ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Praktische economie formules
Ceteris paribus-voorwaarde:
• Het kijken naar een verband d.m.v. de andere factoren gelijk te laten blijven.
Signaalfunctie van de prijzen:
• Laten de aanbieders zien aan welke goederen behoefte is en bepalen zodoende
hoeveel en welke productiemiddelen worden aangewend.
Bij toename van het aanbod:
• Daalt de prijs.
Bij afname van het aanbod:
• Stijgt de prijs.
Bij toename van de vraag / Vraagoverschot:
• Stijgt de prijs.
Bij afname van de vraag / Aanbodoverschot:
• Daalt de prijs.
-------------------------------------------------
Verschuiving langs / van de aanbodlijn:
• Langs: Als de prijs van het goed verandert.
• Van:
1. Kostenontwikkeling:
• Verandering van productiekosten zorgt voor toename of afname van de geboden hoeveelheid.
2. Verandering van het aantal aanbieders:
• Bij toename verschuift de collectieve aanbodlijn naar rechts en bij afname naar links.
3. Stand van de techniek
Verloop van de aangeboden hoeveelheid:
Formule: Qa = ap + b (a<0 ; b>0)
1. Qa = Aangeboden hoeveelheid
2. p = Prijs van het goed
3. b = De aangeboden hoeveelheid als p = 0
4. a = Richtingscoëfficiënt (Bepaalt de helling/daling ten opzichte van de x-as).
-------------------------------------------------
Verschuiving langs / van de vraaglijn:
• Langs: Als de prijs van het goed verandert.
• Van:
1. De behoefte
2. Inkomen of budget
3. Prijs van een ander product
4. Aantal vragers
Verloop van de gevraagde hoeveelheid:
Formule: Qv = ap + b (a<0 ; b>0)
1. Qv = Gevraagde hoeveelheid
2. p = Prijs van het goed
3. b = De gevraagde hoeveelheid als p = 0
4. a = Richtingscoëfficiënt (Bepaalt de helling/daling ten opzichtte van de x-as).
VB Verloop van de vraaglijn:
Qv= -4p + 400
Hoeveelheid = 400
Daling per €1 = -4
400 : -4 = -100
Ofterwijl: De hoogte van de prijs moet in de grafiek met 100 dalen om gelijk te staan aan prijs = 0 en hoeveelheid = 400 dus staat de prijs bij hoeveelheid = 400 en daling per €1 = -4 op prijs = 100.
-------------------------------------------------
Ea uitrekenen:
Stap 1: Q1 en Q2 uitrekenen:
• Zet P1 in de formule en reken uit = Q1 / oude waarde
• Zet P2 in de formule en reken uit = Q2 / nieuwe waarde
Stap 2: Procentuele verandering v.d. geboden hoeveelheid uitrekenen:
• (Nieuwe waarde – Oude waarde) : Oude waarde en x 100%
Stap 3: Procentuele verandering v.d. prijs uitrekenen:
• (Nieuwe waarde – Oude waarde) : Oude waarde en x 100%
Stap 4: Elasticiteit van het aanbod (Ea) uitrekenen:
• Ea = Procentuele verandering v.d. aangeboden hoeveelheid :
Procentuele verandering v.d. prijs

Elastische aanbod: -> Ea = >1
• De geboden hoeveelheid is erg gevoelig voor prijswijzigingen.
Volkomen elastische aanbod: -> Ea = >hoog
• De geboden hoeveelheid reageert zeer sterk bij een prijsverandering.
Inelastische aanbod: -> Ea = tussen 0 en 1
• De geboden hoeveelheid heeft bij prijswijzigingen van bepaalde goederen nauwelijks invloed.
Volkomen inelastische aanbod: -> Ea = 0
• De geboden hoeveelheid blijft gelijk bij een prijsverandering.
-------------------------------------------------
Ev uitrekenen:
Stap 1: Q1 en Q2 uitrekenen:
• Zet P1 in de formule en reken uit = Q1
• Zet P2 in de formule en reken uit = Q2
Stap 2: Procentuele verandering v.d. gevraagde hoeveelheid uitrekenen:
• (Nieuwe waarde – Oude waarde) : Oude waarde en x 100%
Stap 3: Procentuele verandering v.d. prijs uitrekenen:
• (Nieuwe waarde – Oude waarde) : Oude waarde en x 100%
Stap 4: Elasticiteit van de vraag (Ev) uitrekenen:
• Ev = Procentuele verandering v.d. gevraagde hoeveelheid : Procentuele verandering v.d. prijs
Elastische vraag: -> Ev = <- 1
• De gevraagde hoeveelheid is erg gevoelig voor prijswijzigingen.
Volkomen elastische vraag: -> Ev =
• De gevraagde hoeveelheid reageert zeer sterk bij een prijsverandering.
Inelastische vraag: -> Ev = tussen -1 en 0
• De gevraagde hoeveelheid heeft bij prijswijzigingen van bepaalde goederen nauwelijks invloed waaronder de basisbehoeften.
Volkomen inelastische vraag: -> Ev = 0
• De gevraagde hoeveelheid blijft gelijk bij een prijsverandering.
-------------------------------------------------
Evenwichtsprijs:
• De prijs waarbij de collectieve aanbodlijn en de collectieve vraaglijn gelijk zijn (kruisen elkaar):
Qa = Qv
-4p + 400 = 3,5p + 25
375 = 7,5p
p = 50
Evenwichtshoeveelheid:
• De hoeveelheid waarbij de collectieve aanbodlijn en de collectieve vraaglijn gelijk zijn (kruisen elkaar).
• Evenwichtsprijs in 1 van de formules invullen en uitrekenen.
P =50
-4 x 50 + 400 = 200
-------------------------------------------------
TK (Totale kosten):
• TK = TCK + TVK  TK = (a x q) + b
TO (Totale opbrengsten / omzet):
• TO = p x q
TW (Totale Winst):
• TW = TO - TK
Break-evenpoint:
• TK = TO; er is dan geen winst of verlies gemaakt.
Maximale omzet berekenen:
Q en de formule zijn gegeven:
Q = ap+ b
1700 = -200p + 4000
200p = 2300
P = 11,50
TO = P x Q = 11,50 x 1700 = 19550
-------------------------------------------------
De toegevoegde waarde:
De waarde van de eindproducten -
De waarde van de ingekochte grondstoffen, hulpstoffen en diensten van derden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.