Ecologie

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 287 woorden
  • 23 juni 2005
  • 163 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.4
  • 163 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Wat is ecologie?
Ecologie is het bestuderen van relaties tussen organismen en hun milieu.

Wat is een individu?
Een individu is 1 enkele organisme.

Wat is populatie?
Populatie is een groep individuen van hetzelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten.

Wat is levensgemeenschap?
Als er binnen een bepaald gebied populaties leven van verschillende soorten dan vormen deze populaties een levensgemeenschap.

Wat is een biotoop?

Alle abiotische factoren worden een biotoop genoemd.

Wat is biotisch/abiotisch?
Abiotisch: behoord tot de levende natuur.
Biotisch: behoord tot de levensloze natuur.

Wat is een ecosysteem?
Een ecosysteem is een deel van de biosfeer. Het bestaat uit 2 delen. 1: uit het biotische gedeelte (de levensgemeenschap) en 2: uit de abiotische gedeelte (de biotoop)

Wat is een autotroof/hetrotroof?
Autotroof kan in staat zijn om een organische stof met energie te maken. Die afkomstig is van het zonlicht. Hetrotroof kan niet in staat zijn om een organische stof te maken.

Geef 2 voorbeelden van:
- Producenten:

1: groene planten
2: bomen
- Consumenten:
1: planteneters
2: vleeseters
- Reducenten:
1: koolstofdioxide
2: water

- Herbivoor:
1: koe
2: dinosaurus(stegosaurus)

- carnivoor:
1: kat
2: karper

- omnivoor:
1: varken
2: zwijn

Leg uit: Wat is het verschil tussen parasitisme en symbiose? (geef daar ook 2 voorbeelden van)
Het verschil is dat symbiose het geheel van alle populaties aangeeft en parasitisme is daar maar een deel van.
Voorbeeld: 1: een parasiet
Voorbeeld: 2: schimmels

Wat is successie?
Een verandering die in de loop van de tijd van verschillende soorten van een levensgemeenschap geleidelijk overgaat in de ander.

Leg uit: dat het organisme in de toppen van een voedselpiramide het meest last heeft van het gif dat door mensen in de natuur wordt gestrooid. Geef hiervan een voorbeeld.
1: flessen (bier enz.)
2: sigaretten
3: blikjes (frisdrank zoals: cola)
4: papier (tissues)
5: karton (dozen)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Abiotische en biotische staat omgedraaid want: Abiotische is levenloze natuur en biotische is de levende natuur.

14 jaar geleden

T.

T.

bedankt !
blijven schrijven anoniempje !!!

11 jaar geleden

A.

A.

Geweldig, mis alleen iets over de niveaus van ecologe

9 jaar geleden

A.

A.

Reducenten vb; schimmels en bacteriën
Geen koolstofdioxide en water, die zijn anorganische stoffen

4 jaar geleden