Hoofdstuk 1: welvaart in Nederland

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 295 woorden
  • 4 december 2014
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

  1. Introductie
  2. Productie en inkomen in Nederland

Arbeidsproductiviteit = de gemiddelde productie van en werknemer in een bepaalde tijdseenheid

 

  1. Het meten van de productie in Nederland

CBS > meten de productie > BBP

Informele economie 1. zwarte circuit 

                                    2.  vrijwilligerswerk

Adam Smith (bedrijfskolom)

Boer↓ € 1000

Molenaar ↓  € 1100 >  € 100 geproduceerd (loon, huur, rente, winst)

Bakker €1700 > consument

Toegevoegde waarde =  omzet – inkoop

Toegevoegde waarde overheid = salaris amtenaren

Bruto TW – afschrijving = Netto TW ( loon, huur, rente, winst)

TW (toegevoegde waarde) = productie

  1. Gaat de Nederlandse burger erop vooruit?

Welvaart in enge zin = de koopkracht van de burger meestal uitgedrukt in het BBP per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd voor de prijsstijging

Welvaart in ruime zin =  naast koopkracht telllen ook andere behoefte mee, zoals milieu en vrije tijd

Tussen een basis jaar en een te bepalen jaar gebruik indexcijfer

Tussen 2 jaren t verschil gebruik formule voor procentueel verschil

Nominale stijging = de stijging van het geldbedrag

Reële stijging = stijging van de koopkracht

  1. Het meten van inflatie

De consumentenprijsindex (CPI) geeft aan hoeveel het leven van de gemiddelde Nederlander duurder wordt ten opzichte van een basis periode. De CPI is te berekenen door de wegingsfactoren te vermenigvuldigen met de prijsindexcijfers van de verschillende productcategorieën, deze uitkomsten op te tellen en te delen door de som van de wegingsfactoren).

Goederencategorie

Prijsindex (jaar 0=100)

Weging werknemers

Voeding

107,5

24

Wonen

109,8

22

Medicijnen

112,3

15

Ontspanning

114,5

20

Overig

104,9

19

Totaal

-

100

 

Bereken het CPI van de werknemers:

In dit jaar is het leven voor de werknemer 9,6% duurder geworden dan in het basis jaar.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.