Hoofdstuk 5

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 436 woorden
  • 15 januari 2004
  • 25 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
25 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Par. 1 ong. 2500 jaar geleden: Griekse filosofen ontwikkelden een nieuwe manier van kijken naar natuurverschijnselen. Geen goden, wel onpersoonlijke krachten en principes. Alle materie --> atomen. Deductie: logisch redeneren om verklaringen te vinden --> geen experimenten. tot 2000 jaar geleden: Deductie = juiste methode.

ong. 400 jaar geleden: (16e - 17e eeuw) Wetenschappelijke Revolutie
Inductie: waarnemingen en experimenten doen om erachter te komen of theorieen kloppen. = moderne wetenschap. Voor de moderne wetenschap zijn deductie en inductie even belangrijk. Deductie - onderzoeker is kaartenmaker
Inductie - onderzoeker is ontdekkingsreiziger

over atomen: bedacht door Griekse natuurfilosoof Demokritos (atemno = niet te delen) J.J. Thomson: krentenbolmodel
Rutherford: krentenbolmodel = onjuist --> atomen zijn bijna helemaal leeg, vrijwel alle materie zit in de (positief geladen) kern = 10 000ste deel van atoom --> zonnestelselmodel
waarschijnlijkheidswolk ?? Vooruitgang: steeds verbeterende 'kaarten' van de werkelijkheid par. 5.2 Vanwege WOII werd het onderzoek naar kernsplitsing (van atomen) versneld. Robert Oppenheimer - Leider Manhattan-project (onderzoek naar atoombom)

Het verschil tussen toegepast onderzoek en zuiver/fundamenteel onderzoek: toegepast: Onderzoek om producten te kunnen ontwikkelen die nodig zijn in de maatschappij of voor bedrijven. zuiver/fundamenteel: Onderzoek met als enige doel meer kennis te krijgen. Bijv. op universiteiten of niet-commerciele instituten zoals het KNMI.

1e geldstroom: algemene budget van de universiteit
2e geldstroom: betaling per project
3e geldstroom: geld voor onderzoek in opdracht van overheid en bedrijven.

Politiek en economie hebben invloed op wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappers: nieuwsgierig, volhardend, uithoudingsvermogen

Marie & Pierre Curie: ontdekkers radioactieve straling in uraniumhoudende stoffen --> pekblende/uraniet --> Polonium (1898) --> radium (1902) Nobelprijs:(1901) Alfred Nobel (dynamiet) Onderzoek = teamwork; samenwerking en uitwisseling. Omstreden onderzoek = klonen par. 5.3 Wetenschappers kunnen niet bestaan zonder hypotheses. Uit een hypothese moet een toetsbare voorspelling kunnen worden afgeleid. Hypotheses zijn waarschijnlijk of aannemelijk, niet juist (of onjuist). Karl Popper (1902-1994) zegt dat natuurwetenschappelijk onderzoek gericht moet zijn op falsificatie i.p.v. verificatie. Hoe falsificeerbaarder een hypothese is, hoe wetenschappelijker hij is.

Kennis = macht
Modellen zijn vereenvoudigde afspiegelingen van een deel van de werkelijkheid. Met modellen kan een deel van de werkelijkheid verklaard of beschreven worden.

Begrippen: (5.1)Inductie: Aan de hand van voldoende nauwkeurige waarnemingen tot algemeen geldende wetenschappelijke uitspraken komen. Deductie: Uit bestaande kennis door logisch redeneren proberen nieuwe kennis af te leiden. Dit kan weer aan experimenten worden getoetst. (wiskundige weg) Quarks: de kleinste bouwstenen van atomen. Atomisme: Idee dat alle materie is opgebouwd uit atomen. (5.2)Toegepast onderzoek: Onderzoek dat als doel heeft nieuwe producten te onderzoeken. Zuiver/fundamenteel onderzoek: Onderzoek met als enig doel nieuwe kennis te krijgen. Contractresearch: Onderzoek op universiteiten in opdracht van overheid of bedrijven. (5.3)Verificatie: Het aantonen dat een hypothese juist is. Falsificatie: Het aantonen van de eventuele onwaarheid van een hypothese.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.