Examensamenvatting De arbeidsmarkt 2009

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 401 woorden
  • 7 mei 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

De arbeidsmarkt.
De arbeidsmarkt is een abstracte markt. Het is het geheel van aanbod van en vraag naar arbeid.

Aanbod en vraag.
De aanbieders zijn de mensen die hun arbeid aanbieden. Het totale arbeidsaanbod valt samen met de beroepsbevolking. Dit zijn de mensen met een baan en de mensen die een baan willen, de werklozen. De vraag naar arbeid komt van de bedrijven en de overheid en noemen we de werkgelegenheid.

Het meten van arbeid.
Je kan arbeid meten in personen en in arbeidsjaren. Een arbeidsjaar is het aantal uren dat een voltijdwerker onder normale omstandigheden in een jaar werkt. Door het bestaan van parttime banen is het aantal personen groter dan het aantal jaren.

Arbeid is heterogeen, dus het bestaat in verschillende vormen. Er zijn ook deelmarkten, je kan arbeid indelen naar opleidingsniveau, regio of bijvoorbeeld sectoren.

De beroepsbevolking.
Onder de beroepsbevolking verstaan we de groep personen van 15 tot en met 64 jaar die minstens twaalf uur per week werkt of zou willen werken. De omvang van de beroepsbevolking in personen gemeten hangt van drie factoren af: de omvang van de totale bevolking, het deel van 15 tot en met 64, dat is de beroepsgeschikte of potentiële beroepsbevolking en het deel wat daarvan tot de beroepsbevolking behoort, de participatiegraad. De participatiegraad of deelnemingsgraad is dat deel van de beroepsgeschikte bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort. Het kan beïnvloed worden door de wetgeving, zoals AOW,VUT en leerplicht, door maatschappelijke opvattingen, door de organisatie van het arbeidsproces, als je parttime werken kan zullen meer mensen gaan werken en de hoogte van het loon.

De werkgelegenheid.
Veranderingen in de werkgelegenheid worden vooral veroorzaakt door veranderingen in de totale productie. Het aantal banen hangt af van de vraag naar goederen en diensten, de arbeidskosten, de arbeidsproductiviteit die toenemen kan door de introductie van technische vindingen in het productieproces, een efficiëntere organisatie van het arbeidsproces, een grotere inspanning van de werknemers, betere scholing van de werknemers en door een betere werksfeer. Het aantal banen hangt verder af van de arbeidstijd, die korter wordt door verkorting van de werkweek, meer vrije dagen en vormen van vervroegde uittreding en van de bedrijfstijd. Wanneer een bedrijf besluit de productietijd uit te breiden is dat bedrijfstijdverlening, waardoor meer mensen aan het werk kunnen.

Verborgen werkgelegenheid.
Er zijn twee soorten verborgen werkgelegenheid: zwart werk, en niet gemelde vacatures, vooral bij banen voor hoger opgeleiden. Hiervoor plaatst men vaker advertenties.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.