Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Hoofdstuk 3 en 4

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1177 woorden
  • 19 juni 2015
  • 27 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
27 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 3 Wat koop je ervoor?
§1

Bij verkoop van dingen heeft de verkoper vaak een betere positie maar de koper heeft wel invloed op wat de verkoper verkoopt dit heet consumer power.

Consumenten Organisaties: organisaties die opkomen voor de belangen van de koper. Dat doen ze door:
- Voorlichting te geven, bijv. over producten die ze getest hebben, maar ook over de rechten die je als consument hebt.
- Waarschuwen tegen misleidende reclame.
- Advies te geven bij onenigheid over consumentenzaken; als je lid bent, kun je rechtshulp krijgen.
Voorbeelden van dit soort organisaties: Rover, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.
bij vergelijkende warenonderzoeken vergelijken ze producten van verschillende merken. De resultaten staan in de Consumentengids.

De warenwet: hierin staan de eisen waar producten aan moeten voldoen geschreven. De eisen zijn gebaseerd op gezond en veiligheid. Er staan voorschriften in voor voedsel, elektronische producten, speelgoed en gebruiksartikelen. Op de verpakking moet dus ook de productinformatie staan. De productinformatie bevat de product naam, de hoeveelheid, de naam van de producent, de ingrediënten, houdbaarheidsdatum en als het nodig is de gebruiksaanwijzing. de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) houdt toezicht op de naleving van de Warenwet.

§2
Het Consumentenrecht geeft regels om de zwakkere partij; de koper te beschermen. De koper heeft recht op een deugdelijk product en moet het dus naar normaal behoren te functioneren. Als het product niet deugt moet het bedrijf:
- 1e repareren
- 2e vervangen
- 3e terugbetalen

De Wet Productaansprakelijkheid zorgt ervoor dat als een product schade maakt de fabrikant verantwoordelijk wordt gesteld.

De Colportagewet beschermt de consument tegen ondoordachte aankopen in de volgende situaties:
- Verkoop aan de deur
- Verkoop demonstraties
- Thuisverkopen
Regels voor de Colporteur zijn:
- Hij moet zich legitimeren met een bewijs van de Kamer van Koophandel.
- Het koopovereenkomst op papier zetten. Zodat de koper binnen acht dagen van de koop af kan zien. Dit geldt alleen als de aankoop boven €34 is. Het afzeggen moet schriftelijk gebeuren.

§3
Koop op Afstand is als je bijv. iets aan de telefoon of op het internet iets koopt. Bij dit geval kun je als je binnen 7 dagen nadat je een schriftelijke bevestiging hebt gekregen, de koop ongedaan maken.

Een koopovereenkomst is als de koper en verkoper het eens zijn over de prijs en het te kopen artikel. Wel is de overeenkomst rechtsgeldig als het aan de eisen voldoet het belangrijkste is de vrijeovereenstemming, beide partijen moeten het dus met elkaar eens zijn. Als dit niet zo is, is er spraken van een Wilsgebrek:
- Dwaling, zonder opzet een verkeerde voorstelling van zaken gegeven
- Bedrog, er is opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken gegeven
- Dwang, de koop vindt plaats onder bedreiging van geweld
- Misbruik van omstandigheden, er wordt bijv. misbruik gemaakt van een noodsituatie of van iemands ziekte
in deze gevallen kan de rechter de koopovereenkomst ongeldig verklaren

Je bent handelingsbekwaam als je meerderjarig bent, maar ook als je minderjarig bent maar getrouwd of getrouwd geweest bent. Als je minderjarig bent mag het alleen onder verantwoordelijkheid van je ouders tenzij je het met betaalt met iets koopt met geld zoals:
- iets voor je studie of levensonderhoud met geld dat je van je ouders hiervoor kreeg
- zelf verdiend zakgeld
- voor een prijs met normale hoogte voor die leeftijd.
als dit zo is beschikt diegene het oordeel des onderscheids. Dat betekent dat hij de gevolgen van zijn handelen kan overzien.

Je kan ook iemand onder toezicht stellen dit noem je Onder Curatele stellen. Alleen de rehter kan dit bepalen. De rechter stelt ook de Curator aan. Voor degene onder curatele gelden dezelfde regels als bij een minderjarige.

§4
Een huurovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Als je iets huurt en niets afspreekt gelden de regels van aanvullende recht:

- groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder
- klein onderhoud is voor de huurder
- onderverhuur toegestaan ( huurder verhuurt een deel van wat hij huurt aan een ander)
- bij kamerverhuur geldt een proeftijd van 9 maanden

Als een koper en een verkoper het eens zijn over de prijs van het gekochte huis wordt er een voorlopig koopcontract opgemaakt. Dat betekent dat de koop gesloten is. Na het sluiten van de koop zijn er nog 3 dagen bedenktijd. Nadat het contract gesloten is stelt de notaris een transportakte op, dit is het officiële verkoopbewijs. Als de koper en verkoper dit getekend hebben zorgt de notaris ervoor dat ze in het kadaster worden ingeschreven. Als dit is gebeurt is de koper de eigenaar van het gekochte huis.

Hoofdstuk 4 Zekerheid Troef?
§1
Om te voorkomen dat je de schades die je lijdt zelf moet betalen, kun je je verzekeren. Jij bent dan de verzekerde en de maatschappij waarbij je je verzekert is de verzekeraar. Omdat die maatschappij de financiële gevolgen van een schade van je overneemt, betaal je haar een bedrag, de premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het risico dat de verzekeringsmaatschappij loopt. Hoe groter het risico, hoe hoger de premie.

Als je een eigen risico neemt, betaal je een deel van de geleden schade zelf. Het risico voor de verzekeraar wordt daardoor kleiner. Daarom betaal je dan een lagere premie.
alleen schade die door een onzeker voorval ontstaat, krijg je vergoed.

§2
Als bewijs van je verzekering ontvang je een polis. Daarbij horen de verzekeringsvoorwaarden, waarin de rechten en plichten van de verzekerde en de verzekeraar zijn vastgelegd.

Veel mensen hebben een AVP afgesloten (een Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren). Daarmee zijn zij verzekerd als ze per ongeluk aan iemand anders schade toebrengen.
de verzekeringskosten bestaan niet alleen uit de premie, maar ook uit de poliskosten en/of administratiekosten. Bovendien betaalt een verzekerde assurantiebelasting.
Bij het berekenen van de schade-uitkering moet je eraan denken dat het eigen risico in mindering wordt gebracht.

§3
je kunt je als autobezitter op verschillende manieren verzekeren. Als je je alleen wilt indekken tegen schade die je bij een ander veroorzaakt, dan kies je voor een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.

Als je ook de schade aan je eigen voertuig wilt verzekeren, dan kies je daarnaast voor een cascoverzekering. Wanneer je dus helemaal zeker van je zaak wilt zijn, dan neem je een WA+ cascoverzekering (all risks). Op de basispremie (of brutopremie) die je betaalt, kun je korting krijgen als je geen schade claimt. Deze bonus of no-claimkorting wordt ieder jaar meer.

§4
Op reis kan je van alles gebeuren. Daarom sluiten veel mensen een reisverzekering af om eventuele schades die ze tijdens hun reis lijden vergoed te krijgen. Voordat je op reis gaat, kan er iets onverwachts gebeuren wat je vertrek verhindert. Tegen de schade die je in zo’n geval lijdt, kun je je indekken met een annuleringsverzekering. Als je kiest voor een doorlopende verzekering, dan hoef je niet bij elke reis opnieuw een verzekering af te sluiten. Je verzekering loopt dan gewoon door. Kies je voor een eenmalige verzekering (aflopende verzekering) dan moet je bij elke nieuwe reis een verzekering moeten afsluiten.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.