weglachen


7
to share
delen


8
worries
zorgen


9
to depress
depressief maken


10
to involve
betrekken bij


11
pale
bleek


12
to feel / felt / felt
voelen / voelde / gevoeld


13
unwell
niet in orde


14
to sympathize
sympathiseren, begrip tonen


15
round here
hier


16
columnist
columnist


17
agony aunt
vrouw die lezersvragen beantwoordt


18
case
geval


19
sympathy
medeleven


20
convinced
overtuigd


21
leather
leer


22
wallet
portemonnee


23
cash
contant geld


24
racket
racket


25
valuables
kostbaarheden


26
choir practice
koorrepetitie


27
pocket
zak


28
(a pair of) trousers
broek


29
changing room
kleedkamer


30
lunchtime
tussen de middag, etenstijd


31
suspicious
verdacht


32
cleaner
schoonmaker


33
caretaker
conciërge


34
to fix
repareren


35
broken
kapot


36
radiator
radiator


37
thief
dief


38
counselling
goede raad


39
tracksuit
trainingspak


40
to distract
afleiden
Lesson 7

Engels
Nederlands
1
to manage
erin slagen om


2
a couple of
een paar


3
the other day
onlangs, kort geleden


4
to rush
rennen, vliegen


5
to be bored
zich vervelen


6
sign
teken


7
generous
gul, royaal


8
to afford
zich permitteren


9
bill
rekening


10
contract
abonnement


11
deal
overeenkomst


12
to lose / lost / lost
verliezen / verloor / verloren, kwijt raken / raakte kwijt / kwijt geraakt


13
drawer
la


14
MP3 player
MP3-speler


15
to search
zoeken


16
locker
kluisje


17
bench
bank


18
as soon as
zodra


19
missing
zoek, weg


20
lost property
gevonden voorwerpen


21
trainers
sportschoenen


22
to turn
draaien, omkeren


23
upside down
ondersteboven


24
phone card
telefoonkaart


25
to report
melden, aangeven


26
notice
mededeling, briefje


27
central heating
centrale verwarming


28
pipe
buis


29
to fall / fell / fallen
vallen / viel / gevallen


30
fingerprint
vingerafdruk


31
series
serie


32
to reach
erbij kunnen, bereiken


33
dusty
stoffig


34
gone
weg, zoek


35
straight
recht, rechtstreeks


36
thanks
dank


37
crutch
kruk


38
pay-as-you-go
prepaid


39
theft
diefstal
Lesson 8

Engels
Nederlands
1
to launch
lanceren, starten


2
to bother
dwarszitten


3
amount
hoeveelheid


4
constantly
voortdurend, steeds


5
mood
humeur, stemming


6
in particular
vooral, in het bijzonder


7
to end up
eindigen, terecht komen


8
to wipe
afvegen, afnemen


9
checkout
kassa


10
exact
letterlijk


11
chest
borst, borstkas


12
scooter
scooter


13
everywhere
overal


14
suddenly
plotseling


15
to get rid of
wegdoen, lozen


16
behaviour
gedrag


17
to worry
zorgen baren


18
factory
fabriek


19
to close down
dichtgaan


20
to roll in money
bulken van het geld


21
tricky
lastig


22
proof
bewijs


23
owner
eigenaar


24
embarrassed
in verlegenheid, gegeneerd


25
grateful
dankbaar


26
gay
homoseksueel, vrolijk


27
to reckon
denken


28
term
term


29
share
deel


30
rant
scheldpartij, tirade


31
to be disloyal
iemand afvallen


32
insult
belediging
Grammatica
Present simple (tegenwoordige tijd)Vorm:In de present simple krijgt het werkwoord een –s na he, she of it.Gebruik:Je gebruikt de present simple als iets vaak, regelmatige, altijd gebeurt. Meestal staat er een woord als always, usually, often in de zin.
Bij vragen en ontkenningen gebruik je do / does en don’t / doesn’t.Past simple (verleden tijd)Vorm:Bij regelmatige werkwoorden eindigt de past simple op –ed.Onregelmatige werkwoorden hebben een eigen vorm voor de past simple.In vragende en ontkennende zinnen gebruik je did of didn’t + hele werkwoord.Gebruik:Je gebruikt de past simple als iets in het verleden gebeurd is en het is wel belangrijk wanneer. Vaak staat er een tijdsbepaling in de zin.
Present perfect (voltooid tegenwoordige tijd)Vorm:Have of has + voltooid deelwoord.Gebruik:
 1. Wanneer iets is gebeurd en het is niet belangrijk wanneer.

 2. Wanneer iets in het verleden begonnen is en het gaat nu nog door. Er staat vaak een bepaling in de zin die met for of since begint.


Present simple ßà present perfect
 • Je gebruikt de present simple als iets vaak, regelmatig, altijd gebeurt. Meestal staat er een woord als always, usually, often in de zin.

 • Je gebruikt de present perfect (onder andere) wanneer iets in het verleden begonnen is en het gaat nu nog door. Er staat vaak een bepaling in de zin die met for of since begint.Past simple ßà present perfect
 • Je gebruikt de past simple wanneer je wilt zeggen wanneer iets gebeurde. Meestal staat er een tijdsbepaling in de zin.

 • Je gebruikt de present perfect (onder andere) wanneer iets is gebeurd en het is niet belangrijk wanneer.Present, past and futurePresent simple:Altijd, nooit, regelmatigPresent continuous:Nu bezig / aan de gangPast simple:Toen gebeurdPast continuous:Toen bezig / aan de gangPresent perfect:Is gebeurd; niet belangrijk wanneer toen begonnen, nu nog steeds zo.Future:Zal vast wel gebeuren.
Modale hulpwerkwoordenMust / must not / may / might / can / could / would / should + hele werkwoordMust      Wel moeten (logische conclusive)Moet(en) (verplicht)Must not (mustn’t)Mag niet / mogen nietMay‘misschien’, mag / mogenMight(heel) misschienCan / can’t(niet) kunnen (in staat zijn)(niet) mogen (toestemming)Could / couldn’t(niet) kunnen (in staat zijn)Zou (niet) mogen (toestemming)Zou (niet) kunnen (mogelijkheid)Would / wouldn’tZou(den)Zou(den) nietShould / shouldn’tZou(den) eigenlijk moetenZou(den) eigenlijk niet moeten
Betrekkelijke voornaamwoorden (who / whose / which / that / Ø)

Who:PersonenWhose:Personen en dingen (‘wiens’, ‘waarvan’)Which:DingenThat:Vaak kun je who of which vervangen door that.Maar na een komma gebruik je meestal wel who of which:Ø:Je mag who, which, that weglaten als het géén onderwerp is.Maar je mag who, which of that niet weglaten als het wél onderwerp is.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door C.