Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Pierre en Marie Curie en Henri Becquerel

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1065 woorden
  • 4 september 2008
  • 49 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
49 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Pierre en Marie Curie en Henri Becquerel
Radioactiviteit


Wie waren zij?

- Marie Curie werd op 7 november 1867 geboren in Polen. Haar echte naam was Maria Salomee Sklowdowska. In 1883 voltooide zij haar opleiding aan het Russisch Lyceum met zeer goede resultaten. Hierna kwam zij in een periode van zeer grote vermoeidheid, waarop haar vader haar naar het platteland stuurde. Toen ze weer terug keerde naar Warschau ging zij samen met haar zus Bronia geheime bijeenkomsten van de Vliegende Universiteit bezoeken, waar zij door de Russen verboden wetenschappelijke en andere werken lazen. Maria raakte geïnteresseerd in de wis- en natuurkunde. Bronia studeerde in Parijs medicijnen en Maria besloot in 1891 ook naar Parijs te gaan om wis- en natuurkunde te studeren. In 1893 studeerde ze af in de natuurkunde en ging in het laboratorium van Lippman werken. Een jaar later haalde ze ook haar graad in de wiskunde. Toen Maria 27 was ontmoette ze Pierre Curie en in 1895 trouwden zij. Maria heette voortaan Marie Curie. In 1903 kreeg het echtpaar samen met Henri Becquerel de Nobelprijs voor natuurkunde, voor hun werk met radioactiviteit. Na het overlijden van haar man, werkte Marie door en won in 1911 de Nobelprijs voor de scheikunde, voor het ontdekken van radium en polonium (genoemd naar haar geboorteland Polen). In 1935 overleed Marie Curie aan de gevolgen van leukemie, door de enorme straling waaraan zij in haar leven was blootgesteld.
- Pierre Curie werd op 15 mei 1859 geboren in Parijs. Hij was een Franse natuurkundige en deed zijn opleiding aan de Sorbonne. In 1880 ontdekte hij samen met zijn broer Jacques de piëzo-elektriciteit. Hij deed onderzoek op het gebied van magnetisme, waaruit de Wet van Curie volgde. In 1895 ontdekte hij de Curietemperatuur. Vanaf 1897 werkte hij samen met zijn vrouw Marie. In 1903 won hij met zijn vrouw en Henri Becquerel de Nobelprijs voor de natuurkunde. In 1904 werd hij hoogleraar in de natuurkunde aan de Sorbonne. Pierre Curie overleed op 19 april 1906 bij een verkeersongeluk.

- Henri Becquerel werd op 15 december 1852 geboren in Parijs. Hij was net als Pierre Curie een Frans natuurkundige. In 1896 ontdekte hij bij toeval de radioactiviteit, toen hij fosforescentie in uraniumverbindingen onderzocht. In 1903 kreeg hij samen met Marie en Pierre Curie de Nobelprijs voor de natuurkunde, voor de ontdekking van de radioactiviteit. De SI eenheid voor radioactiviteit is naar hem vernoemd, namelijk Becquerel (Bq). Op 25 augustus 1908 stierf Becquerel in Croisic.

Wat was er voor hen al bekend over het atoommodel?

In 1808 beschreef Dalton dat een atoom een hard bolletje is dat ondeelbaar is. Met behulp van dit atoommodel kon men echter niet uitleggen hoe atomen samen moleculen konden vormen. Toen men in 1900 ook nog ontdekte dat atomen spontaan straling uit konden zenden, kon men dit met het model van Dalton weer niet verklaren. Ook bleek dat uit atomen negatieve deeltjes konden worden vrijgemaakt. Later noemde Thompson deze deeltjes elektronen.

Waaruit bestond hun onderzoek?

Even nadat Röntgen zijn ontdekking had bekend gemaakt kwam Antoine Henri Becquerel met zijn ontdekking. De radioactiviteit, dit werd de volgende belangrijke ontdekking op het terrein van de atoomfysica. Toen Henri Becquerel van de uitvinding van Röntgen hoorde, moest hij aan het werk van zijn vader denken en hij vroeg zich af of er een overeenkomst was tussen fluorescentie en röntgenstralen. Daarom wikkelde hij een fotografische plaat in zwart papier en plaatste daarop een kristal uraniumzout dat zijn vader had gebruikt. Hij stelde het geheel bloot aan zonlicht. Toen hij de plaat ontwikkelde, ontdekte hij dat deze gesluierd of donker was geworden, waaruit bleek dat een straal inderdaad door het zwarte papier was gedrongen. Hij veronderstelde dat door de werking van het zonlicht het uranium röntgenstralen had afgegeven. Terwijl hij verdere experimenten voorbereidde, ontdekte Becquerel bij toeval niet de röntgenstralen waarnaar hij zocht, maar radioactiviteit.
In de jaren daarna heeft het echtpaar Curie veel bijgedragen tot de kennis van radioactiviteit door hun onderzoek naar uranium. Marie Curie was een natuurkundige die als promotieonderwerp uranium koos. Marie besloot de stralen die afkomstig waren van uranium die Henri Becquerel had gevonden eens nader te onderzoeken. In de loop van haar onderzoek ontdekte ze nog twee nieuwe elementen die naast uranium ook zo hevig straalden, namelijk; polonium (genoemd naar haar vaderland, polen) en radium.
Het echtpaar Curie wilde radium in zuivere vorm verkrijgen omdat het kankercellen kon genezen. Ze lieten een paar ton uraniumerts (waar veel radium in voor komt) overkomen en begonnen aan een moeizaam en vooral gevaarlijk karwei: er was geen afzuiginstallatie in hun lab en ze bewerkten het erts met hun blote handen. Ze kregen vreemde kloven in hun handen, die nauwelijks genazen. Door het jarenlang werken met uranium, radium en andere radioactieve stoffen, stierf Marie aan leukemie.

Wat waren de resultaten van hun onderzoek?

Becquerel was de eerste die naast Röntgens ‘X-stralen’ andere stoffen ontdekte met een straling die een zwarting op een fotografische plaat te veroorzaken, waaronder uranium.
In 1902 ontdekken de Curies nog een ander element dat een radioactieve straling heeft die 300 keer zo groot is als de straling van uranium, namelijk radium. Uiteindelijk hebben ze nog andere elementen ontdekt met een straling die 2 miljoen keer zo groot is als die van uranium.
Na de dood van Pierre Curie stelt Marie Curie het atoomgewicht van radium opnieuw vast door decigrammen gezuiverde radiumchloride af te scheiden, en niet lang daarna ontdekt ze in 1910 een manier om radioactieve stoffen te wegen door middel van de stralen die zij uitzenden.


Wat waren de conclusies die zij trokken uit hun onderzoek?

Marie Curie en haar man toonden aan dat radioactiviteit een eigenschap is en niet het gevolg van een chemische reactie. Ze ontdekten ook dat er verschillende soorten radioactieve straling uitgezonden werden. (alfa-, bèta- en gammastraling)

Hoe zag het atoommodel er na hun ontdekking uit?

Ten tijde van de Curies en Becquerel was het atoommodel van Dalton nog in gebruik, dit model had echter geen verklaring voor radioactiviteit, en bleek onjuist te zijn. Dalton stelde dat een atoom ondeelbaar was en uit de radioactiviteit bleek dat een atoom wel deelbaar was. Door de ontdekkingen van de Curies en Becquerel heeft Thompson een nieuw en correcter atoommodel kunnen opstellen, wat wel rekening hield met radioactiviteit.(zie afbeelding hiernaast) Dit model wordt ook wel het krentenbolmodel genoemd. Thompson ontdekte de elektronen (in de afbeelding te zien als de bolletjes op de punten van de kubus) en liet hiermee in zijn model zien dat atomen wel deelbaar zijn. Hiermee is de radioactiviteit wel te verklaren.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.