Ademhalingsorganen

 • Nemen zuurstof op uit de omgeving.
 • Geven koolstofdioxide af.
 • Longen
  • Ademhalen in de lucht.
  • Zuurstof wordt vervoerd via het bloed.
   • Reptielen, vogels en zoogdieren.
 • Kieuwen
  • Ademhalen in het water.
   • Water stroomt door de kieuwen.
  • Zuurstof wordt vervoerd via het bloed.
   • Vissen
   • Amfibieën
    • Jonge amfibieën (bijvoorbeeld kikkervisje) halen adem met kieuwen.
    • Volwassen amfibiën (bijvoorbeeld kikker) met longen en via de huid
     • Ze hebben een dunne huid zonder hoornlaag. .
 • Tracheeën
  Ademhalen in de lucht.
  • Niet één ademhalingsorgaan maar een netwerk van buisjes (tracheën) aan de zijkant van het lichaam.
   • Door bewegingen van het achterlijf, stroomt lucht in en uit de buisjes.
    • Zuurstof hoeft niet vervoerd te worden door het bloed.
     • De zuurstof komt vanuit de tracheeën direct bij de cellen.
 • Eencellige dieren
  • Hebben geen ademhalingsorgaan nodig.
  • Halen direct zuurstof uit het water.
   • Via de celmembraan.

Beweging bij dieren

 • Bouw van de ledematen is is afhankelijk van waar ze voor gebruikt worden.
  Voorbeelden
  • In de lucht: vleugels;
  • onder de grond: graafpoten;
  • in het water: zwemvliezen.

Voeten bij zoogdieren

 • Hebben allemaal hetzelfde bouwplan

voet van de voorpoot

voet van de achterpoot

handwortelbeentjes

Voetwortelbeentjes

middenhandsbeentjes

middenvoetsbeentjes

vingerkootjes

Teenkootjes

 • Zoolgangers gebruiken bij het lopen hun hele voet.
  Voorbeelden:
  • mens;
  • aap;
  • beer.
 • Teengangers lopen op hun teenkootjes.
  • De middenvoetsbeentjes en voetwortelbeentjes raken de grond niet.
   Voorbeelden:
   • kat;
   • hond.
 • Hoefgangers (hoefdieren)
  • Lopen op de toppen van hun tenen.
   • Laatste teenkootje wordt verstevigd door een hoef.
  • Hebben lange benen.
  • Kunnen goed rennen en dit lang volhouden.
   Voorbeelden:
   • paard;
   • olifant.

Vogels

 • Hebben vleugels en poten.
 • Vleugels zijn bij alle vogels vrijwel hetzelfde gebouwd.
  • Zijn voor de voortbeweging in de lucht.
 • Poten verschillen.
  • Afhankelijk van hoe ze gebruikt worden.
   Bijvoorbeeld:
   • om te klimmen.
    • Specht.
   • om een prooi te pakken en vast te houden.
    • Roofvogels (buizerd, torenvalk).
   • om door het water te lopen.
    • Lange poten nodig.
    • Steltlopers (grutto, kluut).
   • om te zwemmen.
    • Zwemvliezen tussen de tenen.
    • Eend.

Gebit bij zoogdieren

 • Planteneters
  Voorbeelden
 • Cavia, koe, paard, schaap, konijn.
  • Eten alleen plantaardig voedsel.
 • Is moeilijker te verwerken dan dierlijk voedsel,
  • doordat de plantencellen taaie celwanden (van cellulose) hebben.
 • plooikiezen.
  • Kiezen passen op elkaar.
  • Malen daarmee het voedsel fijn.
 • geenhoektanden.lang darmkanaal.
  • Soms ook in de bovenkaak geen snijtanden.
 • Makkelijker te verteren.
 • knipkiezen(en scheurkiezen).scherpe hoektanden en snijtanden.
  • Kiezen glijden langs elkaar
 • kort darmkanaal.
 • knobbelkiezen.hoektanden en snijtanden.
  • Kiezen passen op elkaar.
  • voedsel wordt hiermee fijngemalen.
  • Hebben:
 • Vleeseters
 • Voorbeelden
  Nerts, kat, zeehond.
              Eten alleen dierlijk voedsel.
  • Hebben:
 • Alleseters
 • Voorbeelden
  Mens, varken, wild zwijn.
  • Eten plantaardig en dierlijk voedsel.
  • Hebben:

Snavels bij vogels

 • Insectenetende vogels
  • Hebben puntige snavel.
  • Kunnen makkelijk insecten uit gaatjes peuteren.
 • Zaadetende vogels
  • Hebben kegelvormige snavel.
  • Moeten zaden open kunnen kraken.
 • Roofvogels
  • Hebben haakvormige snavel.
  • Moeten het vlees van hun prooi kunnen scheuren.

Weefsels van planten

Weefsel: een aantal cellen met dezelfde vorm en functie.

  • Opperhuid (dekweefsel)
   • Rij aaneengesloten cellen.
    • Beschermt de onderliggende lagen tegen uitdroging en beschadiging.
    • Is dikker bij planten die in droge gebieden leven.
   • Bij de opperhuid van stengel en blad zit aan de buitenkant vaak een waterafstotend waslaagje.
   • Opperhuid van de wortels moet water en voedingszouten (mineralen) opnemen.
    • Geen waslaagje.
    • Cellen hebben uitstulpingen: wortelharen.
     • Geven groter oppervlak om stoffen op te nemen.
   • Huidmondjes
    • Openingen in de opperhuid van bladeren.
     • Rond de opening zitten twee sluitcellen.
      • Speciale cellen van de opperhuid.
    • Werking
     • Licht --> huidmondjes open.
      • Koolstofdioxide wordt opgenomen (voor fotosynthese).
      • Zuurstof wordt afgegeven (afkomstig van de fotosynthese).
      • Water verdampt.
       • Daardoor wordt water aangezogen vanuit houtvaten.
     • Donker --> huidmondjes dicht.
    • Zitten meestal aan de onderkant van het blad.
     • Dat voorkomt dat teveel water verdampt wordt.
  • Steunweefsel
   • Cellen dikke celwanden voor extra stevigheid.

 

 • Vulweefsel
  • Cellen met:
   • dunne celwanden.
   • ruimte tussen de cellen (intercellulaire ruimten).
  • Kan verschillende functies hebben.
   Onder andere:
   • opslag van reserve voedsel:
    • In de wortel of in stengel.
   • fotosynthese.
    • In het blad
    • De vulweefselcellen hebben daarvoor bladgroenkorrels.
 • Houtvaten en bastvaten
  • Zitten samen in vaatbundels.
  • Buizen voor het transport van stoffen.
  • Houtvaten
   • Transport vanuit de wortel naar de stengel en bladeren.
    • Vervoeren water en voedingszouten.
   • Dode cellen:
    • met dikke celwand.
     • Geven ook stevigheid.
    • zonder tussenwanden.
  • Bastvaten
   • Transport vanuit de bladeren naar de wortel.
    • Vervoeren energierijke stoffen (vooral suiker).
   • Levende cellen:
    • met doorboorde tussenwanden.
 • Deelweefsel
  • Delende cellen.
  • Zitten:
   • in de uiteinden van de wortels en de toppen van de stengels.
    • Voor de groei in de lengte.
   • aan de rand van de wortels en de stengels
    • Voor de groei in de breedte.
     • Vormen nieuwe hout- en bastvaten.

Organen van planten

Wortel

 • Bevestiging van de plant in de bodem.
 • Opname van water en voedingszouten (mineralen).
  • Opperhuidcellen hebben daarvoor wortelharen.
   • Oppervlaktevergroting voor opname stoffen.
  • Opgenomen stoffen komen terecht in de houtvaten.
 • Opslag van reservevoedsel.
  • Vooral zetmeel.
  • In knollen.
   • Ook voor ongeslachtelijke voortplanting.
    Bijvoorbeeld: aardappel

Stengel

 • Vervoer van stoffen.
 • Soms ook opslag van reservevoedsel.
  • In de rokken van bollen.
   • Rokken zijn verdikte bladeren
  • Bollen zorgen ook voor ongeslachtelijke voortplanting.

Blad

 • Fotosynthese.
  • Met lichtenergie wordt van water en koolstofdioxide glucose gemaakt.
   • In de cellen met bladgroenkorrels.
   • Licht wordt door de bladgroenkorrels opgevangen.
  • Water wordt aangevoerd door de houtvaten.
   • Zitten in de nerven.
  • Koolstofdioxide wordt opgenomen via de huidmondjes.
   • En zuurstofgas afgegeven.
 • Verdamping van water.
  • Hierdoor zuigen de bladeren water aan uit de houtvaten.
  • Met het water worden de voedingszouten aangevoerd.
  • Verdamping neemt toe bij:
   • droog weer (lage luchtvochtigheid);
   • wind;
   • hogere temperatuur.

Bloem

  • Voor de geslachtelijke voortplanting.
  • Onderdelen van een bloem
   • Meeldraden
    • Mannelijk voortplantingsorgaan.
     Bestaat uit:
    • helmdraad;
    • helmknop.
     • Hierin worden stuifmeelkorrels gemaakt.
   • Stamper
    • Vrouwelijk voortplantingsorgaan.
     Bestaat uit:
    • stempel; Vangt de stuifmeelkorrels op.
    • stijl; Verbinding tussen stempel en vruchtbeginsel.
    • vruchtbeginsel. Bevat één of meer zaadbeginsels.
      • In ieder zaadbeginsel zit één eicel.
   • Kroonbladeren
    • Vaak gekleurd.
     • Lokken insecten (bij insectenbloemen).
   • Kelk
    • Meestal groen.
    • Beschermt de onderdelen als de bloem nog in knop zit.
  • Bestuiving
   Het overbrengen van stuifmeel komt naar de stempel.
   • Door insecten (insectenbloemen).
    • Insectenbloemen
     • Stamper en meeldraden zitten in de bloem.
     • Maken nectar.
      • Is voedsel voor de insecten.
      • Stuifmeel wordt per ongeluk meegenomen.
       • Zo komt dat terecht bij een volgende bloem die bezocht wordt.
     • Lokken de insecten met:
      • opvallende (gekleurde) kroonbladeren.
      • geuren.
     • Hebben plakkerig stuifmeel.
      • Blijft makkelijk aan de insecten zitten.

 

  • Door de wind (windbloemen).
   • Windbloemen
    • Hebben onopvallende kroonbladeren.
    • Meeldraden en stamper hangen buiten de bloem.
     • Stamper is sterk vertakt.
     • Zo meer kans om stuifmeel op te vangen
    • Maken veel stuifmeel.
     • Veel stuifmeel gaat verloren (komt niet op een juiste stamper).
    • Stuifmeel is licht.
     • Kan makkelijk door de wind meegnomen worden.
 • Bevruchting
  • Stuifmeelkorrel groeit door de stijl naar het vruchtbeginsel.
  • Eicel (in het zaadbeginsel) smelt samen met kern van de stuifmeelkorrel = bevruchting
  • Na de bevruchting
   • Bevruchte eicel groeit uit tot het kiempje, de nakomeling.
   • Zaadbeginsel groeit uit tot zaad.
    • In het zaad zit het kiempje.
    • Verder bevat het zaad reservevoedsel voor het kiemplantje.
     • Zetmeel, eiwitten, vetten.
    • De buitenste laag heet zaadhuid.
     • Beschermt het kiempje tegen uitdroging.
   • Vruchtbeginsel groeit uit tot vrucht.
 • Verspreiding van zaden
  • Zaden moeten niet te dicht bij de ouderplant terecht komen.
   • Anders teveel concurrentie.
  • Verspreiding door:
   • de plant zelf
    • Wegschieten van zaden
     Voorbeeld: springzaad
   • de wind
    • De zaden moeten licht zijn.
     Voorbeeld: paardenbloem
   • dieren
    • De zaden blijven in de vacht van dieren hangen.
     Voorbeeld: kleefkruid.
    • De vrucht wordt gegeten en de zaden later ergens anders uitgepoept.
     Voorbeeld: bessen, kersen.
   • water
    • De zaden moeten blijven drijven.
     Voorbeeld: kokosnoot.

Aanpassingen aan de omgeving

 • Planten op vochtige plaatsen
  • Hebben grote, dunne bladeren.
   • Hierdoor veel verdamping.
 • Waterplanten met drijvende bladeren
  • Hebben huidmondjes aan de bovenkant van het blad.
   • Zo kunnen ze toch koolstofdioxide uit de lucht halen.
 • Planten in droge gebieden
  • De verdamping moet beperkt worden.
   Kan op verschillende manieren.
   • Kleine bladeren.
    • Bijvoorbeeld: hei, naaldbomen.
   • Dikke waslaag op de opperhuid.
    • Bijvoorbeeld: vetplanten.
   • Minder huidmondjes.
   • Huidmondjes die verzonken liggen.
  • Kunnen soms ook water opslaan in bladeren en stengel.
   • Bijvoorbeeld: cactussen.

Je moet kunnen aangeven welke delen van planten voedingsmiddelen en/ of grondstoffen leveren voor de mens.

Nuttige planten

 • Alle onderdelen kunnen voedingsmiddelen of grondstoffen voor de mens en dier leveren.
 • Verschillende onderdelen kunnen gebruikt worden voor het maken van medicijnen.

Voedingsstoffen/grondstoffen
Voorbeelden

Bloemen

   • Voedsel
    • Bloemkool, broccoli.
   • Grondstoffen
    • Nectar.
     • Hiervan maken de bijen honing.
    • Thee.
    • Geurstoffen..
     • Parfums.
    • Kleurstoffen.
  • Vruchten
   • Voedsel
    • Komkommer, tomaat, sperziebonen, appel, paprika.
   • Grondstoffen voor
    • Jam, sap.
  • Zaden
   • Voedsel
    • Bruine bonen, rijst, erwten, pinda.
   • Grondstoffen
    • Meel voor het brood.
    • Olie.
     • Grondstof voor onder andere margarine en mayonaise.
    • Katoen.
     • Gemaakt uit zaden van de katoenplant.
     • Kleding.
  • Bladeren
   • Voedsel
    • Sla, witlof, spruitjes, spinazie.
  • Stengels
   • Voedsel
    • Asperge.
   • Grondstoffen
    • Rubber.
     • Komt uit de bast van de rubberboom.
     • Sandalen, laarzen,tegels (antislip).
    • Hout.
     • Bestaat uit houtvaten.
     • Bouwmateriaal, meubels.
    • Linnen.
     • Kleding, meubelstoffen.
    • Kurk

 

 • Wortels
  • Voedsel
   • Aardappel, radijs. rode biet.
  • Grondstoffen
   • suiker
    • Wordt gehaald uit suikerbieten en riet.

Soort, populatie, levensgemeenschap, ecosysteem

Soort

 • Organismen die:
  • zich onderling kunnen voortplanten.
  • vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.
 • Verschillende soorten organismen hebben verschillende eigenschappen.
  • Worden bepaald door erfelijke factoren (DNA).
 • Individuen van één soort kunnen ook verschillen.
  • Ze hebben dan een ander genotype
   en/ of
  • de verschillen zijn ontstaan door verschillende omstandigheden waarin ze opgroeien.

Populatie

 • Alle individuen van een bepaalde soort in één gebied.
  • Kunnen zich onderling voortplanten.
 • De grootte van een populatie is afhankelijk van de biotische en abiotische factoren in een bepaald gebied.
  Voorbeelden
  • Biotisch:
   • de hoeveelheid beschikbaar voedsel.
   • het wel of niet aanwezig zijn van natuurlijke vijanden
  • Abiotisch:
   • de temperatuur.
   • de hoeveelheid water.

Levensgemeenschap

 • Alle populatie bij elkaar in een bepaald gebied vormen een levensgemeenschap.

Ecosysteem

 • Gebied met een bepaald milieu (abiotische factoren) met alle daarin levende organismen (de levensgemeenschap).
  Voorbeelden van ecosystemen:
  • duinen
  • heide
  • loofbos
  • naaldbos
  • toendra
  • tropisch regenwoud
  • woestijn
  • sloot
  • waddengebied

Biotische en abiotische factoren

Biotische factoren

 • De levende natuur.
  • Planten
   • Maken het voedsel (fotosynthese) en dienen dus als voedsel voor dieren.
   • Bieden schuilplaatsen en broedplaatsen voor dieren.
  • Dieren
   • Planteneters leven van planten en hebben dus invloed op de plantengroei.
   • Vleeseters eten andere dieren.
  • Schimmels en bacteriën
   • Zorgen voor de afbraak van de dode organische resten,
    of
   • veroorzaken ziektes.
 • De verschillende soorten organismen in een levensgemeenschap zijn onderling afhankelijk van elkaar of beïnvloeden elkaar.
  Voorbeelden
  • Onderling afhankelijk zijn voor de voortplanting.
   • Insectenbloemen zijn van insecten afhankelijk voor de bestuiving.
   • Koekoek laat andere vogels hun jongen grootbrengen.
  • Ze hebben een territorium nodig.
  • Ze eten of worden gegeten.
 • De organismen in de levensgemeenschap vormen een voedselweb.

Abiotische factoren

 • De niet-levende natuur.
  • Licht
   • Nodig voor de fotosynthese.
   • Niet alle planten hebben evenveel licht nodig.
    • Schaduwplanten groeien liever in de schaduw.
    • Zonplanten hebben veel licht nodig.
  • Temperatuur
   • Temperatuur in een bepaald gebied bepaalt welke organismen er kunnen leven.
    • In de woestijn leven andere dieren dan op de Noordpool.
  • Lucht
   • Koolstofdioxide.
    • Voor de fotosynthese van planten
   • Zuurstof.
    • Voor de verbranding.
   • Wind.
    • Verspreiding van stuifmeel (windbloemen).
    • Invloed op de verdamping.
  • Water
   • De hoeveelheid water.
    • Voorbeelden planten en dieren die met weinig water toekunnen:
     • cactussen;
     • woestijnwatjes.
    • Voorbeelden planten en dieren die met veel water nodig hebben:
     • waterplanten en waterdieren;
     • kikkers en padden.
   • De samenstelling van het water (zoet, zout, brak).
  • Bodem
   • Grondsoort (klei, zand e.d.).
    • Klei is vruchtbaarder dan zand, Klei houdt beter water vast. Op kleigrond kunnen dus andere planten groeien dan op zandgrond.

Voedselketen & voedselweb

Voedselketen

 • Reeks waarin staan wie wie eet
  producent --> consument (planteneter) --> consument(vleeseter)
 • Reeks begint altijd met een plant.
  • Voorbeeld
   roos --> bladluis --> lieveheersbeestje --> koolmees --> sperwer
  • Let op de richting van de pijl!
   • De richting van de pijl geeft de richting aan van het voedsel in de keten.
   • Voedsel bevat energie: de energie wordt doorgegeven via het voedsel.
    • Planteneter krijgt energie door het eten van planten.
    • Vleeseter door het eten van dieren.
   • De pijl is dus de richting van de energiestroom.
 • Producenten
  • Planten.
  • Maken het voedsel.
   • Ze leggen bij de fotosynthese zonne-energie vast in glucose.
   • Ze bouwen biomassa op.
    • Biomassa = de totale hoeveelheid (Kg) energierijke stoffen.
 • Consumenten
  • Dieren.
  • Zijn voor hun voedsel afhankelijk zijn van andere organismen.
   • Leven direct (planteneters) of indirect (vleeseters) van de energierijke stoffen die door planten gemaakt zijn.

Voedselweb

 • Alle voedselketens is een bepaald gebied vormen samen het voedselweb.

Voedselpiramide

 • Zonne-energie wordt vastgelegd door planten in energierijke stoffen.
 • Energie(voedsel) wordt doorgegeven aan de volgende schakel.
 • Bij iedere stap gaat energie verloren.
  De totale hoeveelheid biomassa neemt bij iedere schakel in de voedselketen af.
  Doordat:
  • niet alles verteerbaar is, deel wordt uitgepoept.
  • deel wordt gebruikt wordt voor allerlei lichaamsprocessen.
   • Bijvoorbeeld:
    • warm blijven.
    • bewegen
   • daarbij komt energie en warmte vrij.
 • Voedselpiramide kan op twee verschillende manieren gemaakt worden.
  • Voedselpiramide van aantallen.
   • Daarbij wordt gelet op het aantal organismen in iedere schakel.
  • Voedselpiramide van biomassa.
   • Daarbij wordt gelet op het gewicht ( de biomassa).
    • Deze manier geeft de energiestroom goed weer.

Kringlopen

Kringloop

 • Producenten (planten) leggen energie vast in energierijke organische stoffen.
  • Energie wordt geleverd door de zon (fotosynthese)
  • Nodig:
   • opname van koolstofdioxide uit de lucht.
   • opname van water en zouten (vooral stikstofverbindingen) uit de bodem.
 • Consumenten (dieren) eten de planten.
  • Gebruiken het voedsel voor:
   • de groei.
    • Opbouw van het eigen lichaam.
   • de verbranding..
    • Levert energie voor allerlei lichaamsprocessen.
 • Reducenten (bacteriën en schimmels) ruimen op.
  • Ze gebruiken de resten van planten en dieren.
   • Onverteerde delen.
   • Afvalstoffen.
   • dode planten en dieren.
  • Ze breken de stoffen waar de resten uit bestaan af tot:
   • koolstofdioxide;
   • water;
   • zouten.
  • Planten kunnen die stoffen dan weer opnemen.

Koolstofkringloop

 • Koolstofdioxide (CO2) wordt vastgelegd in glucose.
  • Door planten
  • Bij de fotosynthese.
 • Glucose wordt gebruikt bij de verbranding.
  • Door alle organismen.
  • Er komt weer koolstofdioxide vrij.

Stikstofkringloop

 • Stikstof (N) is nodig om eiwitten te kunnen maken.
  • Nitraat is een belangrijke stikstofverbinding.
 • Planten (producenten)
  • Nemen nitraten op uit de bodem.
  • Maken plantaardige eiwitten.
 • Dieren (consumenten)
  • Eten planten en gebruiken de plantaardige eiwitten om hun eigen dierlijke eiwitten te maken.
 • Rottingsbacteriën (reducenten)
  • Breken de eiwitresten van dode planten en dieren af.
  • Er blijft ammoniak over.
   • Ammoniak is giftig.
  • Andere bacteriën zetten de ammoniak om in nitraat.
 • Nitraat kan weer door planten opgenomen worden.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.