Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Hoofdstuk 7

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 261 woorden
  • 3 maart 2009
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 5
6 keer beoordeeld

Samenvatting hoofdstuk 7
Er zijn twee sectoren, de particuliere sector en de marktsector. Naast de particuliere sector zijn er ook nog de collectieve sector, de sociale fondsen en de overheid.
de overheid bestaan uit het rijk en de lagere overheden (de provincies, gemeentes en waterschappen)
Er zijn ook verschillende soorten goederen, collectieve goederen (niet splitsbaar) en individuele goederen (wel splitsbaar)
Elke derde dinsdag van september wordt de troonrede voorgelezen door de koningin. daarin staat in grote lijnen de plannen voor het volgende jaar. op diezelfde dag biedt de minister de rijksbegroting aan, want ook dat staan in de troonrede. Deze stapel wetsontwerpen die bij elkaar de rijksbegroting vormen is samengevat in de miljoenennota. Het rijk moet ook aan al dat geld komen.

Dat gebeurt door middel van belasting. Daar zijn er twee van: niet-belastingen(het rijksdeel van de gasopbrengsten, inkomsten uit de staatsloterij) en belastingen(verplichte betalingen aan de overheid). Ook de belastingen kan je verdelen in twee soorten: de kostprijsverhogende belastingen (ookwel indirecte belastingen) en belastingen op inkomen, winst en vermogen (indirecte belastingen)
Meestal zijn de uitgaven van het rijk groter dan de inkomsten. Dan ontstaat er een begrotingstekort. Voor dat deel moet het rijk een nieuwe lening afsluiten (financieringstekort), zo ontstaat er een nieuwe staatsschuld.
Bemoeigoederen zijn goederen waarmee ze het gebruik van andere goederen proberen af te remmen door bijv. accijnzen. een gemengde economie is een mengsel van marktwerking en overheidsingrijpen.
Privatisering is dat een bedrijf commercieel moet worden zodat het kan blijven ontstaan. Minder ver dan privatisering gaat verzelfstandigen. De overheid blijft dan een mede-eigenaar van het bedrijf.

REACTIES

..

..

heey mooie samenvatting! CIAO

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.