Hoofdstuk 1 en 3

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 3534 woorden
  • 25 oktober 2003
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 7
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Recherchewerk

Hoe gaat het opsporen van een dader in zijn werk? Er worden eerst aanwijzingen verzameld, zoals verklaringen van getuigen, sporen die op de plaats van het misdrijf te vinden zijn (wapen en vingerafdrukken).

Getuigen: mensen die bij het misdrijf aanwezig waren. Een getuigenis is nooit echt betrouwbaar, omdat de getuige om wat voor een redenen dan ook niet de waarheid hoeven te spreken.

Relatie-buurtonderzoek: hierbij ondervragen de rechercheurs familieleden en buurtbewoners.

Hoofdgetuigen: de slachtoffers die geweld hebben doorstaan. Zij kunnen een signalement van de dader geven.

Sporenonderzoek: hierbij zoekt de technische recherche naar sporen op de plaats van het misdrijf. Ze fotograferen en filmen de plek in detail, ook word het lichaam op sporen onderzocht en de gerechtelijke arts onderzoekt de doodsoorzaak. Verder verzamelen ze bloed, haren, vezels en proberen m.b.v een poederkwast vingerafdrukken zichtbaar te maken. Dit allemaal noemt men ’stille getuigen’. Na ieder onderzoek word er een verslag geschreven, die goed bewaard word.

Er zijn bewijsstukken nodig om de rechter er van te overtuigen dat de verdachte ook daadwerkelijk de dader is. De rechtbank beoordeeld dit bewijs aan de hand van dossiers en het stellen van vragen aan getuigen en deskundigen. Als blijkt dat deze bewijsstukken sterk genoeg zijn word er een straf opgelegd. Een bewijsstuk is pas sterk genoeg als er unieke sporen van de verdachte gevonden worden. (vingerafdrukken)

Gerechtelijke Laboratorium in Rijswijk: hier word onderzoek verricht voor de recherche in heel Nederland. Hier werken deskundigen op allerlei gebieden.

Sir Francis Galton: een engelse geleerde die in de 19de eeuw geïnteresseerd raakte in vingerafdrukken, hij kwam er achter dat geen één afdruk gelijk was aan een andere en dat een vingerafdruk nooit veranderde. Hij concludeerde dat: - de lijnen van een vingerpatroon altijd Hetzelfde bleven. - het aantal patronen dat kan voorkomen heel groot kan zijn. - je kunt vingerafdrukken verdelen in groepen.

Typica: de details in een huidlijnenpatroon. (vertakkingen of een doodlopende lijn)

In Nederland eist de rechter dat minimaal 12 punten van het afdruk gelijk moeten zijn aan de typica van een verdachte.

Empirisch bewijs van betrouwbaarheid: een bewijs dat uit ervaring verkregen is.

Je kunt vingerafdrukken op verschillende manieren zichtbaar maken: - van een afruk in de aarde of sneeuw kan een gips afgietsel worden gemaakt. - met poeders, bv. een zilverkleurig poeder, het poeder hecht zich aan water vast waaruit een vingerafdruk voor 99% uit bestaat. Na het poederen kun je de afdruk op folie meenemen voor nader onderzoek. Ook zijn er poeders die een afdruk doen oplichten als je er met uv-licht op schijnt. Als je plastic in gouddamp hangt, hecht de damp zich aan de plastic en niet aan de afdruk. Zo is de afdruk zichtbaarder. (doorvallend licht)

Vroeger was het opzoeken van vingerafdrukken in een archief een grote klus. Tegenwoordig gaat dit een stuk sneller. Alle afdrukken zijn gescand en in computerbestanden gezet, als je nu een vingerafdruk wilt vergelijken met eentje uit het bestand gaat de computer razendsnel op zoek, als er een overeenkomende afdruk is krijgt men het archief nr. te zien en word het document opgezocht.

Dit wil je ook lezen:

DNA: is een stof die voorkomt in de kernen van cellen waar, van mensen,dieren en planten uit zijn opgebouwd..

Genen: een stukje van het DNA dat informatie over erfelijke eigenschappen bevat.

Professor Jeffreyy heeft in 1985 een nieuwe techniek ontwikkeld, die het mogelijk maakte om bijzondere stukjes uit DNA-moleculen te lichten. Deze stukjes tref je tussen de genen in het DNA-molecuul aan. Het bestaat uit een zich herhalend patroontje, een soort streepjescode.

DNA-materiaal: de biologische dingen, bv. bloed, haar etc. DNA-profiel: gegevens die je uit het DNA-materiaal haalt.

In de rechtszaal werd DNA-profiel vooral gebruikt om te constateren wie de vader van een kind was. verder ging men nog niet. Na verder onderzoek stelden wetenschappers vast dat, als je van iemands kenmerkend DNA-stukje een profiel maakt, bij 1 op de 100 anderen eenzelfde profiel te verwachten is.

DNA-profielen zijn van alle soorten lichaamscellen te maken. Onderzoekers proberen een uniek profiel te ontwerpen. DNA-gegevensbestanden kunnen leiden tot verlies van privacy.

De pil

Zolang een vrouw borstvoeding geeft is de kans op zwangerschap minder, vooral vrouwen in ontwikkelingslanden geven hun kind een aantal jaar borstvoeding.

Condoom: * eerste voorbehoedsmiddel * tegen geslachtsziektes * eerst darm van geiten en schapen, daarna van rubber en nu van een synthetische rubbersoort latex.(sterker en dunner)

de katholieke kerk stond het gebruik van voorbehoedsmiddelen niet toe. ook in veel landen is het gebruik hiervan tijden verboden geweest.

De eerste condoom en pessarium waren niet erg betrouwbaar, maar door dit samen met een zaaddodend middel te gebruiken ging het minder vaak mis.

Margeret Sanger: * kwam voor vrouwen op die toch zwanger werden en ze bleef zoeken naar betere voorbehoedsmiddelen. * benaderde wetenschappers een geneesmiddelenfabrikanten om hen op het idee te brengen om een vruchtbaarheidsremmende werking van vrouwelijke hormonen te gaan onderzoeken.

De maatschappelijke vraag naar een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gaf de impuls tot de ontwikkeling van de pil.

Het onderzoek dat leidde naar de ontdekking van oestrogenen: * het maken van oplossingen uit vrouwelijke organen uit slachtafval. * het testen van deze oplossingen op proefdieren. * de ontdekking dat sommige stoffen de vruchtbaarheid veranderen. * ontdekking dat de urine van vrouwelijke dieren dezelfde verandering geeft bij proefdieren. * het isoleren van de werkzame stoffen uit het urine. * de toevallige ontdekking van kunstmatige hormonen met dezelfde werking.

De ontdekking van de pas ontdekte hormonen mest op proefpersonen worden getest. vrouwen die net hun eierstokken net kwijt waren kregen oestrogenen, hierdoor knapten ze sneller op. en vrouwen die te vroeg moesten bevallen kregen progestagenen om de geboorte uit te stellen. hierdoor kregen artsen een beter beeld van de gewenste en ongewenste werking van de stoffen op het vrouwelijk lichaam.

Leer blz. 27 de werking van de pil.

Octrooirecht: zo mochten concurrenten 20 jaar lang de hormonen oestrogenen en progestagenen niet produceren en op de markt brengen. Dot betekende voor het bedrijf een erg grote winst.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

De stappen die gedaan worden voordat een nieuw geneesmiddel verkocht word: * de geneesmiddelen worden eerst op dieren getest, dit moet van de wet. Er wordt dan gekeken naar giftigheid en de bijwerkingen op de proefdieren. (2 tot 3 jaar) * daarna moest er gekeken worden hoe dit geneesmiddel op grote schaal geproduceerd kan worden. * dan 5 jaar onderzoek op mensen, zo komen ze te weten wat het geneesmiddel bij mensen doet. * daarna krijgt een kleine groep patiënten het middel in verschillende doseringen om te kijken of het echt werkt op de kwaal waarvoor het ontwikkeld is. * als dit zo is word het middel op duizenden proefpersonen uitgeprobeerd, de ene helft krijgt het daadwerkelijke middel, de andere helft krijgt een placebo (nepmedicijn) * dan word er aan de hand van het onderzoeksrapport beslist of het medicijn op de markt komt.

Dit alles heeft miljoenen gekost en jaren geduurd!

Economische belangen en klachten van gebruikers leiden tot de ontwikkeling van de derde generatie pil. (werden steeds minder oestrogenen gebruikt, wat de betrouwbaarheid niet schade)

Ziek en gezond

Definitie van gezondheid volgens Wereldgezondheidsorganisatie(WHO): ‘gezondheid is een toestand van volledige lichamelijke, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte en gebrek’

Diabetes patiënten lopen de kans om later slecht te gaan zien, nieren die beschadigen of ziekten krijgen van hart en bloedvaten.

Iedereen kijkt anders tegen ‘ziek zijn’ aan: -objectie, een dokter kan dan door te zien, voelen of meten zien dat je ziek bent. - subjectief, een vorm van ziekte die de dokter niet kan vinden door zien, voelen of meten. Allen de patient voelt het. (duizelig, pijn, jeuk, gespannenheid, moeheid etc.)

moeheid: - je hebt het gevoel dat je niet meer verder kunt, dat je brandstof op is. -lichamelijk, door lichamelijk inspanning. Of door een lichamelijke ziekte zoals kanker, chronische
infectie of bloedarmoede. -geestelijk, door bijvoorbeeld een tekort aan slaap, stress, depressie, hevige emotie of door gewoon
niks te doen. - een speciale vorm van ‘moeheid’ is ME, het chronische moeheidsyndroom. Men voelt zich ellendig, heeft hoofdpijn, krampen, spierzwakte en een hevige moeheid.

De grens tussen ziek en gezond is niet scherp te definiëren en hangt af van hoe iemand zijn ziekte beleefd.

Iedere cultuur heeft zijn eigen opvattingen over ziekte en gezondheid, omdat we steeds dichter bij elkaar leven komen we in aanraking met de ideeën van andere culturen. Een van de bekendste en bloeiende vorm van geneeswijze is de ‘alternatievengeneeskunde’. Dit is vaak gebaseerd op de oosterse ideeën van ziekte en gezondheid.

In het oosterse denken is het begrip ‘evenwicht’ erg belangrijk. Men zegt dat er in alles tegengestelde krachten zitten ook wel yin en yang genoemd.

yang yin
Mannelijke energie Vrouwelijke energie
Actief en creatief Passief en ontvangend
Vader Moeder
Vuur Water
Lang koken Kort/niet koken
Granen,vis, vlees en zout Olie, suiker, groente en fruit
12 meridianen, hart, longen, lever en milt 12 meridianen, maag en darm.

Yin en Yang vullen elkaar aan en zorgen voor harmonie in de wereld. Als Yin en Yang uit evenwicht zijn moet je ze weer terug in balans zien te krijgen. Dit kan door verschillende dingen zoals: - macrobiotiek, door een dieet met de juiste evenwicht tussen Yin en Yang. - acupunctuur, aanprikken van huid op nauwkeurig omschreven plekken. Volgens leer van de acupunctuur heeft een lichaam 24 hoofdmeridianen. Op deze meridianen liggen acupunctuurpunten: toegangspoorten tot de levensenergie.

Acupunctuur en homeopathie zijn de meest gebruikte alternatieve geneeswijzen in Nederland.

Heel vroeger dacht men dat ongrijpbare levenskrachten ons lichaam stuurde, maar na 1800 kwam dar verandering. Men baseert zich uitsluitend op feiten, op meetbare zaken, op cijfers.

Hart - orgaan voor gevoelsleven.(kunt het breken, verliezen) - dokters zien het als bloedpomp met, moter/kleppen/ontsteking. - 30-60 gram bloed word in 30 seconde rondgepompt (7 meter per seconde). - varkenshart nog niet gebruikt, omdat het afgestoten word door het lichaam.

Epidemiologen: medische rekenmeesters die –zonder 1 patiënt te zien - belangrijke conclusies trekken uit cijfers. Een epidemioloog kan ook in valkuilen stappen, zoals bv. als A gebeurt en dan B dan hoeft dit nog niet te betekenen dat B het gevolg van A is. (dat de haan kraait en daarna de zon opkomt, wil nog niet zeggen dat het gekraai van hanen de zonsopgang opwekt) of de manier van het publiceren van cijfers kan lijden tot een valkuil. Je moet op grote schaal onderzoek doen, voordat je mag zeggen dat iets met bv. 90% betrouwbaar is.

De geneeskunde op natuurwetenschappelijke basis ziet de mens als een lichaam met storingen die dikwjjls op gestandaardiseerde manieren te verhelpen zijn. Ze hebben de neiging alleen naar de lichamelijke problemen te kijken en niet naar de individuele patiënt. Kanker is kanker, of meneer A het nou heeft of meneer B.

Ziekte als raadsel

Kraamvrouwenkoorts - eerst koorts, dan dorst, daarna een zwakke snelle poos en tot slot komen er paarsblauwe vlekken op het lichaam en vrouwen gaan uiteindelijk dood. - bij ontleding zijn bijna alle organen ontstoken en zitten overal haarden met pus.

Ignaz Semelweis, een assistent, gaat niet uit van onbewezen verklaringen, maar ordent alle feiten en cijfers.

Hypothese: een onbewezen feit die je door onderzoek moet toetsen.

Bij (natuur)wetenschappelijk onderzoek toets je of een hypothese juist is. Dit leid je af uit de resultaten van expirimenten. Schematische voorstelling:

hypothese verworpen

Probleem - hypothese - voorspelling - experiment - resultaat - hypothese bevestigd

Maatregelen tegen verspreiding van besmettelijke ziekten zijn effectiever dan alle medische behandelingen achteraf.

Wat heeft Semmelweis precies gedaan?! Semmelweis kwam in 1846 als assistent op een kraamvrouwen afdeling. hij ontdekte dat op zijn afdeling veel vrouwen stierven aan kraamvrouwenkoorts.(eerste afdeling, waar veel studenten zaten meer dan tweede afdeling waar vrouwen werden geleerd om voedvrouw te worden) Maar wat de oorzak hiervan was wisten ze niet.men dacht dat dit kwam door onverklaarbare krachten. Semmelweis deed toen iets heel ‘ongewoons’ voor die tijd. Hij zette alle feiten op een rijtje en ging aan de hand van deze cijfers verder onderzoeken wat de oorzaak was van de hoge sterfte. Hij maakte een hypothese en ging aan de hand hiervan onderzoeken of het waar was. Als een goede vriend van hem sterf na een steek van een ‘besmet’ mes weet Semmelweis het!! Het komt door de lijkdeeltjes die de studenten meedragen op hun vingers naar de vrouwen. Ook komt hij er achter dat het ook van etter van zieke vrouwen kan komen. Er moest betere hygiëne komen, eerst lacht men erom maar na een tijd worden zijn hypotheses feitelijk bepaald. Toch word Semmelweis voor gek verklaard en uiteindelijk ontslagen. (dokters wilden ook niet geloven dat zij de oorzaak waren van de hoge sterftecijfers)Hij sterft uiteindelijk in een krankzinnigengesticht door een eerdere messteek van een besmet mes. Tegenwoordig onderzoekt men iets door bv. een dubbelblind onderzoek. Hierbij onderzoekt men bv. of een medicijn A werkt tegen ziekte B. Er worden mensen als proefpersonen gebruikt om de hypothese te bevestigen. De ene helft van de proefpersonen krijgt medicijn X, die echt zou moeten werken tegen de ziekte, de andere helft krijgt een placebo (nepmedicijn). Niemand weet wie welk middel heeft ingenomen, dit word pas aan het einde van het onderzoek bekend gemaakt.

Dubbelblind onderzoek is noodzakelijk voor betrouwbaar medisch onderzoek.

Ziektekiemen

Na de ontdekking van Semmelweis, dat een goede hygiëne erg belangrijk was, gingen Pasteur en Koch verder met het onderzoek, naar wat nou precies de oorzaak was, welke stof de ziekte veroorzaakte. Dit deden ze met succes! (jaar 1880)

Spontaan leven - ‘generatio spontanea’ - men dacht dat uit iets niet-levends levende dingen konden ontstaan (muizen uit een graankorrel, luizen uit zweet en noem maar op), dus waren het niet met semmelweis eens.

Pasteur bewees experimenteel dat ziektekiemen niet spontaan ontstaan. (fles met bederfelijke oplossingen)

Koch bedacht de voorwaarden, om met zekerheid te kunnen aanwijzen welke micro-organisme de oorzaak van een bepaalde ziekte is: 1) op de zieke plek is het verdachte micro0organiscme in ongewone grote hoeveelheden aanwezig. 2) Het micro-organisme kan bij elke patiënt met deze ziekte worden gevonden. 3) Het micro-organisme is uit de zieke delen te isoleren en in zuivere vorm verder te kweken
4) Als een proefdier met het gekweekte micro-organisme wordt besmet, krijgt het dezelfde ziekte als de patiënt.

Koch ontdekte dat één ziektekiem meer één soort ziekte veroorzaakt.

Pasteur heeft ooit eens tegen een zaal artsen gezegd ‘als ik de eer had chirurg te zijn, dan zal ik niet alleen brandschone instrumenten gebruiken, maar ik zou ook mijn handen met de grootste zorg wassen’ De eerste chirurg die wat deed met de woorden van Pasteur was de engelse chirurg Joseph Lister. Hij vond het kiemvrij opereren uit. Hij steriliseerde zijn instrumenten en gebruikte chemische middelen om zijn instrumenten om de kiemen bij het operatiegebied te doden. Toen zijn collega’s overtuigd waren, ging het snel. Eerst vond men het steriliseren van instrumenten, verband en operatiekleding in de stoomketel uit. Daarna kwam ook de gummy-handschoenen en het mondkapje

Pasteuriseren: enkele minuten sterk verhitten en daarna goed afsluiten.

Pasteur ontdekte dit toen een wijnboer hem om hulp vroeg. Zijn wijn die hij in tonnen had opgeslagen veranderde zomaar in azijn. Pasteur ontdekte toen dat door pasteuriseren het zijn zich niet ontbond in azijn. Hierna werd deze methode ook veel gebruikt voor andere soorten voedsel. Was erg belangrijk voor de Franse wijnindustrie.

Cholera: één of drie dagen na het binnen dringen van de cholerabacterie krijgt de patiënt een heftige waterdunne diaree. Door deze heftige diaree verliest men teveel vocht, waardoor het interne milieu word beschadigd. Een vochtinfuus zorgt voor de snelste en beste verbetering. In gebieden waar dit niet mogelijk is krijgt de patiënt een water-zoutoplossing toegediend. El-Tor is een bijzondere vorm van cholera, in Amerika werd was er een vorm die (jammer genoeg) geen ziekteverschijnselen liet zien, waardoor de ziekte makkelijk verspreid werd.

Waterleidingen, riolering en goede huisvesting zijn effectieve maatregelen tegen de verspreiding van ziektekiemen.

Vaccineren

Aan welke eisen een middel moet voldoen: ze moeten makkelijk toe te dienen zijn en erg belangrijk, ziekte voorkomen in plaats van bestrijden (is beter).

Een vaccin werkt vlug, veilig en goedkoop.

Edward Jenner: toen Jenner een keer een boerenmeisje waarschuwde voor pokken zei het meisje dat ze deze nooit zal krijgen omdat ze al koepokken had gehad. Hij besloot dit te gaan testen. Dat deed hij zo: - eerst entte hij een jongen in met het stof van koepokken. - Zes weken later besmette hij opzettelijk de jongen met smetstof van een pokkenlijder. En inderdaad hij kreeg geen pokken. - hij was immuun geworden.

Pasteur: probeerde aan te tonen dat kippen cholera door een bacterie word veroorzaakt. Hij kweekte de bacteriën die afkomstig waren van een zieke kip. Daarmee besmette hij gezonde kippen, en ook deze kregen cholera. Toen hij dit nog een keer deed gebruikte hij per ongeluk een kweek die al 2 weken oud was, hij constateerde dat de kippen niet ziek werden. Toen hij dezelfde kippen later met een ‘verse’ kweek besmette werden ze ook niet ziek. Hun afweersysteem had stoffen gemaakt tegen de bacterie.

Vaccin: het toedienen van een verzwakte bacterie om iemand immuun te laten worden van een ziekte.

Hoe verweert het lichaam zich tegen ziekteverwekkers: 1) je huis, de zweetsappen en het zure maagsap zijn de eerste barrières tegen ziekteverwekkers. 2) Als bovenstaande dingen ze niet tegenhouden, je afweersysteem die uit witte bloedcellen bestaan is de tweede barrière. 3) B-geheugencellen die een ziekteverwekker herkennen en ze zo snel mogelijk opruimen.

Witte bloedcellen - ze circuleren door je hele lichaam. - herkennen ziekteverwekkers en ruimen ze op. - verschillende soorten witte bloedcellen die samenwerken: 1) T-cellen, herkennen besmette of geïnfecteerde lichaamscellen en zijn in staat ze op te ruimen. 2) Na het herkennen en opruimen activeren ze B-cellen, deze zijn er om antistoffen tegen de gevonden ziekteverwekker te maken. (B-cel kan maar één ziekteverwekker herkennen), ze vermenigvuldigen zichzelf en maken grote hoeveelheden antistoffen aan. Ze markeren uiteindelijk de indringer. 3) Macrofagen, weer een andere soort witte bloedcel, ruimt de stoffen op. 4) Als de uitschakeling goed is verlopen dan transformeren een aantal B-cellen zich in geheugencellen. Deze blijven jaren in het bloed circuleren, wanneer de ziekteverwekker nog een keer word gesignaleerd, dan kan het afweersysteem op een snelle manier deze ziekteverwekker verwijderen. Je bent immuun geworden tegen bepaalde ziektes.

Soms werk het afweersysteem niet goed, door ziekte van dit systeem kan het geen T- en B-cellen aanmaken, dit is het geval bij leukemie en stralingsziekten. En tweede oorzaak zijn medicijnen die het afweersysteem aantasten.

Besmetting van verzwakte ziektekiemen maakt niet ziek, maar immuun tegen de ziekte.

Een vaccin tegen polio voorkomt epidemieën. Toch zijn er soms nog kleine explosies doordat mensen om religieuze redenen niet ingeënt waren.

Een vaccin werkt vlug, veilig en is goedkoop. Toch is er een groot deel van de bevolking dat zich om religieuze redenen niet laat inenten. (God brenge over mij wat Hij over mij bescheiden heeft). Ook onder aanhangers van alternatieve geneeswijze zijn veel mensen die niks in vaccinatie zien.(zou natuurlijke afweer van het lichaam verzwakken en is onveilig)

Onder de mensen die om religieuze redenen niet ingeënt zijn, vallen soms nog kleine epidemieën. Dit komt omdat deze mensen vaak bij elkaar in gesloten kring leven. Da andere mensen leiden vaak niet onder epidemieën omdat zij verspreid leven.

Onder de mensen die om religieuze redenen niet ingeënt zijn, vallen soms nog kleine epidemieën. Dit komt omdat deze mensen vaak bij elkaar in gesloten kring leven. Da andere mensen leiden vaak niet onder epidemieën omdat zij verspreid leven.

Door vaccinatieprogramma’s wordt de Nederlandse bevolking beschermd tegen gevaarlijke infectieziekten.

Men dacht dat de ziekte tuberculose bestreden was, maar dit was helaas niet zo. Men had met behulp van antibiotica de zwakste bacteriën vernietigd, maar de sterkere zijn zich gaan vermeerderen waardoor er een nog sterker vaccin toegediend moest worden. Dit proces zou zich steeds gaan herhalen en uiteindelijk zou dit beteken dat de ziekte over een aantal jaren niet meer bestreden kan worden door dat het te sterk is geworden.

Er zijn ook ziektes die op onverklaarbare redenen niet bestreden kunnen worden. Onderzoek moet uitkomst bieden, maar dit hoeft niet perse.

Creutzfeld-Jacob(CJ) - ongeneeslijke hersenaandoening bij de mens. - na besmetting van een ziektekiem duurt het minstens 10 jaar voordat de eerste ziekteverschijnselen optreden. - BSE(gekke koeienziekte) is een variant die bij runderen voorkomt. - men vraagt zich af of BSE de CJ-variant veroorzaakt, als dit zo zou zijn zou er over een aantal jaar een grote epidemie optreden, omdat met BSE besmet vlees tot 1989 verwerkt mocht worden voor menselijke consumptie.

Crohn - is een ongeneselijke, door darm veroorzaakte ziekte. - men heeft lange tijd gedacht dat het kwam door een te goede hygiëne, hierdoor kon het lichaam geen antistoffen maken voor een nieuwe besmetting. - ook vraagt men zich nog steeds af of het misschien niet in verband staat met paratuberculose bij runderen. Nog steeds heeft de wetenschap hier geen antwoord op.

Luc Montagnier - ontdekte in 1984 dat aids veroorzaakt werd door een virus, HIV genoemd. Het maken van een vaccin was dus nog maar een klein werkje. - het vaccin was er zo, maar nu moest het nog getest worden. Het aids-virus bleek niet te werken bij dieren, maar alleen maar bij mensen. Dit hield in dat het vaccin op mensen getest zou moeten worden, maar dit is te riskant, omdat het vaccin te sterk kan zijn en het proefpersoon ziek kunnen maken. - ten derde veranderd een HIV-virus telkens van vorm, waardoor 1 bepaalde vaccin niet genoeg is voor de misschien wel 50 verschillen de HIV-virussen.

Ziektekiemen veranderen en nieuwe gevaarlijke ziektekiemen ontstaan. Wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak, preventie en behandeling van infectieziekten blijft daarom actueel.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.