Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Hoofdstuk 7

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 512 woorden
  • 9 september 2008
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
39 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Nieuw seizoen Studententijd de podcast!

Studenten Joes, Tess en Annemoon zijn terug en bespreken alles wat jij wilt weten over het studentenleven. Ze hebben het onder andere over lentekriebels, studeren, backpacken, porno kijken, datediners, overthinken, break-ups en nog veel meer. Vanaf nu te luisteren via Spotify en andere podcast-apps! 

Luister nu
Hoofdstuk 7
begrippen


* Nationaal inkomen: Inkomen dat alle inwoners van Nederland gezamenlijk per jaar verdienen.

* Exporteren: Het verkopen van goederen en diensten aan bedrijven in het buitenland.

* Importeren: Het kopen van goederen en diensten van bedrijven in het buitenland.

* Europese Unie (EU): Samenwerking van Europese landen op economisch en politiek terrein. De belangrijkste economische doelstelling is vrij verkeer van personen, goederen, diensten en geld, ofwel het vormen van één Europese binnenmarkt.

* Protectionisme: Maatregelen die door overheden worden genomen om de landbouw, handel en industrie in het eigen land te beschermen tegen te sterke concurrentie van bedrijven uit andere landen.


* Vrijhandel: Zonder belemmeringen kunnen exporteren en importeren van producten.

* Welvaart: De mate waarin je met beperkte middelen in je behoeften kunt voorzien.

* Ruilvoet: Verhouding tussen de prijzen van de export en de prijzen van de import.

* Ontwikkelingssamenwerking: Alle overheidshulp die gericht op is de bestrijding van armoede in arme landen.

* Noodhulp: Hulp aan arme landen voor de korte termijn, bestrijdt de gevolgen van rampzalige gebeurtenissen en is gericht op overleven.

* Structurele hulp: Hulp aan arme landen voor de langere termijn, waarbij de oorzaken van de armoede worden bestreden en die is gericht op economische zelfstandigheid.

Samenvatting

Meer dan de helft van het nationaal inkomen van ons land wordt verdiend door handel met bedrijven in het buitenland, internationale handel. Nederlandse bedrijven exporteren onder meer aardgas, groenten, fruit, zuivelproducten en chemische producten. Importeren gebeurt doordat het klimaat voor bepaalde producten niet geschikt is, grondstoffen ontbreken of dat de prijs en/of de kwaliteit van deze producten gunstiger is. Wanneer je alle inkomsten van de export tegenover de uitgaven aan de import zet noem je dat de betalingsbalans. De belangrijkste onderdelen van de betalingsbalans zijn de handelsbalans (goederenrekening) en de dinestenbalans (dienstenrekening).
Verschillende landen werken in economische handelsblokken samen om de concurrentiepostitie ten opzichte van andere landen of handelsblokken te verbeteren. In Europa werken 15 landen, waaronder Nederland, op economisch en politiek terrein samen in de Europese Unie (EU). De belangrijkste doelstelling is het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en geld, ofwel het vormen van één Europese binnenmarkt. Binnen de Europese Unie bestaat vrijhandel. Om bedrijven uit EU-landen te beschermen tegen de sterke concurrentie van bedrijven uit niet-EU-landen wordt protectionisme toegepast. Dit kan door het heffen van invoerrechten, het nemen van contingenteringsmaatregelen of het geven van exportsubsidies. De Europes Centrale Bank (ECB) is opgericht om de stabiliteit van de euro te waarborgen.

Welvaart is ongelijk verdeeld over de wereld. Je kunt welvaart meten door het nationaal inkomen te delen door de totale bevolking. Dan houd je geen rekening met bijvoorbeeld gezondheid en scholing. Een van de kenmerken van ontwikkelingslanden is een monocultuur. De verhouding tussen de prijzen van exportgoederen en importgoederen noem je de ruilvoet.
Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het economisch zelfstandig worden van ontwikkelingslanden. Belangrijkste doelstelling is de bestrijding van duurzame armoede. Bij hulpverlening kun je onderscheid maken tussen noodhulp en structurele hulp. Het openstellen van de grenzen door rijke l anden voor producten uit arme landen is een belangrijke voorwaarde. De samenwerking bij grondstoffenovereenkomsten is bedoeld om ontwikkelingslanden een stabiele prijs te garanderen voor hun exportproducten

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.