Paragraaf 3.1 en 3.2

Beoordeling 8.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 299 woorden
  • 29 juli 2008
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 8.1
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

3.1 Eten
Voedsel -> Kiezen -> Verteringsstelsel
Planteneters (koe) Plantaardig Taaie celwanden, moeilijk klein krijgen Plooikiezen Harde richels, loodrecht op kauwrichting Lang
Vleeseters (hond) Dierlijk Geen celwanden, makkelijk verteerbaar Hoektanden & knipkiezen Hoektanden: 1) prooi doden; 2) vlees v. botten scheuren; 3) verdediging gevechten. Knipkiezen: vlees v. prooi scheuren; knipkiezen werken als schaar, kiezen uit bovenkaak vallen langs kiezen onderkaak, vlees ertussen geknipt. Kort
Alleseters (mens) Plantaardig & dierlijk
^^ Snijtanden & knobbelkies Snij- hoektanden: losknippen v. voedsel; knobbelkiezen: voedsel malen Middellang

Vleeseters hebben te maken met een wisselende hoeveelheid voedsel; torenvalk en muizen.

Fotosynthese:
Proces in groene delen van de plant waarbij met behulp van zonlicht glucose wordt gevormd:
Water + koolstofdioxide -> Glucose + zuurstof

Glucose -> zetmeel (reservevoedsel) -> vetten (reservevoedsel) -> eiwitten (bouwstof) -> vitamines (beschermende stof).

3.2 Ademhalen

Aan de zijkant van het achterlijf van insecten zitten kleine gaatjes: stigmata. Door de stigmata komt er lucht in de tracheeën. Tracheeën zijn de vertakte buisjes in het achterlijf. Insecten ademen door hun achterlijf langer en korter te maken.

Vissen halen met hun kieuwen zuurstof uit het water. Water stroomt langs de kieuwplaatjes, die aan de kieuwboog zitten. Zuurstof gaat uit het water naar de bloedvaatjes in de kieuwplaatjes en koolstofdioxide de andere kant op: gaswisseling. De waterstroom is tegengesteld aan de bloedstroom: tegenstroomprincipe. Zuurstof gaat van een plek met hoge concentratie (water) naar een plek met lage concentratie (bloed): diffusie.

Fotosynthese:
Proces in groene delen van de plant waarbij met behulp van zonlicht glucose wordt gevormd:
Water + koolstofdioxide - Glucose + zuurstof

Verbranding:
Glucose + zuurstof - Koolstofdioxide + water

De eerste zuurstof werd 3,5 miljard jaar geleden geproduceerd door cyanobacteriën. Eerst zat dat vooral in water, vanaf 2 miljard jaar geleden steeg ook de concentratie in de atmosfeer.

Volgorde ontstaan organismen: bacteriën – algen – ongewervelden – vissen – varens – naaldbomen – amfibieën – reptielen – loogbomen – zoogdieren – mens.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.