Economie integraal hfd 10

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 700 woorden
 • 21 juni 2022
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

Hoofdstuk 10


Intertemporele ruil gezinnen


Paragraaf 1


per levensfase heb je verschillende behoeften aan consumptie.


indien je geld leent, verschuif je je consumptie van de toekomst naar het heden


indien je geld spaart, verschuif je je consumptie van het heden naar de toekomst


Dit wordt ook wel ruilen over tijd genoemd. tijdsvoorkeur • direct consumeren = hoge tijdsvoorkeur

 • consumptie uitstellen = lage tijdsvoorkeur 


invloed op tijdsvoorkeur  • risico’s

 • prioriteiten

 • kansen


Paragraaf 2


investeren in jezelf →Human capital 


waarom? • vergroten van je kennis

 • verbeteren van je vaardigheden

 • ontplooiing

 • vergroten kansen op arbeidsmarkt

 • vergroten kansen op hoger inkomenEr is ook: • fysiek kapitaal (machines en transportmiddelen van bedrijven)

 • sociaal kapitaal (netwerk)opofferingskosten zijn de kosten die je maakt voor het opgeven van een alternatief


verdiencapaciteit is wat iemand maximaal kan verdienen gedurende de werkzame periode


Het op de hoogte blijven van de nieuwe technologische vernieuwingen noemen we herscholing of bijscholing. Het leren van een geheel ander beroep noemen we omscholen.voordelen goed onderwijs en dus goed geschoolde beroepsbevolking • een goed geschoolde beroepsbevolking kan kwalitatief hoogwaardige producten produceren

 • door onderwijs en scholing begrijp je veranderingen in de samenleving beter. zo worden sneller goede oplossingen voor maatschappelijke problemen gevonden

 • door een goed geschoolde beroepsbevolking is de arbeidsproductiviteit hoog

 • door een hogere productie per werkende worden de arbeidskosten per product lager. hierdoor kan de winst toenemen

 • door de lagere arbeidskosten per product kunnen ook de verkoopprijzen dalen. dit leidt tot een betere concurrentiepositie

 • door de hogere arbeidsproductiviteit produceren werknemers meer in dezelfde tijd. in een land kan dan in totaal meer geproduceerd wordenParagraaf 3


je wilt rente over spaargeld ontvangen: • als vergoeding voor het uitstellen van consumptie

 • als vergoeding voor het inflatierisicosamengestelde interest → rente over rente


je ontvangt rente over je inleg en daarna ook over de ontvangen rente


→ n jaar = (1 + P)^n x eenmalige begin stortingEnkelvoudige interest → rente over inleg


je ontvangt rente over je oorspronkelijk opgelegde spaarbedragnominale rente = rente die je van de bank krijgt 


reële rente = geeft aan met hoeveel procent de koopkracht van je spaargeld is gestegen of gedaald


Ric = Nic/Pic x 100Risico’s beleggen • aandelen 

 • obligaties welke soorten leningen zijn er? • rekening-courant krediet (rood staan)

 • persoonlijke lening

 • doorlopend krediet (als je de lening hebt afgelost, kun je er weer opnieuw gebruik van maken

 • kopen op afbetaling (aanbetaling nodig, maar gelijk eigenaar product)

 • huurkoop (je bent pas eigenaar van het product als je alles hebt afbetaald)

 • hypothecaire lening (huis dient als onderpand)je betaald leenrente omdat? • als een vergoeding voor het gebruik van andermans geld

 • als een opslag voor het risico op wanbetaling

 • als compensatie voor het inflatierisicoParagraaf 4


Huurwoning • sociale huurwoning

 • vrije sector woningSociale huurwoning • huurtoeslag

 • max percentage huurverhoging

 • huur is laagVrije sectorwoningen • geen maximum huur

 • huurverhoging vrij

 • geen huurtoeslag

 • geen wachtlijstenLineaire hypotheek • de aflossing is gelijk verdeeld over de looptijd van de lening

 • daar bovenop betaal je renteAnnuïteiten hypotheek • je betaald iedere periode een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossingparagraaf 5


Pijler 1: AOW-basispensioen • voor alle mensen die in nederland wonen


Pijler 2: Bedrijfspensioen • meestal verplicht deelname via werkgever


Pijler 3: individueel  • niet iedereenAOW-basispensioen


financiering met omslagstelsel:


werkende betalen in lopend jaar via premies de uitkering van de ouderen.


AOW probleem : vergrijzing


er komen in verhouding meer ouderen dan werkende → elke werkende moet meer gaan betalen


vergrijzing = verandering i/a- ratio


i/a ratio is een verhouding tussen het aantal (actieve) werkende en inactieve (uitkeringsontvangers). dit bereken je door aantal inactieve/ aantal actieveHet bedrijfspensioen


financiering met het kapitaaldekkingsstelsel


voordeel: geen last van vergrijzing


nadeel: onzekerheid over opbrengst beleggingenindividuele besparingen


je spaart zelf voor later (kapitaaldekkingsstelsel)


voorbeelden • lijfrente sparen

  • tussentijds geen geld opnemen, wel geld storten of eenmalig storten. je spreekt met de bank voor uitbetalingen in termijnbedragen

 • levensverzekering

  • uitbetaling vindt eenmalig plaats, dit kan op een vooraf afgesproken datum of als de persoon voor die datum overlijdt keert de verzekering het geld uit aan de nabestaanden

indexering


→ aanpassen hoogte pensioenuitkering • welvaartsvast

  • uitkeringen stijgen mee met de lonen, zodat de welvaart ten opzichte van de rest van de bevolking blijft • waardevast

  • uitkeringen worden aangepast aan de  inflatie, zodat de koopkracht gelijk blijft • bevriezen

  • Er komt niets bij, het bedrag blijft hetzelfde • Korten

  • als er echt geld te kort is kunnen de pensioen worden verlaagdREACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.