Het nationaal inkomen: groei en conjunctuur

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 453 woorden
  • 24 maart 2004
  • 42 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
42 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Het nationaal inkomen: groei en conjunctuur. - Het vergelijken van economische transacties van landen met elkaar is een moeilijke zaak, omdat de prijzen in de verschillende landen kunnen verschillen. - Een maatstaf die vaak voor welvaartsvergelijking wordt gehanteerd, is het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. - Het verschil tussen het formele en het informele circuit is niet alleen gelegen in illegale activiteiten. - Zelf je huis schilderen is een activiteit die behoort tot de informele economie. - Meer productie betekent niet altijd meer welvaart, omdat de behoeften kunnen toenemen. - Welvaart = de mate waarin de bewoners van een land in hun behoeften kunnen voorzien. - Een stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking is niet altijd een stijging van de welvaart. - Als een grotere productie gepaard gaat met minder vrije tijd, neemt de welvaart niet toe. - Van ongeprijsde schaarste kunnen we spreken wanneer goederen toch waardevol kunnen zijn, maar geen prijs hebben. - Onze welvaart kan afnemen als productiegroei samen gaat met vernietiging van landschapsschoon en uitputting van natuurlijke bronnen. - Trend = de gemiddelde groei over langere tijd - Een verschil tussen de conjunctuurbeweging en seizoenbewegingen is de lengte van de periode. - Conjunctuurbewegingen beïnvloeden de ‘hele economie’: seizoenbewegingen doen zich in bepaalde bedrijfstakken voor. - Toevallige factoren zoals natuurrampen en (burger)oorlogen kunnen de economie van een land beïnvloeden. - Veranderingen van de bezettingsgraad door meer of minder vraag van de afnemers hebben geen invloed op de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad. - In het productieproces combineert de ondernemer arbeid, natuur en kapitaal om de productie tot stand te brengen. - De productiecapaciteit van een land wordt bepaald door de hoeveelheid en kwaliteit van de productiefactoren waarover een land beschikt. - Macro-economisch is de productiecapaciteit de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een land op korte termijn kan voortbrengen. - Micro-economisch is de productiecapaciteit de maximale hoeveelheid goederen en diensten die één bedrijf op korte termijn kan voortbrengen. - Reëel nationaal inkomen per hoofd = reëel nationaal inkomen gedeeld door de bevolkingsomvang. - Economische groei is een toename van het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking over langere tijd. - Economische groei is niet een toename van het nominaal nationaal inkomen per hoofd van de bevolking over langere tijd. - Als maatstaf voor de economische groei wordt vaak de verandering van het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking gebruikt. - Als de vraag zo gering is dat de productiecapaciteit niet volledig wordt benut, kan hierdoor de werkloosheid groter worden. - Conjuncturele werkloosheid is het meest waarschijnlijk in een periode van onderbesteding. - In een periode van overbesteding kan een toename van de vraag leiden tot prijsstijgingen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.