De evolutietheorie

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 732 woorden
 • 25 mei 2015
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Met fossiel bedoelen we een organisme dat begraven in de bodem heeft gelegen en daar een afdruk heeft achtergelaten of zelf geconserveerd is gebleven. Fossiel betekent ‘begraven’.

Het boek waarin Charles Darwin schreef wat hij meende te hebben ontdekt heette: ‘The origin of species by means of natural selection’ oftewel: het ontstaan van de soorten door middel van natuurlijke selectie. Lamarc dacht dat een giraffe door steeds zijn nek uit te rekken om de blaadjes van de bomen te bereiken, een langere nek kreeg.

Darwin zei: ‘The survival of the fittest in the struggle for life’ of in het Nederlands: het overleven van de best aangepaste in de strijd om het bestaan.

Een populatie is een groep organismen van dezelfde soort die zich onderling voortplanten

DNA staat voor DesoxyriboNucleicAcid (Desoxyribonucleïnezuur). Er zijn 20 verschillende aminozuren

Als een stukje DNA de code bevat voor één eiwit, dan noemen we zo’n stukje DNA een gen

Het ontstaan van leven uit levenloze materie wordt generatio spontanea genoemd.

In de periode Cambrium (600 miljoen-500 miljoen jaar geleden) zijn ongelofelijk veel ontwikkelingen geweest. In de periode Siluur paste vissen zich aan, aan bewoning van het vasteland. In de periode Carboon zijn de meeste planten gegroeid waaruit onze fossiele brandstoffen bestaan. In de periode krijt sterven de dinosauriërs uit. Als je de geschiedenis van de aarde reduceert tot 12 uren, dan was het 00.00 uur toen de aarde ontstond. Nu is het 12.00 en de mens is op aarde vanaf 11.59 of stel je het voor als kalender van 1 jaar. De mens komt pas kijken op 31 december.

Hoe werk evolutie?

 • Genetische variatie: binnen een soort verschillen de individuen in erfelijke eigenschappen
 • Natuurlijke selectie: alleen de best aangepaste individuen kunnen overleven en hun DNA doorgeven.
 • Overschot aan nakomelingen: er worden veel meer nakomelingen geproduceerd dan nodig om de populatie in stand te houden. Alleen de beste overleven
 • Soortvorming: uit 1 soort kunnen meerdere soorten ontstaan door reproductieve isolatie (er vindt een lange tijd geen voortplanting plaats tussen individuen van verschillende populaties)
 • Macro-evolutie: over het ontstaan van totaal nieuwe eigenschappen (geen oog=> wel oog)
 • Micro-evolutie: het veranderen van bestaande eigenschappen
 • Aangepast: een organisme heeft precies de geschikte eigenschappen om te overleven in zijn situatie.

Argumenten voor evolutie:

- overeenkomsten in bouw’

- overeenkomsten in DNA

- fossielen (fossiele bodem archief)

Argumenten tegen evolutie:

- de kans dat een mutatie een zinvol eiwit oplevert is nihil.

- de kans dat dit zinvolle eiwit voordeel oplevert is zeer klein.

- de kans dit zinvolle en voordelige eiwit erfelijk is, is nihil.

- eigenschappen die geen winst geven verdwijnen => mutaties zijn niet stapelbaar.

Eigenschappen die geen voordeel opleveren zullen uiteindelijk verdwijnen.

Dit wil je ook lezen:

Voor evolutie is steeds nieuwe erfelijke informatie nodig.

Mutatie

 • Nieuwe erfelijke informatie kan ontstaan door een MUTATIE.
 • Mutaties zijn ‘overschrijffouten’ in het DNA
 • Mutaties komen veel voor
 • Mutaties leiden bijna altijd tot ellende (kanker)
 • Heel soms levert een mutatie iets positiefs op
 • De hele evolutietheorie steunt op het voorkomen van gunstige mutaties

DNA bestaat uit bouwstenen die we ‘nucleotiden’ noemen

DNA bevat de code die nodig is voor het maken van eiwitten. Eiwitten zorgen dat de cel (en dus het organisme) kan wat hij kan. DNA is opgebouwd uit nucleotiden en de code is geschreven in de letters C(ytosine), G(uanine), A(denine), T(hymine) die in drietallen worden afgelezen. Elk drietalletters zorgt voor 1 aminozuur. Een hele boel aminozuren vormen samen een eiwit.

Junk-DNA is DNA dat geen aantoonbare functie heeft.

Overzicht van standpunten:

 • Degeneratie is de invalshoek waarbij men uitgaat van achteruitgang, van afname van genetische variatie in plaats van toename.
 • Creationisten geloven dat de Bijbel ons informatie geeft over hoe God de aarde heeft gemaakt.

Jonge-aarde-creationisten geloven in 6 dagen van 24 uur. Oude-aarde creationisten geloven dat God de aarde heeft gemaakt in een veel langere periode, misschien wel miljoenen jaren.

 • Intelligent ontwerp (ID) zeggen dat de verschijnselen in de natuur te complex zijn om via evolutie te kunnen zijn ontstaan.
 • Theïstische evolutionisten geloven in de evolutietheorie, maar God zat erachter als Stuurman
 • Mensen die in Ingeschapen leeftijd geloven, geloven dat God de aarde heeft gemaakt en alvast hele bomen had gemaakt en fossielen en aardlagen of het licht met ingeschapen leeftijd.

Het heelal is begonnen met de Big Bang, de wereld is 4,5 miljard jaar oud. Er is 3,5 miljard jaar geleden leven ontstaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.