Register Hoofdstuk 2

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 304 woorden
  • 17 december 2001
  • 7 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.1
  • 7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW

Register van ANW. Hoofdstuk 2

66: biosfeer

67: Waar bestaat je lichaam uit en het proces fotosynthese

68: de uitleg van fotosynthese & de samenstelling van de lucht(de kringloop van stoffen)

69: De zon, de aarde en de atmosfeer (ozonlaag en meteorieten)

70: Opbouw van de atmosfeer

71: Kringlopen: Waterà tekening

72: De waterkringloop op de aarde

73: De kringloop van koolstofatomen; Koolstof en leven; een voortdurende kringloop.

74: Bron 11 en het versterkte broeikaseffect.


75: Het belang van stikstof

76: De stikstofkringloop en het nitraatoverschot.

77: Wetten van energie en materie; Wet van behoud en masse, energie en warmte.

78: Wet van behoud van energie

79: Verlies van kwaliteit van energie (james Joule) + De mens en de wetten van de energie en materie.

80: Bronnen over energiebronnen.

81: wanorde en leven, leven, groene planten en de zon.

82: Broeikasgassen, het natuurlijk evenwicht.

83: Duurzaam gebruik van de natuur.

85: Inleiding, en de geschiedenis van de aarde

86: Leven en de rol van het leven.

87: Leven en zonnestraling.

88: Het leven reguleert zichzelf

89: Gaia en de waarde van Gaia.


90: De plaats van de mens in de natuur.

91: Jagers en verzamelaars.

92: De invloed van jagers en verzamelaars op de natuur.

93: De vroegste landbouw en veeteelt.

94: Agrarische gemeenschappen en steden.

95: Het begin van de industriele revolutie.

96: Gevolgen van de industriele revolutie

98: De tijdgeest die het ontstaan van de industriele revolutie beinvloed.

99: gezondheid en ziekte

100: Techniek: Een zegen of een ramp???

101: Inleiding technologie in de 20e eeuw.

102: Technologie tot 1945

103: Stoom en communicatie

104: Transport, huishouden en consumptie

105: Landbouw, ziekte en gezondheid.

106-112: technologie na 1945

113: Op weg naar duurzame ontwikkeling, De noodzaak tot duurzame ontwikkeling.
114-116: duurzaam energieverbruik à duurzame ontwikkeling.

117-120: Wereldbevolking en voedsel

121: Mondiale duurzaamheid

126: 3e wereld en duurzaamheid, regenwouden en de toegang van de 3e wereld tot de westerse technologieen,

127: De mens en de natuur, De mens en de natuur, de oorsprong van de westerse opvattingen.

128: moeder aarde en een met de natuur.

129-130: De eigen waarde van de natuur.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.