Kleding

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 705 woorden
 • 16 september 2015
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
5 keer beoordeeld

Samenvatting Kleding

Prijselasticiteit

 

-1       -prijsinelastisch-       0           -Prijsinelastisch-           1    prijselastisch-

 • Prijselasticiteit van de vraag
 • Uitkomst is negatief
 • Kruislingse prijselasticiteit van de vraag
 • Bij een positieve uitkomst: Complementair goed
 • Bij een negatieve uitkomst: substitutiegoed
 • Inkomenselasticiteit                                                                                                        

                               Uitkomst negatief:  inferieur goed

                               Uitkomst positief:

 • Tussen 0 en 1 primair goed
 • Meer dan 1: luxe goed
 • Prijselasticiteit van aanbod
 • Uitkomst positief
 • Loonelasticiteit van het aanbod
 • Loonelasticiteit van de vraag

Inferieur goed                                  Primair goed                                     Luxe goed         

Formules

Grootheid

Berekening

 

Totale opbrengst =

 Omzet =

Totale verkoopwaarde

TO = q x P

 

Totale kosten

TK = TVK + TCK

TK= q x GTK

 

Totale variabele kosten

TVK = q x GVK

 

Totale constante kosten

TCK = q x GCK

 

Totatle winst

TW= TO-TK

TW=q x GW

TW= q x (P-GTK)

 

Gemiddeld

Totaal/q

 

Variabele kosten per product =  gemiddelde variabele kosten

GVK = TVK/q

 

Constante kosten per product =  gemiddelde constante kosten

GCK = TCK /  q

 

Totale kosten per product=

Gemiddelde totale kosten=

GTK = TK/q

GTK = GVK + GCK

 

Winst per product =

Gemiddelde winst

GW = TW/q

GW = Go-GTK

 

Opbrengst per product =

Gemiddelde opbrengst

Verkoopprijs

GO = TO / q

P = TO /q

GO = P

 

Doelstellingen

Voorwaarden om q te bepalen

Break-evenafzet =

Kostendekking=

Kritische afzet=

TO=TK

GO=GTK

TW=0

BE-afzet = TCK/ (P-GVK)

Maximale totale winst bij gegeven

MO=MK

Maximale totale winst bij gegeven verkoopprijs en proportioneel variabele kosten als MO altijd groter is dan MK

Productiecapaciteit

Marginale opbrengst

MO = delta TO /  delta q

 

Marignale kosten

MK = delt TK / delta q

MK = delta TVK /  delta q

 

Marginale winst

MW = delta TW / q

MW=  MO-MK

 

Maximale omzet

MO=0

 

 

Verdere begrippen

Verzonken kosten: kosten die niet meer terug te verdienen zijn als de productie stopt.

Berovingsprobleem: Dit probleem ontstaat als  na het afsluiten van een contract de machtsverhouding tussen de contractpartijen veranderen, dit kan komen doordat de contracten onvolledig zijn.

 

Horizontale en verticale integratie

Horizontale integratie of parallellisatie is het verbreden van het assortiment om bijvoorbeeld meer klanten te verwerven. Bij specialisatie concentreert een bedrijf zich ergens op, om zich beter te kunnen profileren ten opzichte van de concurrenten.

Verticale integratie is het wegnemen van een tussenliggende markt. Deze tussenliggende markt wordt in het bedrijf zelf opgenomen.

Nash- evenwicht

Bij een gevangendillema krijg je altijd een evenwicht: wat de ander ook doet, dit is het voordeligst voor mij. Het Nash-evenwicht is een evenwicht waarin het voor beide spelers niet loont om eenzijdig van het evenwicht af te stappen. Met eenzijdig bedoelen we voor één partij en als de andere partij hetzelfde blijft kiezen als bij het eerder ontstaande evenwicht.

                                        Sven

 

Lage Prijs

Hoge prijs

Lage prijs

2 ; 3

8 ; 6

Hoge prijs

6 ; 7

4 ; 5

 

 

Chezley
In de matrix zijn twee Nash-evenwichten te vinden, namelijk bij lage-hoge prijs en hoge-lage prijs.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.