H 2, 3, 4, 5 (TE)

Beoordeling 3.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 432 woorden
  • 6 mei 2004
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 3.6
10 keer beoordeeld

Hst2 3 4 5 TE 2003 Hst2 Mythologie De Griekse mythologie is een bijna onuitputtelijke bron geweest voor de beeldende kunst
De geschiedenis van de West-Europese literatuur begint in de 8e eeuw voor Christus met 2 grote helden gedichten: de ilias en de Odysee(=epos) van Homerus. Literaire heldin:een vrouwelijke held uit die tijd blinken vooral uit in trouw,lijdzaamheid en deugdzaamheid. Hoofdpersonen in de Griekse tragedie waren bijna altijd halfgoddelijke heldenfiguren ui de vele oorlogen waarin de Grieken verwikkeld waren. Bijv: Antigone
De stukken hebben een zekere eeuwigheidswaarde. De heldenverhalen zijn een verbeelding van de universele problemen,emoties en innerlijke conflicten, die ieder mens heeft doorgemaakt. Liefde,haat,eenzaamheid,macht,dood en angst zijn een soort oerthema’s. Het personages een symbool dat zo gemaakt is dat iedereen zich ermee kan identificeren maar toch zul je hem op straat niet vinden. In een Griekse tragedie zit altijd een ommekeer (=peripetie) De harmatia is een duidelijk kenmerk van de held in de Griekse tragedie. De fout kan een negatieve eigenschap zijn bijv: overmoed,koppigheid of jaloezie maar kan ook een daad zijn waar de held later voor moet boeten. Klassieke tragedies:Aischylos,Sophocles en Euripides. De Romeinen hebben veel Griekse opvattingen over kunst overgenomen ze onderstreepte hun macht en waardigheid met attributen als wapens,kronen en scepters. Anders dan de Grieken kregen de Romeinse heersers een goed lijkend portretten.
Hst3 Middeleeuwen Tegen het einde van de Middeleeuwen komen naast de heiligen ook geestelijke leiders en opdrachtgevers in beeld. De kunstenaar is al die tijd nog een anoniem ambachtsman wiens naam er eigenlijk niet toe doet. Het werk moet voldoen aan de eisen die er door de kerkelijke en wereldlijke opdrachtgevers aan gesteld worden. In de 12e eeuw ontstonden de ridderromans. De oudste ridderroman is Karel de Grote. Het gaat over strijd en wrok terwijl fysieke kracht,ruw geweld en vermetelheid, roem en eerzucht de literaire ridderlijke deugden zijn. Met veel gebrek aan respect voor de zwakkeren met name de vrouw (een groot verschil tussen de voorhoofse en de hoofse roman. Hoofse roman:minachting voor gevaar,onvoorwaardelijke trouw en zucht naar roem, magische elementen, grootmoedigheid,verering vrouw. Onkwetsbaar tot de zwakke plek hun ondergang wordt. Hst4 Klassieken Renaissance:niet meer letten op wetten,wetenschap van de kerk en verleggen hun grenzen. Ze gaven aandacht voor de schoonheid van het lichaam. Michelangelo:bekende schilder beeldhouwer architect
William Shakespeare: bekende tragedie schrijver Hst5 Barok/ (neo)Classicisme (neo)Classicisme(17e 18e eeuw) grijpt men terug op de heldenideaal uit de klassieke oudheid. Voorbeeld van een neoclassicistische held= Le Cid
Bekende componist: Mozart Castratenzang:opera Eerste roman: Don Quichote (van Cervantes)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.