Arbeidsmarkt

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 325 woorden
  • 19 augustus 2003
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 3.4
29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Aanbod van arbeid
Aandeelhouder
Aanzuigeffect
Abstracte Markt
Afzet
Algemeen Verbindend Verklaren
Arbeidsbemiddeling
Arbeidsintesiever
Arbeidsjaren

Het aanbod van arbeid/beroepsbevolking – alle mensen tussen de 15 en 65 die willen, kunnen en mogen werken en die zich ook aanbieden op de arbeidsmarkt

Aanbod van arbeid omvat – werklozen, werknemers en zelfstandigen

Beroepsbevolking word onderverdeeld in: Werkzame beroepsbevolking Zelfstandigen en werknemers
Werkloze beroepsbevolking( geregistreerde werklozen) Mensen die wel 15 en 65 jaar oud zijn, maar die niet werken en niet op zoek zijn naar werk

Beroepsbevolking + niet-beroepsbevolking = beroepsgeschiktebevolking/ pontiele beroepsbevolking

Deelnemingspercentage/participatiegraad: bv. in 1999 67,4% van de mannen tussen de 15 en 25 jaar tot de beroepbevolking hoorde

Deelnemingspercentage geeft dus aan: welk deel van de beroepsgeschikte bevolking tot de beroepsbevolking hoort

Deelnemingspercentage = beroepsbevolking x 100% Beroepsgeschikte bevolking

Demografische groei: er zijn steeds meer mensen in nederland

Bevolkingssamenstelling: het arbeidsaanbod groeit vooral als er meer mensen komen in de beroepsgeschikte leeftijd

Maatschappelijk opvattingen: groter deelname van vrouwen aan het arbeidsproces, jongere vrouwen en herintreders

Aanzuigeffect: de arbeidsmarkt zuigt aanbod van arbeid aan

Ontmoedigingseffect: weinig banen, denken geen kans te maken

Organisatie van het arbeidsproces: kinderopvang, deeltijdwerk

Verandering van de omvang van de beroepsbevolking: 1. Ontmoedigingseffect
2. Wetgeving
3. Organisatie van het arbeidsproces
4. Aanzuigeffect
5. Maatschappelijk opvattingen
6. Bevolkingssamenstelling
7. Demografische groei

Vraag naar arbeid: werknemers, de zelfstandigen en de openstaande vacatures

Vraag naar arbeid wordt uigeoefend door: Bedrijven
Overheid
Werkgevers

Dit wil je ook lezen:

Vraag naar arbeid bestaat uit: Zelfstandigen
Openstaande vacaturen

Groei van de economie gaat samen met meer bestedingen aan goederen en diensten

Concrete markt: gaat om een plek waar vragers naar en aanbieders van een bepaald product elkaar ontmoeten

Abstracte markt: omvat geheel vraag en aanbod zonder dat er een plaats is waar de vragers en aanbieders elkaar ook echt ontmoeten

Op de arbeidsmarkt komen vraag en aanbod van arbeid samen Ë hierdoor wordt bepaald hoeveel mensen daadwerkelijk arbeid verrichten = werkgelegenheid

Wekgelegenheid bestaat uit: Werknemers + Zelfstandigen

Arbeidsjaar is een volledige baan, dus 38 uur in de week

De hoogte van het loon is afhankelijk van: de mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten

Krappe arbeidsmarkt:

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.