Hoofdstuk 5, Overbevolking

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 363 woorden
  • 17 september 2003
  • 21 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
21 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 6 Overbevolking - SOLAR

§6.1 - Bevolkingsgroei Om voorspellingen te doen over bevolkingsgroottes worden rekenmodellen gebruikt. Zo’n model kan uitgaan van lineaire groei, dat is groei met een vast bedrag, of van exponentiële groei, dat is groei met een vast percentage. Exponentiele groei gaat veel sneller dan lineaire groei
De theorie van Malthus houdt in dat, doordat arme mensen veel kinderen krijgen, de bevolkingen zo snel zal groeien dat er voedseltekorten zullen optreden. Hij voorspelde namelijk dat de groei van de voedselproductie altijd achter zal blijven bij de bevolkingsgroei. De wereldbevolking groeit sinds ongeveer 1700 steeds sneller, de periode waarin verdubbelingen plaatsvond werd steeds korter. Ondanks geavanceerde modellen is het voorspellen van bevolkingsgroottes erg onnauwkeurig, omdat het voorspellen van variabelen als het aantal kinderen per vrouw, de emigratie of sociale factoren erg onbetrouwbaar zijn.

§6.2 - Grenzen aan de groei De Club van Rome speelde door het opstellen van een wereldmodel een zeer belangrijke rol in onze maatschappij en ook nu zijn de ideeën nog van belang. Bij dit wereldmodel zijn voorspellingen gedaan over 5 factoren: 1) bevolkingsgroei
2) voedselproductie
3) industrialisatie
4) milieuvervuiling
5) uitputting van grondstoffen
Deze factoren hangen onderling samen: hiertoe neemt de overheid maatregelen zoals het stimuleren van het openbaar vervoer en de verhoging van de belasting op bijvoorbeeld autobrandstoffen.

§6.3 - Meer voedsel Voor vergroting van de voedselproductie is kennis van plantengroei onmisbaar
Voor veel elementen, bijvoorbeeld koolstof, zuurstof en stikstof bestaat op aarde een kringloop. Bij de fotosynthese produceren planten onder invloed van zonne-energie uit water en koolstofdioxide glucose en zuurstof. Voor hun groei hebben planten ook de elementen K, P en N nodig. Deze kunnen in de vorm van kunstmest worden toegediend. Onder de term groene revolutie verstaan we de teelt van gewassen met een hogere opbrengst. Een manier hiervoor is veredeling of genetische manipulatie. Deze planten hebben wel veel kunstmest, bestrijdingsmiddelen en water nodig

§6.4 - Duurzame ontwikkeling Onder duurzaamheid verstaan we een leefwijze waarbij de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden beperkt. Door de intensieve veehouderij is er in Nederland een mestprobleem.Dit mestprobleem wordt aangepakt door verkleining van de veestapel en de verplichte mineralenboekhouding. Bij duurzame landbouw is sprake van gemengde bedrijven waar geen gebruikgemaakt wordt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.