Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Module 1

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 438 woorden
  • 5 november 2006
  • 13 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.3
  • 13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Economie Module 1
Een kwestie van schaarste, kiezen en consumptie

Hoofdstuk 1 Waarover gaat economie?

Economie = behoeften van mensen.
Basisbehoeften -> voeding, kleding en beschutting.
Behoefte -> onbegrensd-> bevredigingsniveau steeds hoger.-> Preference drift.
Afstellen behoeften op wat andere mensen.-> Reference drift.

Behoeften bevredigen-> gebruik goederen en diensten.
Goederen kan je pakken, diensten kun je niet vastpakken.
Sommige goederen zijn vrije-goederen.

Produceren -> maken producten of diensten.
2 soorten goederen geproduceerd-> consumptiegoederen (verbruikt om behoeften te bevredigen) ->kapitaalgoederen (gebruikt bij de productie van goederen).

Productiefactoren-> Natuur, Arbeid, Kapitaal en Ondernemerschap
- Natuur-> lucht, zonlicht, aarde en water, ligging, het reliëf, bodemgesteldheid en rivieren.
- Arbeid-> alle geestelijke en lichamelijke inspanning van mensen ten dienste van de productie.
In enge zin ->betaalde deel ervan.
In ruimere zin ->ook vrijwilligerswerk.
- Kapitaal-> vaste kapitaalgoederen (goederen die langer dan 1 productieproces meegaan). Voor deze kapitaalgoederen hebben we ook hulpstoffen nodig. Hiervan blijft niks over in het eindproduct.
-> vlottende kapitaalgoederen (goederen die maar 1 productieproces meegaan) Die zijn wel terug te vinden in het eindproduct.
Soms word met kapitaal een som geld bedoeld, dat noemen we vermogen. Machines en grondstoffen en hulpstoffen noemen we dan reëel kapitaal.

– Ondernemerschap-> combineren vorige 3 productiefactoren.

Schaarste -> spanning tussen behoeften en middelen.
We moeten prioriteiten stellen in verband met alternatief aanwendbare middelen.

Economische wetenschap bestudeert->keuzehandelen van mensen (schaarse, alternatief aanwendbare middelen)
Welvaart->mate waarin men erin slaagt schaarste te verminderen
Welstand-> ” ” ” ” ” ” ” kijkend naar goederen

Hoofdstuk 2 Consumeren

Voorzien in behoeften -> gebruiken of verbruiken van goederen en diensten. -> consumeren.
Onderscheid tussen duurzame en niet-duurzame consumptiegoederen.
-> Duurzame gaan vaker dan 1 keer mee.

Begroting-> Overzicht van de inkomsten en uitgaven in een komende periode.
Uitgaven verdelen in 3 groepen-> vaste lasten (maandelijkse kosten)
-> incidentiele grote uitgaven (plotseling)
-> dagelijkse uitgaven (de boodschappen).
Consumptiepatroon->ge- en verbruiken van goederen en diensten afhankelijk van 3 factoren
->Economisch (voorkeur consument, prijs goed, budget)
->Sociaal (beroep, groep waar men toe behoort, levensgewoonten
->Demografisch (leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling)

Hoofdstuk 3 De vraag van consumenten

Economische factoren -> prijs van het goed
-> behoeften en voorkeuren
-> inkomen van consument
-> prijzen van overige goederen

Individuele vraaglijn-> vraaglijn van 1 consument
Collectieve vraaglijn-> vraaglijn van alle consumenten

De wiskundige formules voor een vraaglijn is: Qv=ap+b

Verschuiving langs de vraaglijn-> prijsverandering
Verschuiving van de vraaglijn-> prijs van een ander product
-> voorkeuren
-> inkomen/ budget
-> vraag

Inferieure goederen->Goederen vraag afneemt bij hogere inkomsten. Vervanging naar hogere kwaliteit.
Substitutie goederen-> Goederen elkaar vervangen
Complementaire goederen-> Goederen die samen worden gebruikt.

Prijselasticiteit: Ev= procentuele verandering van gevraagde hoeveelheid
procentuele verandering van de prijs.

Bij een inelastische vraag is -1

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.