ADVERTENTIE
Waarom je twee keer per week een zelftest moet doen!

Ein-de-lijk mag je weer naar school! Zonder afstand, maar met gratis zelftesten. Maar waarom je twee keer per week een zelftest moet doen lees je in ons artikel! 

Hoe is het weer? Wie ist das Wetter?

Heb jij het weerbericht gehoord? Hast du den Wetterbericht gehört?

Hoe is de weersvoorspelling? Wie ist die wettervorhersage?

Is het warm buiten? Ist es schön drauBen?

Blijft het droog? Bleibt es trocken?

Zal het morgen warm genoeg zijn? Wird es morgen warm genug sein?

Heeft het gesneeuwd? Hat es geschneit?

Hoeveel graden is het? Wie viel Grad ist es?

Waar zou het morgen sneeuwen? Wo wird es morgen scheien?

Heeft het gevroren? Hat es gefroren?Komt er veel wind? Gibt es viel Wind?

Dus morgen is het mooi weer? Also morgen ist schönes Wetter?

Wanneer kom je? Wann kommst du?

Hebben jullie gezeilt? Habt ihr gesegelt?

Waarom rijd hij niet mee? Warum fährt er nicht mit?

Ik rij nu naar mijn oma. Ich fahre jetzt zu meiner GroBmutter.

Hoe laat rij jij naar school? Wie spät fährst du zur Schule?

Ga je mee naar de tennisplaats? Gehst du mit zum Tennisplatz?De zon schijnt. Maar er waait een sterke wind. Die Sonne scheint, aber es weht ein starker Wind.

Ja, mist, kou en gevaar voor ijzel. Ja, Nebel, kalt und Glatteisgefahr.

Vanavond onweer, morgen mooi. Heute Abend Gewitter, morgen schön.Ja, helder maar veel te koud. Ja, heiter, aber viel zu kalt.

Ik weet het niet, het is bewolkt. Ich weiB nicht, es ist bewölkt.

Ik geloof van wel, zo tussen 20 en 22 graden. Ich glaube ja, so zwischen 20 bis 22 Grad.

Nee, gesneeuwd heeft het niet. Nein, geschneit hat es nicht.

-2 graden. In het zuiden is het -10. -2 Grad. Im süden ist es -10 Grad.

Alleen in alpenland. Nur im Alpenland.

Ja, het heeft zelfs heel hard gevroren. Ja, es hat sogar sehr stark gefroren.

Ja, een zwakke tot matige wind. Ja, ein schwacher bis mäBiger Wind.

Ja, alleen in het oosten regent het af en toe. Ja, nur im Osten regnet es ab und zu.

Ik kom alleen als het weer goed is. Ich komme nur, wenn dat Wetter gut ist.

Nee, er was weinig wind. Nein, es war zu wenig Wind.

Omdat het 15 onder nul is. Weil es 15 Grad unter null list.

Dan, pas goed op. Er zal zometeen mist komen. Dann pass gut auf. Es wird gleich Nebel geben.

Om kwart voor acht. Um Viertel vor acht.

Nee, ik heb geen zin. Nein, ich habe keine Lust.Doe je aan een extreemsport? Machst du einen Extremsport?

Ben jij een marathonloper? Bist du ein Marathonläufer?

Waar is het het koudste? Wo is es am kältesten?

Wat word hier het meeste gesproken? Was wird hier am meisten gesprochen?

Wanneer ben jij geboren? Wann bist du geboren?

Wat vind jij van speedskiing? Was hälstst du von Speedskiing?

Bevalt je dat? Gefällt dir das?

Ben je ervoor of ertegen? Bist du dafür oder dagegen?

Ben je het ermee eens? Bist du einverstanden?

Wat doe jij het liefste? Was machst du am liebsten?

Zijn jullie even oud? Seid ihr gleich alt?

Wie is het grootste? Wer ist am gröBten?

Wat zeg jij daarvan? Was sagst du dazu?

En wat vind jij? Und was findest du?Nee, extreemsport is niks voor mij. Nein, Extremsport ist nichts für mich.

Nee, ik heb nog nooit aan een marathon deelgenomen. Nein, ich habe noch nie an einem Marathon teilgenommen.

Op de zuidpool is het het koudste. Am südpol ist es am kältesten.

Hier word het meeste engels gesproken. Hier wird am meisten Englisch gesprochen.

Ik ben (in) 1994 geboren. Ich bin 1994 geboren.

Daar vind ik weinig aan. Davon halte ich weinig.

Nee, dat vind ik te gevaarlijk. Nein, das finde ich zu gefährlich.

Daar heb ik eigenlijk geen mening over. Da habe ich eigentlich keine Meinung.

Nee, dat is mij te duur. Nein, das ist mir zu teuer.

Mij bevalt, ijs klimmen het beste. Mir befällt Eisklettern am besten.

Nee, zij is ouder. Nein, sie ist älter.

Ik geloof dat ik groter ben dan jij. Ich glaube, ich bin gröBer als du.

Ik vind het leuk. Ich finde das toll!

Het maakt me niet uit. Ist mir egal!


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.