Arbeidsmarkt

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 325 woorden
  • 19 augustus 2003
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 3.4
29 keer beoordeeld

Aanbod van arbeid
Aandeelhouder
Aanzuigeffect
Abstracte Markt
Afzet
Algemeen Verbindend Verklaren
Arbeidsbemiddeling
Arbeidsintesiever
Arbeidsjaren
Het aanbod van arbeid/beroepsbevolking – alle mensen tussen de 15 en 65 die willen, kunnen en mogen werken en die zich ook aanbieden op de arbeidsmarkt
Aanbod van arbeid omvat – werklozen, werknemers en zelfstandigen
Beroepsbevolking word onderverdeeld in: Werkzame beroepsbevolking Zelfstandigen en werknemers
Werkloze beroepsbevolking( geregistreerde werklozen) Mensen die wel 15 en 65 jaar oud zijn, maar die niet werken en niet op zoek zijn naar werk

Beroepsbevolking + niet-beroepsbevolking = beroepsgeschiktebevolking/ pontiele beroepsbevolking
Deelnemingspercentage/participatiegraad: bv. in 1999 67,4% van de mannen tussen de 15 en 25 jaar tot de beroepbevolking hoorde
Deelnemingspercentage geeft dus aan: welk deel van de beroepsgeschikte bevolking tot de beroepsbevolking hoort
Deelnemingspercentage = beroepsbevolking x 100% Beroepsgeschikte bevolking
Demografische groei: er zijn steeds meer mensen in nederland
Bevolkingssamenstelling: het arbeidsaanbod groeit vooral als er meer mensen komen in de beroepsgeschikte leeftijd
Maatschappelijk opvattingen: groter deelname van vrouwen aan het arbeidsproces, jongere vrouwen en herintreders
Aanzuigeffect: de arbeidsmarkt zuigt aanbod van arbeid aan
Ontmoedigingseffect: weinig banen, denken geen kans te maken
Organisatie van het arbeidsproces: kinderopvang, deeltijdwerk

Verandering van de omvang van de beroepsbevolking: 1. Ontmoedigingseffect
2. Wetgeving
3. Organisatie van het arbeidsproces
4. Aanzuigeffect
5. Maatschappelijk opvattingen
6. Bevolkingssamenstelling
7. Demografische groei
Vraag naar arbeid: werknemers, de zelfstandigen en de openstaande vacatures
Vraag naar arbeid wordt uigeoefend door: Bedrijven
Overheid
Werkgevers
Vraag naar arbeid bestaat uit: Zelfstandigen
Openstaande vacaturen
Groei van de economie gaat samen met meer bestedingen aan goederen en diensten
Concrete markt: gaat om een plek waar vragers naar en aanbieders van een bepaald product elkaar ontmoeten
Abstracte markt: omvat geheel vraag en aanbod zonder dat er een plaats is waar de vragers en aanbieders elkaar ook echt ontmoeten

Op de arbeidsmarkt komen vraag en aanbod van arbeid samen Ë hierdoor wordt bepaald hoeveel mensen daadwerkelijk arbeid verrichten = werkgelegenheid
Wekgelegenheid bestaat uit: Werknemers + Zelfstandigen
Arbeidsjaar is een volledige baan, dus 38 uur in de week
De hoogte van het loon is afhankelijk van: de mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten
Krappe arbeidsmarkt:

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.