Hoofdstuk 34: Gedrag

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 978 woorden
  • 3 maart 2015
  • 2 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.6
  • 2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

34.1Gedragsbiologie= studie van het gedrag van dierenEtholoog= gedragsbioloog

Waarom doe je dat? -> vraag naar de achtergrondWaardoor doe je dat? -> vraag naar het doelWaarvoor doe je dat?

H34.1.1Observeren= kijken naar gedragGedragselementen= zitten, lopen, wassen, etc.Ethogram= lijst van opsomming van alle mogelijke gedragselementenProtocol= lijst van observeringen

1. Maak een ethogram2. Ga observeren3. Maak een protocol

H34.1.2Gedragsketen= gedragselementen in een bepaalde vaste volgorde-> bijvoorbeeld: besluipen, rennen, bespringen prooi en vangen van prooiGedragssystemen= groepen van gedragsketen, je kan deze weer onder verdelen

H34.2Oorzaken van gedrag:1. Centrale zenuwstelsel ontvangt uitwendige prikkels/inwendige prikkels2. Centrale zenuwstelsel stuurt organen aan3. Organen zorgen voor gedrag

Reactie op prikkels hangt ook af aan omgeving, zorgt voor reflex

H34.2.1Uitwendige prikkels= veranderingen van je omgeving-> op de meeste reageer je niet-> reageert een dier wel, dan is er een gedragsketen op gang

Sleutelprikkel= prikkel die meest effectief is voor veroorzaken bepaalde gedragsketen-> reageren op sleutelprikkel vaak aangeboren

H34.2.2Supranormale prikkel= sleutelprikkel die een extra sterke reactie heeft tot gevolg-> bijvoorbeeld het extra grote ei bij de scholekster

H34.2.3Inwendige prikkel= prikkel vanuit het lichaam (bloedsuikerspiegel/honger)-> er is een inwendige prikkel nodig voor gedrag, geen honger -> niet jagen (motivatie)

H34.3.1Gedragssystemen om te overleven:1. Poetsgedrag (tegen ontstekingen en parasieten)2. Voedselzoekgedrag
  • Jachtgedrag (roofdieren)

  • Trekgedrag (grazers)

H34.3.2Territorium= gebied waar het dier in al zijn behoefte moet kunnen voorzienTerritoriumgedrag= gedrag om het territorium te beschermen-> bevat dreiggedrag, aanvalsgedrag, vluchtgedrag, omgerichtgedrag, overspronggedragImponeren= indringer bang maken, laten merken dat hij beter kan vertrekken

H34.4Sociaal gedrag -> als een dier te maken heeft met soortgenoten, regelt onderlinge verhoudingen in de groepVoortplantingsgedrag -> belangrijke vorm van sociaal gedragBalts= partner vinden om mee voort te planten en het gedrag dat ervoor nodig is

H34.4.1Balts= serie handelingen en gedragingen die leidt tot paringRitueel= vaste opeenvolging van handelingen

H34.4.3Broedzorg= het verzorgen van jongen-> als het jong niet pikt dan krijgt hij geen voedsel, sleutelprikkel voor ouders

H34.5Solitair leven= dieren die alleen levenSociaal leven= dieren die samen leven

Voordelen van leven in groepen:- groep wordt minder snel aangevallen- een vijand wordt eerder gezien- taakverdeling- beter je jongen beschermen

Nadelen van leven in groepen:- voedsel delen met de groep- grotere kans op het oplopen van ziektes- je kan je groepsgenoten niet altijd vertrouwen

Dominant gedrag= leider toont dit vaak, de rest moet de leider gehoorzamenOnderworpen gedrag= dat dieren zich lager voelen, wegkijken enz.Rangorde= de volgorde wie het machtigst is van een groep dierenPikorde= rangorde bij vogels

H34.6Conflictgedrag= als de motivatie voor twee gedragssystemen groot is treedt dit op-> er wordt gestreden welk gedragssysteem voorrang krijgt-> langdurig conflictgedrag veroorzaakt stress (slecht voor het dier)

H34.6.2Ambivalent gedrag= zichtbaar als twee gedragssystemen afwisselend optreden-> type conflictgedrag-> nooit zeker wat een dier met ambivalent gedrag gaat doen-> vluchten/aanvallen?-> kan agressief zijn tegen mensen of dieren

H34.6.3Omgericht gedrag= ook zichtbaar als twee gedragssystemen afwisselend optreden-> type conflictgedrag-> conflictgedrag lijdt tot agressie, maar wordt gericht op een voorwerp in de buurt

H34.6.4Overspronggedrag= niet zichtbaar, als twee gedragssystemen afwisselend optreden-> type conflictgedrag-> dier vertoond opeens heel vreemd gedrag, bijv. slaaphouding aannemen

H34.7Aangeboren gedrag= wordt vertoond zonder dat het dier ooit een voorbeeld heeft gehad-> gedrag is altijd voor een deel aangeboren en een deel bijgeleerdNature-nurture-debat= voerde discussie over aangeleerd- en bijgeleerd gedrag

H34.7.1Albinomensen missen het gen om kleurstoffen te maken-> aangepast gedragen, zoveel mogelijk de zon vermijden

H34.7.2Onderzoeken in de familie kun je het beste met eeneiige tweelingen doen-> als ze gescheiden opgroeien en dan hetzelfde gedrag vertonen, is dit gedrag erfelijk

H34.7.3Selectieproeven= steeds weer de domste met de domste voortplanten

H34.7.4Kruisingsproeven= de domste met de slimste kruisen-> uit onderzoeken kan je afleiden of een gedrag erfelijk is of niet

H34.8Leren -> gedrag van een dier verandert, wordt aangepast door bepaalde ervaringen= onder te verdelen in bepaalde leermethodes

H34.8.1Gewenning= na verloop van tijd reageert een dier niet zo sterk meer op bepaalde prikkelHoe groter de invloed op overlevingskansen, des te minder gewenning er isH34.8.2Inprenting= iets leren in een gevoelige periode van het leven-> het geleerde blijft onveranderlijk in het geheugen vastgelegd-> moedergeur, ganzen volgen hun moeder, enz. -> gevoelige periodes: tijde je geboorte, later in het leven soms ook-> latent leren= onbewust leren, door te verkennen ken je het opeens

H34.8.3Conditioneren= trainenKlassiek conditioneren= de hond kreeg voedsel voor zich en er ging tegelijk een bel af, daarna begon hij te kwijlen, na een tijdje was ging de hond alleen bij de bel al kwijlenGeconditioneerde reflex= de hond kreeg voedsel voorgezet en begon te kwijlen

H34.8.4Operant conditioneren= handeling leren waarna hij een beloning krijgt-> trial-and-error is ook een manier van operant conditioneren (vallen en opstaan)

H34.8.5Imitatie= dier ziet een handeling en doet dit na-> na verloop van tijd is het voordoen niet meer nodig, dan kan het dier het zelf-> gedrag dat is geleerd door imitatie kan goed worden doorgegeven (cultuur)

H34.8.6Inzicht= eerder geleerde dingen met succes toe te passen in een nieuwe situatie-> alleen voor dieren met een grote hersencapaciteit-> door inzicht is het dier in staat met succes in een onbekende omgeving te handhaven
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.