Samenvatting economie module 2 hoofdstuk 1 Baas in eigen zaak
1.1 Waarom een eigen bedrijf

Veel voorkomende redenen om een bedrijf te beginnen zijn:
- Iemand denkt dat ‘ie een gat in de markt gevonden heeft
- Het is moeilijk een baan te vinden
- Van je hobby je werk maken
- Moeilijk onder een baas kunnen werken
- Iets voor jezelf willen opbouwen
Voor een startende ondernemer zijn de volgende vaardigheden nodig:
- Zelfstandigheid


- Doorzettingsvermogen
- Communicatieve en sociale vaardigheden
- Marktgerichtheid
- Flexibiliteit
- Betrouwbaarheid
- Stressbestendigheid
- Organisatievermogen
- Vakkennis en ervaring
- Financieel inzicht
1.2 Naar de Kamer van Koophandel
De taken van de KvK zijn:
- Uitvoering van wetten
- Het verschaffen van informatie aan startende en bestaande ondernemers
- Het bevorderen van het economisch klimaat in de regio
1.3 Marktonderzoek en financieel plan
Het marktonderzoek moet antwoord geven op vragen zoals: wie zijn de toekomstige klanten? Wat willen de klanten? Hoe staat het ervoor met de concurrentie?
Deskresearch is het opzoeken van informatie die al beschikbaar is en Fieldresearch is het zoek naar nieuwe informatie.


Financieel plan:
- Investeringsplan: is een begroting van de uitgaven van de benodigde bedrijfsmiddelen
- Financieringsplan: beschrijft hoe de ondernemers aan het benodigde geld denken te komen. Je kunt eigen vermogen (geld van jezelf) in de onderneming stoppen maar ook vreemd vermogen (geleend geld)
- Resultatenbegroting: begroting van de omzet, kosten en winst
1.4 Regels, vergunningen en diploma’s
Startende ondernemers moeten rekening houden met allerlei regels en vergunningen:
- Inschrijving KvK en Belastingdienst
- Vestigingsvergunning en diploma’s
- Bouwvergunning
- Milieuvergunning
- Horecavergunning
- Winkeltijden
- Marktvergunning
1.5 ondernemingsvormen
Bij een eenmanszaak is maar één eigenaar. De eigenaar is aansprakelijk met zijn gehele privévermogen.
De vennootschap onder firma (vof) heeft meerdere eigenaren (vennoten). Die allemaal hoofdelijk aansprakelijk zijn met hun privévermogen. Een vennoot die meer geld in de onderneming steekt, heeft ook recht op meer winst.
Bij een besloten vennootschap is het eigen vermogen verdeeld in aandelen. Er zijn meerdere personen mede-eigenaar.
Bij een naamloze vennootschap kunnen de aandelen vrij worden verhandeld
1.6 Managementtaken
Een manager heeft de volgende taken:
- Plannen: op lange termijn  strategische doelstellingen, op middellange termijn  Tactische doelstellingen en op korte termijn  operationele doelstellingen
- Organiseren
- Leidinggeven
- Controleren
Een organogram is een schema waaruit je de samenhang tussen verschillende functies in een bedrijf kunt aflezen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.