Stappen jullie maar gerust in – steigt ruhig ein

Er zal heus niks gebeuren- er wird schon nichts passieren

Moeten we geen gordel om?- sollen wir uns nicht anschnallen?

Riskant rijden is bij ons niet toegestaan- riskoreich fahren ist bei uns nicht erlaubt

Wat mag het zijn?- was darf es sein

Daar moet ik even nadenken- das muss ich mir mal überlegen

Zou ik dat apparaat eens mogen proberen? Dürfte ich das Gerät mal ausprobieren?

Je moet bij ijs in de bochten gas minderen- Man muss bei Eis in den Kurven Gas wegnehmenIk heb uw hulp nodig- ich brauche Ihre Hilfe

Anders rijden ze maar alleen- sonst fahren sie alleine

Doen jullie niet zo onnozel- seid nicht so albern

Het lukt heel goed- es klapt ganz gut

Maar vergist u zich niet! Aber irren Sie sich nicht

Dat zou wel zo moeten zijn maar- das müsste zwar so sein aber

Zeggen jullie eens- sagt mal

Moeten jullie daar een gaan kijken- seht mal da

Hij gaat aan het apparaat ziten- er setzt sich vor das Gerät

Weest u eerlijk- seien Sie ehrlich

Geef hun een signaal-gibt ihnen Signal

Neem maatregelen- triff maßnahmen

Praat met de mensen- sprich mit den Leuten

Het gaat fout- es krachtDe auto ging over de kop- der wagen überschlug sich

Dan ga je lekkerder de bochten door- da legt man sich besser in den Kurven

Ze stapt bij hem de auto in- sei steigt zu ihm ins Auto

Ik heb haar in de disco leren kennen- ich habe sie in de DIsko kennen gelernt

Laten zien hoe goed je auto kunt rijden- zeigen, wie toll man Auto fahren kan

Het is de moeite waard- es lohnt sich

Ze laten mij zien wat ze kunnen- er zeigen mit, wassie können

Ze durven niet- Sie trauen sich niet

Ze staan voor gek tegenover hem- sie blamieren sich vor ihm

Ga zitten en doe mee- setz dich und mach mit


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.