Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Heelal, hoofdstuk 4

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 547 woorden
  • 16 april 2002
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
18 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Nieuw seizoen Studententijd de podcast!

Studenten Joes, Tess en Annemoon zijn terug en bespreken alles wat jij wilt weten over het studentenleven. Ze hebben het onder andere over lentekriebels, studeren, backpacken, porno kijken, datediners, overthinken, break-ups en nog veel meer. Vanaf nu te luisteren via Spotify en andere podcast-apps! 

Luister nu
Hoofdstuk 4 Leerdoelen 1) Je moet weten wat een satelliet is. Een voorwerp dat om de aarde draait. Ze ontvangen radiogolven van de aarde en sturen ze ook weer terug. 2) Je moet weten welke rol satellieten in onze maatschappij spelen. Geven ons een weersvoorspelling, televisie kijken, radio luisteren, telefoneren, enz. 3) Je moet satellieten kunnen indelen naar hun gebruik. * Communicatiesatellieten, geven telefoongesprekken en televisieprogramma’s door. * Satellieten voor plaatsbepaling op aarde * Satellieten voor remote-sensing
4) Je moet satellieten in kunnen delen naar de soort baan waarin ze ronddom de aarde draaien. * Geostationaire satellieten, staan boven de evenaar * Circumpolaire satellieten, draaien in een baan die over de polen loopt. * Satellieten die in een baan draaien dichtbij de aarde. 5) Je moet kunnen omschrijven hoe een satelliet voorziet in zijn eigen energievoorziening. Brandstoffen en licht. 6) Je moet kunnen verklaren waardoor een satelliet in een baan om de aarde kan bewegen en over deze materie vragen kunnen beantwoorden. Door de snelheid van de satelliet blijft deze om de aarde draaien. Omdat de aarde bol is, speelt vanaf een bepaalde snelheid ook de kromming van de aarde een rol. 7) Je moet kunnen beschrijven waardoor een ruimtevervuiling onstaat er wat de (mogelijke) gevolgen daarvan zijn. 8) Je moet uit kunnen leggen hoe een raket werkt en enkele nadelige gevolgen voor het milieu van het lanceren van een raket kunnen noemen. De moter is via 2 leidingen verbonden met de brandstoftank en de zuurstoftank. Een mengsel van brandstof en zuurstof wordt in de brandstofruimte ontstoken. Daaardoor ontsnappen deze gassen met een zeer grote snelheid en gaat de raket omhoog. Het ontsnappen van de gassen is slecht voor het milieu. Onnodige ballast wordt geloosd. 9) Je moet weten wat elektromagnetische golven zijn en at de overeenkomsten en verschillen zijn met licht en over eze materie vragen kunnen beantwoorden. Elekrotmagnetische golven: zichtbaar licht, infrarood-straling en radargolven. Overeenkomsten en verschillen met licht: Lichtsnelheid is een golfverschijnsel. Verschil tussen licht is dat de golflengte anders is. 10) Je moet kort uit kunnen uitleggen hoe televisieprogramma’s of telefoongesprekken de hele wereld worden rondgestuurd. Er werd gebruik gemaakt van steunzenders. Dit zijn satellieten. Ze voeren signalen aan elkaar door. 11) Je moet uit kunnen leggen hoe we met satellieten onze positie op aarde kunnen bepalen. GPS (Global Positioning System) bestaat uit 24 satellieten. Elke satelliet zend constant een signaal richting aarde. Iemand met de juiste ontvanger kan daaruit zijn plaats ten opzichte van de satellieten bepalen en zo zijn precieze plaats op aarde bepalen. 12) Je moet weten welke rol satellieten spelen bij het opstellen van weersvoorspellingen, je moet aspecten kunnen geven van het weer waarnemen. Via satellieten kan met het weer vorospellen. Namelijk de voglende aspecten: *Wolken (Foto’s) *Temperatuur ( Infrarood-straling) * Waterdamp

13) Je moet een vijftal groepen mensen noemen die gebaat zijn bij een zo nauwkeurig mogelijk weerbericht. *Boeren *Toeristen *Piloten *Schippers *Voetballers *Horeca
14) Je moet, in stappen, uit kunnen leggen hoe volgens de moderne technologie problemen worden aangepakt en opgelost. 1: Vaststellen van een behoefte of probleem
2: Een oplossing zoeken
3: Methode heeft meer mogelijkheden
4: Nieuwe eisen
15) Je moet weten welke rol milieusatellieten spelen bi jde aanpak van milieuproblemen. Satellieten verrichten voortdurend metingen. Zo kan men inzicht krijgen in de variabelen die het natuurlijk systeem bepalen. Kennis = macht. 16) Je moet kort maar volledig kunnen vertellen hoe satellieten een beeld van de aarde kunnen maken. Het werkt met lichtsensoren en pixels.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.