Fotosynthese en osmose

Beoordeling 3.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • havo | 405 woorden
  • 11 november 2003
  • 65 keer beoordeeld
Cijfer 3.9
65 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Samenvatting van H.9 en H10 van deel 1
biologie Actief 2de fase Havo deel 1

Behoud van massa = reagerende hoeveelheid stof blijft gelijk

Reactie snelheid = - verhoging concentratie reagerende deeltjes - verhoging temperatuur

exotherm = levert meer energie (levert b.v.warmte /licht ) endotherm = kost meer energie ( b.v.kost warmte/ licht )

chemische energie = energie opgeslagen in chemische verbindingen => glucose

wet behoud van energie = omzetting van energie , kan er niks zomaar ontstaan , of niks verloren gaan.

Reactie met zuurstof = verbranding => warmte + verbrandingsproduckten ( elementen C,H,O) Activeringsenergie = de energie die nodig is om een reactie te laten beginnen

Verlagen activeringsenergie = door enzymen
Controle = afwezig van enzymen , geen reactie , duss controle over processen

Substraat = de reagerende stoffen met een enzym
Bindingsplaats = specifiek => 1 soort enzym voor 1 soort voedingsstof

Optimum temperatuur = beste temperatuur voor enzymen ( hoogste rendement) PH- optimum = zuurgraad die het beste is ( meestal PH 7)

Dissimilatie = afbraak stoffen ( levert energie ) Assimilatie = alle opbouwprocessen (kost energie )

Autotroof = niet afhankelijk van andere organismen ( plant ) Heterotroof = afhankelijk van andere organismen

Aëroob = afbraak met behulp van zuurstof ( mitochondriën) => H2O + CO2
Anaëroob = afbraak zonder zuurstof => melkzuur
Alcoholische gisting = gistbacteriën => ethanol + CO2

Chlorofyl = opnemen van zonlicht (bladgroen) Chloroplast = bladgroenkorrels ( apart organel voor chlorofyl )

Lichtreactie donkerreactie
Fotosynthese = licht vormt ATP => H2O wordt O2 ( eruit) + H2 => door verbranding ATP => H2+CO2 Glucose

Glucose = - bouwstof - brandstof (ATP) - reservestof (Zetmeel)

Gebruik van planten - hout - reservevoedsel ( Knollen en bollen ) - vitaminen ( in blad ) - geur- & smaakstoffen - drugs ( nicotine, cafeine, kinine en morfine - geneesmiddelen ( vingerhoedskruid) diffusie = bewegen van moleculen ( gassen en vloeostof ) snelheid = - aard van de stof - grootte diffusie oppervlak - concentratie verschil - temperatuur

celmembraam = voor veel stoffen ontoelaatbaar - stoffen die in cel zijn gemaakt kunnen niet weg - bescherming tegen ongewenste stoffen

ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

passief transport = diffusie , kost geen energie
actief transport = transport via speciale eiwitten in celmembraam , kost energie. Kan tegen de druk in => selectief permeabel

stroming = nuttig voor cel, anders duurt vervoer via alleen diffusie te langzaam => nodig drukverschillen

dier plant
osmotische waarde buiten cel hoger => loopt leeg gaat dood plasmalyse (vacuole laat los ) osmotosche waarde buiten cel lager => trekt aan knapt turgor

gassen = door diffusie ( gaat snel genoeg )

water en opgeloste stoffen = belang osmose

osmotische waarde = het aantal opgeloste deeltjes in vloeistof

wortels = door ook actoef transport wordt water opgenomen ( door osmose)

cohesie = door deze kracht worden watermoleculen bij elkaar gehouden
zuigkracht = via verdamping bladeren een zuigkracht naar boven => bladeren krijgen ook water

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.