Hoofdstuk 5 Het gezin

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 356 woorden
  • 1 februari 2015
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdstuk 5

Paragraaf 1

Speelkwartier -> gezinsfase

Paragraaf 2

Een huis kopen heeft langdurende en verstrekkende gevolgen. Meestal word er een hypothecaire lening (hypotheek) afgesloten. Dat is een geld lening met lange looptijd en een onroerend goed (niet verplaatsbare goederen, zoals gebouwen en grond) als onderpand. Als de huizenbezitter niet de afgesproken rente en aflossing betaalt, valt het onderpand toe aan de bank ( er kan executieverkoop plaatsvinden). Om het risico nog kleiner te maken zal een bank bij het afsluiten van een hypotheek gegevens willen hebben over het inkomen en de vermogenspositie van de klant.

Het huren van een woning brengt minder risico’s met zich mee dan kopen. De huurder loopt niet het risico van een waardedaling van de woning of van een stijging van de hypotheekrente. Daar staat tegenover dat de huur niet aftrekbaar is bij de inkomstenbelasting terwijl de hypotheekrente dat wel is. Ook is de maandelijkse aflossing op de hypotheek een belangrijke manier om te sparen voor de oude dag. Bij een huurwoning wordt niet gespaard.
De koper heeft hogere kosten voor het onderhoud en de verzekering van zijn woning. Bovendien moet hij onroerend zaakbelasting(OZB) betalen, een gemeentelijke belasting voor eigenaren van onroerende goederen.

Het kopen van een huis is een ruiltransactie.
Een notaris is van belang bij de overdracht. Hij zorgt ervoor dat de wettelijke regels worden gevolgd en de verandering wordt doorgevoerd in het kadaster. In het kadaster is het eigendom van onroerend goed vastgelegd. Ook ziet de notaris erop toe dat de koper de koopsom overmaakt en de verkoper het onroerend goed levert.

Om restschuld (kan ontstaan bij executieverkoop) aan te pakken heeft de overheid de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in het leven geroepen. De NHG houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW) onder bepaalde voorwaarden de restschuld na een executieverkoop overneemt. De SWEW betaalt de restschuld aan de bank en de (voormalige) huiseigenaar kan schuldenvrij verder leven.
Om van de NHG gebruik te kunnen maken moet de huizenkoper bij het afsluiten van de hypothecaire lening eenmalig aan de SWEW borgtochtprovisie betalen (0.55 %).

Paragraaf 4

Mensen die met prepensioen gaan, stoppen met werken voordat ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.