Examenidioom

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 615 woorden
  • 3 oktober 2010
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
13 keer beoordeeld


der Band = de band, het boekdeel

die Buchmesse = de boekenbeurs

die Buchdruckerkunst = de boekdrukkunst

die Zivilisation = de beschaving

die Literaturgattung = het literaire genre

das Löschpapier = het vloeipapier

der Bildungsroman = de ontwikkelingsroman

der Satz = de zin

unleserlich = onleesbaar


der Schriftsteller = de schrijver

die Seite = de bladzijde

der Leserbrief = de ingezonden brief

das Thema = het onderwerp

das Titelbild = de omslagfoto

der Verkaufsschlager = de bestseller

verständlich = begrijpelijk

der Verlag = de uitgever

der Verleger = de uitgever

die Buchhandlung = de boekwinkel

die Buchhandel = de boekhandel

der Büchermarkt = de boekenmarkt

der Verfasser = de schrijver

die Neuerscheinung = de nieuwe uitgave

der Einband = de band


das Taschenbuch = de pocket

das gebundene Buch = het ingebonden boek

der Rezipient = iemand die informatie opneemt

der Herausgeber = de samensteller

die Neuauflage = de herdruk

der Nachdruck = de nadruk

das Inhaltsverzeichnis = de inhoudsopgave

das Vorwort = het voorwoord

die Erläuterung = de toelichting

die Buchbesprechung = de boekbespreking

die Rezension = de recensie

die Bücherei = de bibliotheek

das Lexikon = de encyclopedie, de woordenschat

das Bilderbuch = het prentenboek


verlegen = uitgeven

umblättern = ombladeren

der Buchauszug = het uitreksel

der Büchergutschein = de boekenbon

das Kapitel = het hoofdstuk

die Buchführung = de boekhouding

das Bücherregal = het boekenrek

buchstabieren = spellen

vergriffen = uitverkocht

die Zeile = de regel

der Bogen = het vel papier

das Büchermagazin = het boekenmagazine, het boekentijdschrift

der Umschlag = de omslag

das Verzeichnis = het register


das Lager = het magazijn

der Boom = de hausse

der Ansatzpunkt = het uitgangspunt

der Veröffentlichung = de publicatie

der Bestellschein = de bestelbon

aufregend = opwindend

gekünstelt = geknutseld

dunkel = donker, vaag

langweilig = vervelend

Buchgelehrsamkeit = de boekenwijsheid

der Bücherfreund = de boekenliefhebber

der Büchernarr = de boekengek

der Bücherstand = het boekenstalletje

der Bestand = de voorraad


das Drehbuch = het draaiboek

ausleihen = uitlenen

die Bücherverbrennung = de boekverbranding

die Versteigerung = de veiling

die Silbe = de lettergreep

die Auflage = de oplage

zulässig = toelaatbaar

die/der Mühe wert = de moeite waard

die Darstellung = de beschrijving

die Anweisung = de instructie

empfehlen = aanbevelen

der Einzelfall = het aparte geval

ablichten = kopiëren


verwerten = gebruiken

die Zuversicht = het vertrouwen

die die Widmung = de opdracht

wettmachen = vereffenen

abgedroschen = afgezaagd

empirisch = empirisch, proefondervindelijk

der Absatz = de alinea

hineinredigieren = voor de vuist weg redigeren

beschönigen = vergoelijken

nachgiebig = toegeeflijk

rügen = berispen

faßlich = begrijpelijk

die Werbung = de reclamedas Märchen = het sprookje

die Aufklärung = de Verlichting

das Drama = het toneelstuk

das Trauerspiel = de tragedie

die Komödie = de komedie, het blijspel

das Theater = het theater, de schouwburg

die Biographie = de biografie

die freie Erfindung = de fictie

nachahmen = imiteren

die Silbe = de lettergreep

verleihen = verlenen

die Grundlage = de basis

die Einmischung = de inmenging

sich verbitten = niet gediend zijn van


das Mißverständnis = het misverstand

die Verleihung = de toekenning

umstritten = omstreden

zeitigen = opleveren

fragwürdig = dubieus

der Eigenwert = de eigenwaarde

schätzen = waarderen

aufweisen = laten zien, bogen op

sich behaupten = zich handhaven

hinausgehen über = verder gaan dan

sich vornehmen = van plan zijn

verkennen = miskennen

schaffen = scheppen


die Größe = de grootheid

sich entscheiden = beslissen

die Koexistenz = de co-existentie, het naast elkaar bestaan

die Dichtung = de literatuur

die Wucht = de kracht

zerlegen = ontleden

die Begeisterung = het enthousiasme

schrumpfen = krimpen

unterschwellig = onbewust

der Schutzverband = de vereniging voor belangenbehartiging

zeitbezogen = op de tijd betrekking hebbend


einprägsam = gemakkelijk te onthouden

gut abschneiden = het er goed afbrengen

die Auszeichnung = de onderscheiding

taktieren = tactisch opereren

die Eifelsucht = de jaloezie

der Rang = het niveau

angemessen = passend

empfänglich = ontvankelijk

die Erfassung = het begrijpen

die Nachtwelt = het nageslacht

einschlägig = desbetreffend

suspekt = verdacht


klotzen = er tegen aangaan

glotzen = met open mond naar iemand kijken

die Vokabeln = de woorden, het idioom

die Rede sein = sprake zijn van

marktschreirisch = schreeuwerig

die Mediokratie = macht van de middelmatigheid

erhitzen = warm lopen

der Stichtag = de peildatum, de startdatum

launisch = grillig, wispelturig

die Vermarktung = de marketing

gängig = gangbaar

das Gespür = een fijne neus hebben


sich reißen um = storm lopen voor

plazieren = goed plaatsen

namhaft = beroemd, van naam

verläßlich = betrouwbaar

virtuell = virtueel

das Übel = het kwaad

die Fürsorglichkeit = de zorgzaamheid, het liefdevol verzorgen van iemand

die Verschleuderung = de verkoop tegen afbraakprijzen

der Eiserne Vorhang = het IJzeren Gordijn

sich verheddern = in de war raken

die Dichte = de frequentie, de dichtheid

die Ignoranz = de ignorantie, de onwetendheid


der Pump = de praal

fürsorglich = uit voorzorg

die Ferse = de hiel

das Gemeinwohl = het algemeen belang

die Auflösung = de verwarring, oplossing

die Fäulnis = de verrotting, de voosheid

schmieren = sentimenten overdrijven

stupend = verbazingwekkend, verwonderlijk

die Einordnung = de rangschikking, inpassing

ruchbar = bekend


etwas hinnehmen = accepteren

einhergehen = samengaan, gepaard gaan

hochdotiert = goed betaald

das Sujet = het onderwerp

der Fehlschluss = de verkeerde conclusie

die Leinwand = het witte doek

die Zumutung = te veel vragen/vergen

Stipendiat = beursstudent

berauschen = in vervoering brengen

zusätzlich = extra, daaroverheen

das Negationswort = het ontkenningswoord

die Aura = aura, stralenkrans


die Kapitalrendite = het rendement, op het kapitaal

die Zutraulichkeit = het vertrouwen in elkaar, de vertrouwdheid

der Etat = de begroting

der Schnorrer = de bedelaar, de klaploper

vielspaltig = in veel kolommen

 


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.