Economie integraal hfd 11

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 324 woorden
 • 21 juni 2022
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

Hoofdstuk 11


Intertemporele ruil overheid


paragraaf 1 


Uit welke onderdelen bestaan de overheid 1. Het rijk

 2. De provincie →lage overheden

 3. De gemeente → lage overheden

 4. Het waterschap → lage overhedenDe overheid


De collectieve sector dient het algemeen belang van het land en is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen. 


de particuliere sector dient het eigen belang


er kan een samenwerking zijn tussen beide sectoren → publiek-private samenwerking


privatisering → wanneer de collectieve sector het eigendom van bedrijven en diensten overgaan naar de particuliere sector.


collectieve sector → wanneer de particuliere sector wordt overgenomen door de collectieve sectorzelfstandige bestuursorganen


→ voeren zelfstandig overheidstaken uit


→ de instellingen voor sociale zekerheid en zorg voeren de socialezekerheids- en zorgwetten uit.


→ overige zelfstandige bestuursorganen zijn scholen of CBS


kenmerkende verschillen collectieve en particuliere sector • De collectieve sector dient het algemeen belang

 • De collectieve sector financiert via collectieve dwang

 • De particuliere sector wordt gedreven door eigenbelang

 • De particuliere sector financiert zich door te werkenparagraaf 2 


Inkomsten overheid, onder andere • directe belastingen (belasting over inkomen, vermogen en winst)

 • indirecte belasting (prijsverhogende belastingen en accijns)

 • sociale premies (via belasting geïnd) 


afspraken over begroting in stabiliteits- en groeipact in de EU-landen: • begroting mag niet groter dan 3% van de bbp zijn

 • staatsschuld mag niet groter dan 60% van het bbp


enkele beginselen • draagkrachtbeginsel (sterkste schouders dragen de zwaarste lasten)

 • profijtbeginsel (meer belasting betalen naarmate je meer gebruik maakt van overheidsvoorzieningen)

 • solidariteitsbeginsel (de belastingbetaler ondersteunt de zwakkeren in de samenleving)

 • doelmatigheidsbeginsel (Kosten van belastinginning mogen niet hoger zijn dan de belastingopbrengst)


paragraaf 3


inkomstenbelasting wordt berekend door middel van boxen


Box 1: inkomen uit werk en woning


Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang


Box 3: inkomen uit sparen en beleggen


progressief belastingtarief → je betaalt procentueel meer belasting naarmate je meer verdiend


degressief belastingtarief → het te betalen belasting percentage daalt naarmate het inkomen stijgtbelastbaar inkomen berekenen


Eigenwoningforfait → percentage / woz-waarde 


Belastbaar inkomen door de schijven halen voor het te betalen belasting.


als je door alle nodige boxen geweest bent kun je de kortingen eraf halen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.