Unit 3: wordlist

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo/vwo | 281 woorden
  • 5 maart 2021
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

(Dit is een woordenlijst van unit 3 uit de derde graad, excuses als er fouten in staan.)

Unit 3: wordlist English-Dutch

abstract abstract

accumulate ophopen

aluminium aluminium

amass stapelen

antique antiek

belongings bezittingen

bin weggooien

breathtaking adembenemend

broad wijd, breed

broad-minded ruimdenkend

bronze brons

chest of drawers/dresser ladenkast

clear-out opruiming

clutter rommel

coin munt

colourful kleurrijk

contemporary hedendaags

controversial controversieel

cooker/stove fornuis

copper koper (adj)

crushed

curtains/drapes gordijnen

dated gedateerd/ouderwets

decaying vervallen

delicate delicaat, fragiel

drop out of afhaken van

dustbin/trash can vuilbak

fast-paced snel

flat/apartment appartement

garden/yard tuin

German Duits

get rid of van afkomen

handmade handgemaakt

heap of hoop

heartbreaking hartverscheurend

helmet helm

help out helpen

highly respected zeer gerespecteerd

hoard hamsteren

huge mega groot

Indian Indiaas

jewels juwelen

junk afval

lift/elevator lift

loads of veel

mask masker

mind-blowing verbazingswekkend

mountains of bergen van

much-anticipated langverwachte

mummy mummie

never-ending oneindig lang

object voorwerp

opt out afmelden

paper papieren (adj)

pick out uitkiezen

piles of stapels van

plastic plastieken (adj)

possession eigendom

pottery aardewerk

product product

reach out to uitreiken naar

rectangular rechthoekig

ripped gescheurd

rubbish afval

run out of opraken

rusty roestig

sculpture beeldhouwwerk

self-defeating zelfvernietigend

silk zijde

smooth glad, vlot

sort out regelen

spill out morsen, overlopen

spread out uitspreiden

stacks of stapels van

statue standbeeld

striking opvallend

stuff spullen

stunning verbijsterend, aantrekkelijk

take out verplaatsen?

tangled verstrikt

tap/facet kraan

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

tap/facet kraan

thing ding

thought-provoking tot nadenken stemmend

throw out weggooien

tiny klein

tool gereedschap

torch/flashlight zaklamp

transparent doorschijnend, transparant

triangular driehoekig

troubling verontrustend

vase vaas

wardrobe/closet kast

weapon wapen

wear out verslijten

well documented goed gedocumenteerd

well earned verdiend

well known bekend

wide-ranging breed

winding kronkelende

witty geestig

wooden houten

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.