Thema 2: Verbranding en Ademhaling

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 640 woorden
  • 15 februari 2009
  • 71 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
71 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

B1
Verbrandingsproducten - Gassen of andere dingen die vrijkomen bij verbranding.
Licht en warmte - vormen van energie.
koolstofdioxide - een gas dsat in de lucht voorkomt.

B2
Lucht - mengsel van verschillende gassen.
In de lucht zitten (o.a.):
STikstof - 79%
Zuurstof - 20%
edelgassen - 1%
koolstofdioxide - 0,04%

B3
- Bij het inademen neem je zuurstof op, en geef je koolstofdioxide af. Ook raak je bij het
uitademen water en energie kwijt.
- Verbranding in je lichaam vind plaats in elke cel. Zonder verbranding gaat een cel dood.
- De meest gebruikte brandstof in cellen is glucose.

B4
- Lucht word door de neus of mond ingeademd. De luckt komt dan in de neusholte of in de
mondholte terecht. Via de keelholte en het strottenhoofd komt de lucht in de luchtpijp. De
luchtpij vertakt zich in twee bronchien: één naar de linkerlong en een naar de rechterlong.
De bronchiën vertakken zich in steeds fijnere buisjes, de luchtpijtakjes. Elk luchtpijptakje
eindigt in een trosje kleine longblaasjes.

De weg die lucht (ongeveer) aflegt:
Eerst word de lucht ingeademd.
Daarna is de lucht in de neus- of mondholte.
Dan komt het in de keelholte
Daarna in de luchtpijp
Na de luchtpijp komt het in één van de twee bronchiën
En als laatste in de luchtpijptakjes en de longblaasjes.

Neusslijmvlies - Erg vochtig spul dat in je neusholte zit.
Neusharen - Haren aan het begin van de neus die grove stofdeeltjes tegenhouden.
Slijmproducerende cellen - Deze maken slijm, waaraan de ingeademde fijne stofdeeltjes en
ziekteverwekkers blijven kleven.
Reukzintuig - Dat keurt de binnenstromende lucht, en waarschuwt je als er stinkende gassen
in voorkomen.

Stembanden - De dingen waarmee je praat (weet je wel :P) bevinden zich in het strottenhoofd.
Strotklepje - Deze sluit je luchtpijp af als je voedsel inslikt.
Huig - Deze sluit je neusholte af asl je voedsel inslikt.
Als deze niet op tijd sluiten, kan je je verslikken (bv als je in de lach schiet), je gaat dan
hoesten
om alles er weer uit te verwijderen.

B5
Gaswisseling - Zuurstof wordt vanuit de luchtin de longblaasjes opgenomen in het bloed in de
longhaarvaten.

B6
Koolstofmono-oxide (kolendamp) - Één van de meest schadelijke stoffen in sigarettenrook.
nicotine - één van de zeventien stoffen in teerdruppeltjes waarvan is aagnetoond dat ze kanker
kunnen veroorzaken.
Passief roken - De rook van andere rokers inademen.

B7
Borstademhaling (ribademhaling) - Bij de inademing bewegen je ribben en borstbeen omhoog,
de longen worden uitgerekt, en de lucht kan naar binnen stromen.
Bij de uitademing bewegen je ribben en je borstbeen omlaag, de longen worden kleiner,
de lucht wordt naar buiten geperst.
Middenrifademhaling (buikademhaling) - Bij de inademing beweeg het omlaag, zodat de borst-
holte groter word en de buikholte kleiner.
Bij de uitademing beweegt het omhoog, zodat de borstholte kleiner word, en de buikholte
groter.

B8
Ademvolume - Hoeveelheid lucht die per keer wordt in- en uitgeademd (bij volwassenen
ongeveer een halve liter per keer).
Vitale capaciteit - De hoeveelheid lucht die maximaal per ademhaling kan worden in- en
uitgeademd (de vitale capaciteit is niet hetzelfde als de longvolume!!).
Longvolume - De hoeveelheid lucht die in de longen achterblijft.

B9
CARA (Chronische aspectifieke respiratoire aandoeningen)(C = langdurig - A = geen
duidelijke kenmerken - R = ademhaling) - Verzamelnaam voor verschillende ziekten zoals:
Astma, Bronchitis en longemfyseem.
Astma = Plotselinge aanvallen van benauwdheid, deze kunnen uren, soms dagen aanhouden.
je gaat dan hijgen met een piepend of reutelend geluid.
IN de luchtpijptakjes zitten spiertjes die samen trekken waardoor je minder goed kan in en uit
kan ademen. Het slijmvlies word dikker en de ademweg word nauwer.
Bonchites = ontsteking van de luchtpijp of de luchtpijptakjes (bronchiën), hoesten en slijm
opgeven.
Longemfyseem = Een ziekte waarbij de uiteinden van de luchtpijptakjes en de longblaasjes
minder elastisch zijn geworden.

Hooikoorts = een overgevoeligheid voor stuifmeelkorrels. Geeft irritatie van de ogen en prikkeling
van het slijmvlies van de luchtwegen » niezen. Kan ook door schimmelsporen van paddestoelen.
Reacties, brandend gevoel, jeuk, huiduitslag en ontstekingen.

REACTIES

F.

F.

Er staan spelfouten in het verslag

13 jaar geleden

A.

A.

er staan zoals fransisca zei bij reacties openbaar veel spelfouten. voorderest mooie samenvatting.

12 jaar geleden

S.

S.

Heel handig dankjewel! en ik heb geen last van die spelfouten!

12 jaar geleden

S.

S.

super grappig:
De dingen waarmee je praat (weet je wel :P) ,
ik begrijp het wel ; P ik heb er veel aan!

11 jaar geleden

I.

I.

dit is thema 1 niet thema 2

11 jaar geleden

L.

L.

aaw superhandig ditt , & wat gaat er iemand zeiken om spelfouten . dat is toch niet so erg ? ..
thankyouu xoxo

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.