anm par.6.4

Beoordeling 3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 424 woorden
  • 10 juni 2003
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 3
2 keer beoordeeld

ANW paragraaf 6.4
Club van Rome: duurzaamheid productieprocessen die de natuur niet belasten en de grondstoffen niet uitputten. Mevrouw Brundtland: duurzame ontwikkeling bevredigd de vraag van deze tijd maar tast de mogelijkheden van volgende generaties niet aan. Hoge eisen aan omgaan met grondstoffen, energie en afval. Vroeger veel systemen erg gesloten. Elk bedrijfje had zijn eigen kringloop. Later steeds meer verstoring. Veel import en export in Nederland. Meeste landbouwproducten. Biologisch afval komt niet terug. Grond verarm in het ene land en de afvalhoop groeit in het andere land. Nederland heeft heel veel vee vergeleken met de inwoners en het oppervlakte. Bio-industrie veroorzaakt een grote mesthoop. Ze kunnen het niet meer kwijt op het land en gebruiken een deel voor stortplaats voor mest. Daardoor komt luchtvervuiling. Niet alleen stank maar ook te veel ammoniak uitstoot in de lucht. Boeren moeten met injectoren de mest in de grond spuiten. Mineralen komen in de bodem (oppervlakte- en grondwater later in dieper liggende drinkwater bronnen): uitspoeling. Grootste hoeveelheid varkensmest. Fabrieksmatig het water eruit en van de rest korrels maken en verkopen maar dan zijn de korrels veel duurder dan kunstmest. Dus nog steeds een mest overschot. Verschillende oplossingen: dumpen in zee en vervoer naar landen die een mest tekort hebben. Maar alles is te duur. Overheid wil het mestoverschot terug dringen. Beter gezegd het mineralen overschot. Alle boeren moeten een mineralenboekhouding bij houden. Voor een evenwicht tussen wat er aan fosfaten en nitraten inkomt en er via producten weer uit gaat. Input en output alle mineralen die in een bedrijf komen en er weer uit gaan. Het verschil moet zo klein mogelijk zijn. Oplossing voor mestprobleem is de intensieve veehouderij verkleinen. Boeren doen dit zelf niet dus de overheid neemt maatregelen. Soms helpt toeval zoals de varkenspest. Bedrijven werden steeds groter door steun van diezelfde overheid. Boeren konden goedkoop produceren. Bij inkrimping, investeringen worden overbodig dus produceren wordt duurder. Gemengd bedrijf heeft geen last van vervoer van mest. Dus dichterbij evenwicht dan vroeger. Ze hebben eigen kringloop. Bodem-plant-dier-systeem: eigen kringloop in bedrijf. Geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest (ecologisch). Wel moderne technologie. Niet alle grond goed voor een gemengd bedrijf. Bij duurzame landbouw blijft de grond zoveel mogelijk als hij was. Als een boer stalmest over de akkers verspreid veranderd hij van structuur. Een verbeterde structuur en grotere vruchtbaarheid bereikt de duurzame landbouw door: compost en groenbemesting. Compost: verteerde plantenresten. Hoe kan je plagen en ziektes voorkomen? Chemische middelen. Maar die taste het milieu aan. Er worden vele andere manieren gezocht om zonder bestrijdingsmiddelen plagen te voorkomen. Sluipwespen en wisselteelt bijvoorbeeld.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.