Hoofdstuk 1 en 2

Beoordeling 8.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1200 woorden
  • 9 februari 2009
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 8.6
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

UNICOM FINALS

Woordjes hoofdstuk 1 en 2

Woordjes blz. 13:
2 spijkerbroeken - two pairs of jeans
etalage - window
merk - label
iets passen - to try something on
past het? - does it fit?
krimpen in de was - to shrink in de wash
in de uitverkoop - in the sales
inpakken - to wrap up

Woordjes oef. 16
cross-purposes - langs elkaar heen
off-colour - niet erg lekker
wheeling and dealing - gesjoemel
eat your cake and have it - van 2 walletjes eten
a lone wolf - op zichzelf
put a sock in it - mond houden
take the rouge with the smooth - nemen zoals het is
fishy - verdacht
hold water - gestolen
fallen off the back of a truck - steekhoudend

Woordjes oef. 28
survive - survival
summarise - summary
know - knowledge
explain - explanation
inquire - inquiry
disobey - disobedience
provoke - provocation
deny - denial
advise - advice
solve - solution
impress - impression

Woordjes oef. 29
devastate - verwoesten
horrendous - afgrijselijk
annihilate - rechtvaardigen
casualties - oorlogsslachtoffers
non-combatants - burgers
aftermath - nasleep
justify - rechtvaardigen
hostilities - vijandelijkheden
surrender - zich overgeven
retaliation - vergelding
reprisals - vergeldingsacties
atrocity - gruweldaden
deterrent - afschrikmiddel
looming - dreigend naderen
arms race - bewapeningswedloop

Woordjes oef. 45
trade union - vakbond
walkout - werkonderbreking
lightening strike - prikactie
layoff - ontslagen
picket line - stakerspost
stalemate - impasse, dood punt
negotiation - onderhandeling
reconciliation - verzoening

Woordjes tekstboek hoofdstuk 1
preparation - voorbereiding
to cheat at cards - valsspelen
don’t be so wet - zeur niet zo
to let something get out of hand - iets uit de hand laten lopen
it’s no big deal - het stelt niks voor
cousin - neef, nicht
soaked - doorweekt
trolley - winkelwagentje
vegetarian - vegetarisch
crips - chips
flavour - smaak
free-range eggs - scharreleieren
ordinary - gewoon
raspberries - frambozen
plums - druiven
dosh - geld
pile - stapel

Woordjes tekstboek hoofdstuk 2
mobile - gsm
rubbish - onzin
gadget - apparaatje
complex - ingewikkeld
in the meantime - ondertussen
disappointed - teleurgesteld
reliable - betrouwbaar
manual - handleiding
properly - zoals het hoort
I take it - ik neem het aan
I pretend - ik doe alsof
I’m not in the habit - het is niet mijn gewoonte
to insult - beledigen
to arrange - zorgen voor
to fix - repareren
courier - koerier
for crying out loud - in vredesnaam


Zinnen hoofdstuk 1 en 2

o Er is een heel modern winkelcentrum in Lewisham.
There’s a very modern shopping centre in Lewisham.
o Zijn kiwi’s echt je lievelingseten?
Are kiwis really your favourite food?
o Heeft u een hoestdrankje en wat pleisters?
Can I have a cough mixture and some sticking plaster?
o Anders nog iets? Ja. Deo. Een kleine spuitbus.
Anything else? Yes, please. Some deodorant, A small aerosol can.
o Ze hebben me kalmeringsmiddelen voorgeschreven
I have been prescribed painkillers.
o We zullen de boodschappen vanavond bezorgen.
We’ll deliver the shopping tonight.
o Ik stop het in de diepvries.
I’ll put it in the freezer.
o Pasfoto’s worden ontwikkeld terwijl u wacht.
Passport photos will be developed while you wait.
o Wat hebt u liever? Mat of glanzend?
Which do you prefer? Mat or glossy?
o Wanneer kan ik de dia’s komen ophalen?
When can I collect the slides?
o Het is allemaal bij de prijs inbegrepen.
It’s all included the price.
o Is het een special aanbieding?
Is it a special offer?
o Over smaak valt niet te twisten.
There’s no arguing about taste.
o Ik heb een paar pond kunnen sparen.
I’ve been able so save a couple of quid.
o Wil je dat ik je wat geld leen?
Do you want me to lend you some money?
o Dit moet genoeg zijn.
This ought to be enough.
o Ik heb geen flauw idée.
I haven’t got the faintest idea.
o Ik weet dat er genoeg keus is.
I’m sure there’s plenty of choice.
o Wat dacht je van iets typisch Nederlands?
How about something typically Dutch?
o Dit is allemaal waardeloze rommel.
This is all worthless junk.
o Ik zoek iets heel origineels.
I’m looking for something very oriniginal.
o We kijken alleen maar even rond.
We’re just browsing.
o Dit ziet er erg breekbaar uit.
This looks very fragile
o Verzamel je dingen?
Do you collect things?
o Hoeveel kosten deze piepkleine klompen?
How much are these tiny clogs?
Grammatica hoofdstuk 1 en 2:

Woorden die alleen in enkelvoud kunnen staan:
o business(zaken)
o furniture(meubels)
o coal(kolen)
o property(bezittingen)
o strength(krachten
o progress)vorderingen)
o evidence(bewijzen)
o advice(adviezen)
o behaviour
o knowledge
o cuterly(bestek)
o news
o information(inlichtingen)
o research
o luggage
o bread

a/an kan niet voor research of information

Zo zien de volgende vertaalde woorden eruit:
een advies - a piece of advice
een onderzoek - a piece of research
een meubel - a piece of furniture
een bewijs - a piece of evidence
een brood - a loaf of bread

Woorden die in het Nederlands ev zijn, maar in het engels moeten worden vervoegd met meervoud (dus have, are, were, enz)
o public
o audience(publiek)
o people
o police
o clergy(geestelijkheid)
o customs(douane)
o contents(inhoud)
o premises(pand)
o surroundings
o thanks
o cattle(vee)
o poultry(pluimvee)
o clothes
o grounds(terrein)
o proceeds(opbrengst)
o breakers(branding)
o archives
o arrears(achterstallige schuld)

Bijvoorbeeld:
The police have arrived.
Woorden in het Nederlands enkelvoud, in het engels meervoud
Kleding, gereedschap, instrumenten, etc. Die bestaan uit 2 delen.
o jeans
o trousers
o shorts
o slacks(broek)
o bermudas
o pyjamas
o tights
o pants
o underpants
o panties(slipje)
o drawers(ondebroek)
o knickers(slipje)
o tongs(tang)
o pincers(nijptang)
o scissors(schaar)
o glasses(bril)
o binoculars(verrekijker)
o goggles(vlieg - of duikbril)
o scales(weegschaal)

Bijvoorbeeld:
My new jeans are ruined.
These scissors are very sharp.

De volgende lijken meervoud, maar zijn enkelvoud
o mathematics
o physics
o economics
o ethics
o metaphysics
o politics
o linguistics
o phonetics
o cards
o billiards
o darts
o dominoes
o draughts(dampsel)
o measles(mazelen)
o mumps(bof)

Bijvoorbeeld:
Mathematics is a subject I always hated.
Measles is often more dangerous than you think.

Enkelvoud en meervoud zelfde vorm:
o series
o species
o means(middle/middelen)
o craft(vaartuig(en), hovercraft).
o works(fabriek/fabrieken)
o salmon
o trout
o carp
o mackerel
o sheep
o deer

The kan je niet gebruiken voor:
o Big Ben
o Westminster Abbey
o St Paul’s Cathedral
o Victoria Station
o Grand Central Station
o York Minster
o Oxford Street
o Whitehall
o Fifth Avenue
o Downing Street
o Central Park
o Times Square
o Lake Windermere
o Loch Ness
o Mount Everest
Als church, school, prison, hospital op een algemene manier worden gebruikt.

De meeste
De meeste: Most
Bv: most people
Most words

Gebruik van some en any:
Some: Bevestigend, en bij vragen waar je op verwacht dat diegene Ja zegt.
Any: bij zinnen met een betekenis het doet er niet toe welke, bij een vraag waar je niet bij weet wat het antwoord is

Bijvoorbeeld:
Would you like some more wine?
Have you got any children?

Last, the last, latest, te latest
Last = er kan niks meer komen, de allerlaatste
The latest= op dat moment het laatste

Much, many en a lot of
Much = ev
Many = mv
A lot of = kan bij alles

Little, a little, few, a few
A little = een beetje
Little = weinig
A few = een paar
Few = weinig

Excuse me, pardon, sorry
Excuse me = Als je een vraag wil stellen, beleefd
Pardon = Niet gehoord
Sorry = Spijt

Telbaar/Ontelbaar
Telbaar: Je kunt ze tellen. Je kunt zeggen dat er meer dan 1 is. Het precieze aantal in kilo’s, euro’s.
Ontelbaar:Je kunt ze niet individueel tellen. Geen meervoudsvorm.

Bijvoorbeeld:
Time is money.
These love letters are very poetic.

Allebei kunnen ze komen na: no, the, any, some, a lot of.
Telbare woorden: a/an, several, many, a few (een paar, enkele), few.
Ontelbare woorden: much, a little (een beetje), little (weinig)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.