gedrag hoofdstuk 4 biologie

Beoordeling 10
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas havo/vwo | 390 woorden
  • 3 juli 2022
  • 1 keer beoordeeld
  • Cijfer 10
  • 1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

4.1


gedrag-> alles wat een mens of dier doet


gedrag ontstaat doordat mensen of dieren reageren op inwendige en uitwendige prikkels.


-inwendige prikkel komt vanuit het lichaam


-uitwendige prikkel komt van buiten het lichaam


-op een sleutelprikkel volgt altijd hetzelfde gedragethologen besturen het gedrag van dieren


gedrag kun je in stukjes opsplitsen: handelingen


ethogram: lijst met beschrijvingen van verschillende handelingen


protocol: handelingen binnen een bepaalde tijd


drempelwaarde: grens tussen wel/niet reageren


motivatie: bereidheid om te reageren


4.2


je kunt dieren trainen door het juiste gedrag te belonen en het verkeerde gedrag te straffen


dieren en mensen leren door: 


straffen en belonen


oefenen: gedrag herhalen


inzicht: nieuw gedrag bedenken


inprenting: leren in een korte, gevoelige periode


gewenning: afleren om op prikkels te reagerenaangeboren gedrag is gedrag dat een mens of dier niet hoeft te leren, maar vanaf de geboorte al weet


reflexen: snelle reacties die onbewust gebeuren


sommige reflexen hou je je hele leven anderen alleen een bepaalde periode


aangeboren gedrag en leren door te spelen vergroten de kans op overleven


4.3


dieren en mensen gebruiken lichaamstaal om met elkaar te communiceren(non-verbaal gedrag ook wel genoemd)


lichaamstaal: lichaamshouding, bewegingen, geuren, kleuren of geluiden


signalen zijn prikkels van dieren of mensen waar soortgenoten op kunnen reageren


baby's en jonge dieren hebben signalen die verzorggedrag oproepen


overdreven signalen zijn signalen die erg opvallen 


4.4


samenwerken gaat volgens een taak verdeling: wie doet wat? 


een dominant dier is de baas over de onderdanige dieren in de groep


in een groep met dominante en onderdanige dieren bestaat een rangorde


een rangorde brengt rust in de groep, de regels zijn duidelijk bij hennen heet de rangorde: pikorde


een partner vinden:


dieren vinden een partner door baltsgedrag te vertonen 


dieren maken bij de balts gebruik van (overdreven) signalen


de balts is om: 


-te laten zien dat je wilt paren


-te laten zien hoe sterk/zorgzaam je bent


-de angst voor elkaar te verminderen


-gelijktijdig klaar te zijn voor de paring


4.6


een territorium is een gebied dat van een dier is voor een nest of voedsel


territoria zijn belangrijk voor:


-gelijkmatige versprijding van een soort over een bepaald gebied


-gelijkmatige verdeling van voedsel


territorium gedrag is al het gedrag dat een dier laat zien bij het uitzetten en verdedigen van een eigen gebied


als een dier of mens niet kan vluchten ontstaat er:


-dreiggedrag


-overspronggedrag


-omgericht gedrag

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.