Hoofdstuk 5

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 624 woorden
  • 9 februari 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hoofdstuk 5 economie

Begrippen

Consumptiebeleid= van de overheid heeft als doel de consumptie van bepaalde goederen te stimuleren, maar ook consumptie van andere goederen af te remmen.
Accijns,=alcohol en tabak zijn slecht voor je gezondheid door het duurder te maken hopen ze dat minder mensen het kopen dit soort belasting heet accijns.
Milieuheffingen= het gebruik van goederen die schade kunnen opbrengen aan het milieu.
Koopovereenkomst.=is de koper verplicht een deugdelijk product te leveren en is de koper verplicht de afgesproken prijs te betalen.
Handelingsonbekwaam=minderjarigen en onder curatele gestelde.
Onder curatele gestelde=personen die door de rechter handelingsonbekwaam zijn verklaard., zoals geestelijk gehandicapten, verslaafden en mensen die hun geld verkwisten.
Minderjarig=als je jonger bent dan 18 jaar en niet getrouwd.
Dwang.=bijvoorbeeld bedreiging,geweld,chantage.
Dwaling=de koper of verkoper kan onopzettelijk de zaken verkeerd voorgesteld hebben.
Bedrog=de koper of verkoper kan de andere opzettelijk misleiden.
Wanprestatie.=als een koper de verkoper zijn verplichting niet nakomt.
Vergelijkend warenonderzoek=een test van een aantal gelijksoortige artikelen van verschillende merken,waarbij de resultaten met elkaar worden vergeleken.
Doelstellingen consumentenbond=het geven van juridisch advies.
- De bond kan bijvoorbeeld voor je uitzoeken of het verstandig is om naar de rechter te stappen, eventueel word je doorgewezen naar andere organisaties of instellingen.
- Bemiddeling tussen consument en leverancier bij een geschil. Via rechtstreeks contact met een leverancier probeert de bond een oplossing te vinden.
- Het waarschuwen voor misleidende reclames.
- Het geven van info over zaken die de consument aangaan. De organisatie geeft boeken en brochures uit. Daarna ontvangen de leden van de Consumenten bond het maandblad:’de consumentengids’.
- Het publiceren van gelijkend warenonderzoek.
Consumentenbeleid= het consumentenbeleid van de NL’se overheid is gericht op bescherming van consumenten ten opzichte van procenten.
Keuringsdienst van waren= moet onder andere toezien op de naleving van de Warenwet. Als consument kan je bij deze dienst ook terecht met klachten over producten die niet in orde zijn.

De warenwet:

Eet- en drinkwaren moeten volgens de Warenwet aan bepaalde eisen voldoen. In de warenwet kunnen we o.a. regels vinden over:
- De wijze waarop bederfelijke levensmiddelen in winkels en restaurants moeten worden bewaard en behandeld.
- Bepaalde stoffen zoals kleurstoffen en conservering middelen die wel of niet in eet of drinkwaren mogen zitten.
- De verplichte informatie etikettering van levensmiddelen. Zo moeten op voorgepakte levensmiddelen de gebruikte ingrediënten,houdbaarheid enen netto inhoud zijn vermeld.

De prijzenwet

Volgens de prijzenwet moet een leverancier duidelijk zijn producten van een prijs zijn voorzien.
In bepaalde gevallen mag echter de minister van economische zaken volgens de prijzenwet ingrijpen.

De colportage wet.

Colportage is een vorm van huis aan huis verkoop. De colportage wet biedt de koper bescherming bij aankopen van €40,00 of meer. Je hebt namelijk een afkoelingsperiode van 8 dagen; als je binnen 8 dagen schriftelijk laat weten dat je de koop ongedaan wil laten maken komt de overeenkomst te vervallen.
De wet productaansprakelijkheid
Volgens de wet productaansprakelijkheid (WPA) is schade die te verwijten is aan een onveilig product voor risico van de producent.
Geschillencommissies= voor bepaalde producten en diensten bestaan geschillencommissies. Die commissies bestaan uit onpartijdige vakmensen. Zij kunnen uitspraak doen als een leverancier en een klant het niet met elkaar eens zijn.
Advocaten= advocaten verstrekken tegen betaling juridisch adviezen en helpen mensen bij geschillen die voor de rechtbank ‘uitgevochten’ worden(ze moeten dus naar de rechter). Advocaten hebben aan de universiteit rechten gestudeerd.
Rechtswinkels=Je kunt bij een rechtswinkels binnen stappen voor het inwinnen van juridisch advies dat niet te veel geld kost ,rechtswinkels worden bemand door studenten in de rechten. Aan hun diensten zijn weinig tot geen kosten verbonden.
Consumentenorganisaties= Juridisch advies kun je aanvragen voor weinig tot geen geld bij een consumentenorganisatie. Voorbeelden zijn ANWB, Vereniging Eigen huis, en de Consumentenbond.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.