H 2 (grace)

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 213 woorden
  • 6 mei 2004
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 6
2 keer beoordeeld

Economie Hst 2 29-11-2003 Rechtsvormen bij zelfstandige bedrijven
Geen rechtspersoonlijkheid: zakelijk aansprakelijk (wel scheiding)>> beperkt risico
Wel rechtspersoonlijkheid: zakelijk en privé aansprakelijk (geen scheiding)>> groot risico Bedrijfsvormen: Eenmanszaak: eigenaar=directeur=alleen leiding
Nadelen: bij ziekte loopt bedrijf en zijn privé vermogen risico. Voordeel: overzicht
Vennootschap onder firma: leiding: >1 persoon: firmanten, scheiding

Nadeel: discussies
Voordeel: bij ziekte kan iemand anders hem vervangen
Naamloze Vennootschap (Vn): aandelen (vrij handelen op de beurs), leiding: professionele bestuurders, scheiding, publicatieplicht. Besloten Vennootschap (Bv): aandelen in een bepaalde groep: niet vrij handelbaar: vaak familie. Scheiding, professionele bestuurders en geen publicatieplicht Sectoren Primair: grondstoffenwinning (mijnen) Secundair: verwerking (industrie) Tertiair: commerciële dienstverlening (bank) Quartair: overheid: geen winst
Bedrijfskolom: opbouw
Primaire sector 10% meestal 1
Secundaire sector 80% meerdere
Tertiaire sector 10% meestal 1 Bedrijven Moeder/dochter
Moederbedrijf A invloed op alles
Dochterbedrijven: B: onderdeel van A invloed op C
Kleindochterbedrijven: C: onderdeel van B en indirect onderdeel van C geen invloed
Kartel: Voordeel: Samenwerken fusies: 1.Kostenvoordelen: Kosten dalen
2.Risicospreiding: meerdere soorten producten
3.Productie zekerheid: afleverbaar

4.Toegang tot vermogensmarkt: grote bedrijven kunnen mensen
5.Research: grote bedrijven kunnen meer: schulden maken, investeringen in research>>productie/kwaliteit stijgt>> kleinere bedrijven verdwijnen>> concurrentie daalt. Integratie: samenvoegen van 1 of meerdere fases (inkorten) Differentiatie: afstoten van een fase/product (uitbreiden) Specialisatie: enkele producten (weinig) Parallellisatie: in dezelfde sector meerdere producten verkopen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.