Register Hoofdstuk 2

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 304 woorden
  • 17 december 2001
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Register van ANW. Hoofdstuk 2

66: biosfeer

67: Waar bestaat je lichaam uit en het proces fotosynthese

68: de uitleg van fotosynthese & de samenstelling van de lucht(de kringloop van stoffen)

69: De zon, de aarde en de atmosfeer (ozonlaag en meteorieten)

70: Opbouw van de atmosfeer

71: Kringlopen: Waterà tekening

72: De waterkringloop op de aarde

73: De kringloop van koolstofatomen; Koolstof en leven; een voortdurende kringloop.

74: Bron 11 en het versterkte broeikaseffect.

75: Het belang van stikstof

76: De stikstofkringloop en het nitraatoverschot.

77: Wetten van energie en materie; Wet van behoud en masse, energie en warmte.

78: Wet van behoud van energie

79: Verlies van kwaliteit van energie (james Joule) + De mens en de wetten van de energie en materie.

80: Bronnen over energiebronnen.

81: wanorde en leven, leven, groene planten en de zon.

82: Broeikasgassen, het natuurlijk evenwicht.

83: Duurzaam gebruik van de natuur.

85: Inleiding, en de geschiedenis van de aarde

86: Leven en de rol van het leven.

87: Leven en zonnestraling.

88: Het leven reguleert zichzelf

89: Gaia en de waarde van Gaia.

90: De plaats van de mens in de natuur.

91: Jagers en verzamelaars.

92: De invloed van jagers en verzamelaars op de natuur.

93: De vroegste landbouw en veeteelt.

94: Agrarische gemeenschappen en steden.

95: Het begin van de industriele revolutie.

96: Gevolgen van de industriele revolutie

98: De tijdgeest die het ontstaan van de industriele revolutie beinvloed.

99: gezondheid en ziekte

100: Techniek: Een zegen of een ramp???

101: Inleiding technologie in de 20e eeuw.

102: Technologie tot 1945

103: Stoom en communicatie

104: Transport, huishouden en consumptie

105: Landbouw, ziekte en gezondheid.

106-112: technologie na 1945

113: Op weg naar duurzame ontwikkeling, De noodzaak tot duurzame ontwikkeling. 114-116: duurzaam energieverbruik à duurzame ontwikkeling.

117-120: Wereldbevolking en voedsel

121: Mondiale duurzaamheid

126: 3e wereld en duurzaamheid, regenwouden en de toegang van de 3e wereld tot de westerse technologieen,

127: De mens en de natuur, De mens en de natuur, de oorsprong van de westerse opvattingen.

128: moeder aarde en een met de natuur.

129-130: De eigen waarde van de natuur.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.