Hoofdstuk 3 n 4 (Welvaart)

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 362 woorden
  • 13 februari 2004
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

3.1 Welvaart in enge zin: hoeveelheid goederen en diensten die je tot je beschikking hebt (kwantitatief -> dus meetbaar) Welvaart in ruime zin: immateriële ook meegerekend (kwalitatief en kwantitatief)

3.2 Hoogte inkomen wordt gebruikt als indicator welvaart in enge zin. Dit gaat niet op als prijzen ook veranderen -> Nominaal inkomen: geldbedrag dat je verdient
Reëel inkomen: koopkracht van het inkomen
CPI = indexcijfer dat gemiddeld prijsniveau aangeeft t.o.v. basisjaar
Indexcijfer koopkracht = indexcijfer nominaal inkomen : prijsindexcijfer x 100 (basisjaar moet gelijk zijn) Indexcijfer koopkracht geeft aan met hoeveel procent koopkracht is gestegen. Niet-geldeconomie/parallelle economie: verhoogt welvaart maar brengt geen geldstroom op gang. 3.3 Milieugebruiksruimte = ruimte waarbinnen economie kan groeien zonder natuur te schaden. Duurzame ontwikkeling = economische ontwikkeling waarbij in toekomst ook welvaart mogelijk is. Nationaal MilieubeleidsPlan = milieubeleid v Nederlandse overheid
Instrumenten voor milieubeleid: - gebods- en verbodswetgeving - afsluiten milieuconvenanten (vervuiling moet verminderd ma bedrijven kiezen hoe) - marktconforme aanpak milieuprobleem: kosten vervuiling worden opgenomen in prijzen producten (externe effecten worden intern gemaakt -> internaliseren) - systeem v/d verhandelbare emissierechten: overheid verkoopt vergunningen aan bedrijven om hoeveelheden vervuilende stoffen uit te stoten. Vergunning mag verkocht worden als je op milieuvriendelijke manier overgaat. Externe effecten: onbedoelde nevengevolgen v economisch handelen op omgeving. Waarom marktconforme maatregelen (nog) niet op grote schaal: - externe effecten zijn moeilijk vast te stellen - vervuiling is internationaal probleem, overheid is nationaal georganiseerd - onduidelijk in hoeverre toekomstige generatie hinder ondervinden v huidige productie
Groen nationaal product: wordt rekening gehouden met externe effecten

4.1 Rechten overheid (hoogste gezag): - geweld uit oefenen - politie of defensie inschakelen - dwingende regels voorschrijven (= publiekrechtelijke bevoegdheid) publiekrechtelijke bevoegdheid -> instellingen die het doen zijn publiekrechtelijke lichamen/organen. Bijv. leerplicht, belasting. Privaatrechtelijke bevoegdheid -> vereniging. Geheel vrijwillig. ‘Hoge overheid’: nationale overheid (a.k.a. rijksoverheid/staat) ‘Lagere overheden’ (ook publiekrechtelijke organen): - provincies - gemeenten - waterschappen
Niet publiekrechtelijk, wel publiekrechtelijke bevoegdheden: - Centra voor Werk en Inkomen: opgericht door werkgevers en werknemers. Private
instellingen. Bevoegdheid sociale premies te innen. Behoort iig tot collectieve sector (volgens sommigen tot overheid) Collectieve sector: alle overheidsorganen incl. instellingen voor sociale zekerheid. Collectieve uitgaven: totale uitgaven collectieve sector. Collectieve inkomsten/middelen: totale inkomsten -> gaan naar Rijksoverheid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.