Vervoer hoofdstuk 2 en 3

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 955 woorden
  • 13 april 2015
  • 17 keer beoordeeld
  • Cijfer 8
  • 17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Module vervoerHoofdstuk 2 t/m 3Aantekeningen

Paragraaf 2 met de taxi of met de fietskosten vormen de waarde van de opgeofferde productie middelen, uitgedrukt in geld.Vast/constante kosten zijn onafhankelijk van de productie.Variabele kosten groeien als de productie stijgt.

AfkortingBetekenisFormulePPrijs

QHoeveelheid/afzet

TOTotale Opbrengst/OmzetTO = P x QTKTotale kostenTK = TCK + TVKTWTotale WinstTW = TO – TKTCKTotale Constante Kosten

TVKTotale Variabele KostenTVK = GVK X QGCKGemiddelde Constante KostenGCK = TCK / QGVKGemiddelde Variabele KostenGVK = TVK / QGVK = GTK – GCKGTKGemiddelde Totale KostenGTK = TK / QGTK = GCK + GVKBEPBreak Even PuntBEP = TO = TK (winst = 0)BEABreak Even AfzetHoeveelheid producten (Q) te verkopen om BEP te halenBEOBreak Even Omzet

MOMarginale Opbrengsten

MKMarginale Kosten
Marginaal = extra bij de productie van 1 extra product.MO = MK (Punt waarop de winst maximaal is).

Paragraaf 3 verzekeren tegen risicoPremie is een bedrag dat je per maand betaald aan de verzekeringsmaatschappij. Een polis is een bewijs van de verzekering waarin de gemaakte afspraken staan. Het eigen risico is een bedrag wat de verzekerde zelf moet betalen.Moreel wangedrag / Moral hazard:Ongewenst gedrag dat de verzekerden kunnen vertonen omdat ze verzekerd zijn. Bijvoorbeeld: ‘ik ben toch wel verzekerd waarom zou ik me dan aan de maximale snelheid houden?

Waarom is het een probleem?Verzekeringen moeten te veel uitbetalen aan schades en worden dus veel te duur. De premie moet dus hoger worden.Oplossingen:Premiedifferentiatie, no-claim korting(als je geen schade gemaakt hebt, krijg je korting op de premie), eigen risico, premierestitutie (teruggave wat je teveel betaald hebt).

Averechtse selectie:Stel dat de premie voor een zorgverzekering €100 per maand is.Wie heeft hier dan voordeel van?De slechte risico’s, want die hebben toch veel zorgkosten.Wie heeft er nadeel van?De goede risico’s, want deze betalen veel premie en hebben weinig zorgkosten.Averechtse selectie betekend dat de zorgverzekeraar de slechte risico’s selecteert.

Asymmetrische informatieNiet iedere partij heeft precies dezelfde  informatie over een markt. Als een persoon zich aanmeld bij een verzekering, weet de verzekeringsmaatschappij nog niet of die persoon een goed of een slecht risico is.

BoekParagraaf 2 met de taxi of met de fietsAangezien het aantal klanten nauwelijks is toegenomen, betekent dit voor elke ondernemer een kleiner marktaandeel. Het marktaandeel geeft weer welk deel van de totale markt in handen is van een onderneming. Het bedrijf met het grootste marktaandeel wordt de marktleider genoemd. Het marktaandeel is te berekenen met de volgende formule:Marktaandeel van de afzet = afzet van een onderneming / afzet van de totale markt X 100%.Als de totale kosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten is de winst 0. Het punt waar de winst 0 is heet het break-evenpunt. De afzet waarbij de waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten is de break-evenafzet.Je kunt voor het berekenen van de break-evenafzet een tabel, een grafiek maar ook een vergelijking gebruiken.De maximaal haalbare productie per periode noemen we de producitecapaciteit.De break-evenanalyse is een hulpmiddel om te bepalen vanaf welke afzet de productie winstgevend is. De marginale opbrengst geeft aan welk bedrag de ondernemer extra krijgt voor een extra verkocht product.  De marginale kosten geven aan welk bedrag het de ondernemer extra kost om een extra product te maken. Om te weten bij welke afzet een ondernemer maximale totale winst behaalt, wordt bij de marginale analyse gekeken of de totale winst toeneemt als de productie met een extra eenheid product wordt uitgebreid. De totale winst stijgt zolang de marginale opbrengst van dit product groter is dan de marginale kosten. De maximale totale winst wordt behaald als MO gelijk is aan MK.

Paragraaf 3 verzekeren tegen risicoRisico zoekende mensen verzekeren zichzelf tegen weinig dingen. Risico neutrale mensen zijn neutraal in verzekeren. Risico averse mensen verzekeren zichzelf tegen heel veel dingen.Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de verzekerde een bedrag betaald aan de verzekeraar, die in ruil hiervoor de garantie geeft dat een schade aan de verzekerde wordt vergoed. De hoogte van de premie is gebaseerd op de kans dat er schade optreedt en op de hoogte van de verwachte schade. Premie = kans op schade X de gemiddelde hoogte van de verwachte schade.Slechte risico’s krijgen veel uitgekeerd en de goede risico’s krijgen weinig uitgekeerd.  Dat kan ertoe leiden dat de goede risico’s zich niet langer laten verzekeren, omdat de opbrengst van de verzekering niet opweegt tegen de kosten ervan. Het gevolg hiervan is dat alleen de slechte risico’s zich blijven verzekeren. Dat heet averechtse selectie.  Oplossingen voor averechtse selectie zijn: verplicht verzekeren en premiedifferentiatie. Bij premiedifferentiatie moeten de slechte risico’s meer premie betalen dan de goede risico’s. bonus-malus regeling =  mensen die geen of weinig schade hebben een korting krijgen (bonus) mensen met veel schade meer premie moeten betalen (malus).Moreel wangedrag = mijn mobiel is verzekerd, dus waarom zou ik er voorzichtig mee omgaan? Moral hazard is een probleem, omdat verzekeringen te veel uitbetalen aan schades, dus moet de premie omhoog.Hoe bestrijd je moreel wangedrag (moral hazard)?Eigen risico, maximum vergoeding, premiedifferentiatie, no-claim korting en premierestitutie (teruggave wat je teveel aan de verzekering betaald hebt).Asymmetrische informatie: de verzekeraar weet niet of de nieuwe verzekerde een goed of een slecht risico is.Averechtse selectie en moreel wangedrag leiden er uiteindelijk toe dat de risico’s niet meer te verzekeren zijn, waardoor de marktwerking verstoord wordt, ook wel marktfalen genoemd. 


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.