Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Hoofdstuk 8: Jodendom

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 896 woorden
  • 18 december 2014
  • 3 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.5
  • 3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Jodendom

Anti-semitisme
: Jodenhaat

Ark: Kast waar men de boekenrollen opbergt

Bar Mitswa: Als een jongen 13 word leest hij voor de eerste keer uit de Torah in de synagoge. Vanaf dat moment is hij een: “Zoon de wet”

Bat Mitswa: Als een meisje 12 word en godsdienstlessen heeft gevolgd heet ze: “Dochter der wet”

Besnijdenis: Als een joods jongetje acht dagen oud is, word de voorhuid verwijderd

Biema: Verhoging met een lessenaar midden in de synagoge

Chanoekka: Inwijding, Ook wel lichtfeest genoemd. Het begint op de 25e dag van kislev(November/December). Er word terug gedacht aan de overwinning van Judas de Makabeër op de syriërs. Het feest duurt acht dagen en men steekt een menora aan. Elke dag geven ze elkaar cadeaus, de 5e dag is speciaal voor kinderen.

Dertien beginselen: Alle joden zijn het eens over de 13 beginselen(Regels).

Diaspora(Verstrooiing): Na de ballingschap ging veel op verschillende plekken wonen. Zo verstrooide de joden over de wereld

Essenen: Betekent vromen, die leven naar de here

Farizeeën: Afgezonderden. Ze willen heel trouw blijven aan de wet van god.

Geboden en Verboden: Er zijn 248 Geboden en 365 Verboden.  248 voor de lichaamsdelen en 365 voor de dagen

Gemara: Vormt samen met misja de talmoed

Godsnaam: De naam van god in de bijbel is JHWH, joden spraken deze naam niet uit. Alleen hoge priesters op bijvoorbeeld  dag van verzoening. Joden gebruikte de naam: Adonai of Hasjem

Israël: De naam van het volk, de nakomelingen van Jakob. Daar kreeg Jakob na een gevecht met de engel van god bij Pniël

Jad: Stokje oom aan te wijzen als je leest uit de tora

Joden: Je bent een jood als je bent geboren uit een joodse moeder.

Jom Kippoer:  Grote verzoendag

Joodse Jaartelling: Ze tellen vanaf het begin van de schepping van de wereld. Ze hebbten vastgesteld dat de schepping 3760 jaar voor ons jaar 0 heeft plaatsgevonden

Kanaän(Beloofde Land): Grondgebied van de Kanaäniet

Keppeltje: Bedekking van je hoofd

Ketoba: Huwelijksakte

Kosjer: EtenswettenLiberale Joden: Het geloof is gebaseerd op verstandMatzes: Ongezuurd broodMenora: 7-Armige kandelaar, oudr symbool jodenMessiasverwachting: De joden verwachten dat aan het eind van de tijd een verlosser zal komen uit het koningshuis van david.Mezoeza(=deurpost): Kokertje bij de voordeur met tekst uit: Deutronomium 6: 4-9Misjna: Voornaamste uitlegger toraMohel: Besnijder(opgeleid)Orthodoxe Joden: Joden die vreugde hebben in het gehoordzamen van god en zich streng aan de wet houdenPalestina: Oude griekse/latijnse naam voor Israel. Vanaf dat de Romeinen gingen heersenPesach: Belangrijk joods feest(pasen). Herinnert aan bevrijding uit EgyptePesachmaaltijd: Tijdens de maaltijd word precies hetzelfde gegeten als dat het vol Israël at.Poerim: Feest dat herinnert aan geschiedenis van Ester.Qumran: Groep essenen die zich afzonderde en bij de Qumran in de woestijn leven. Ze wachten op de komst van de messiasRosj Ha-Sjana Nieuwjaar: dag van herinnering. Op nieuwjaarsdag herdenken wat ze dit jaar hebben gedaanSabbat: Weklijks feest dat begint op vrijdagavond en duurt tot Zaterdag. Dag van vreugde dan word er gewerktSimchat Tora: Dit is het fesst van de vreugde van de wetSjawoet: Landbouwfeest word 49 dagen na Pesach gevierd. Ze bedanken god voor de oogst. Feest de Estelingen.Sjema: Soort geloofsbelijdenisSoekkot: Loofhutten feestSynagoge: Huis van samenkomst/ leerhuisTailliet: Gebedsjaal van wol of linnen, over de schouders gedragenTalmoed: Bevat lessen en verhalen die niet in de Tora staan. Het is een verzameling geschriften over het onderwijs van de rabbi’sTefillen:  Gebedsriemen, zwarte doosjes van leer of perkament. In de doosjes zitten kleine stukjes leer of perkament waar teksten uit de Tora op staanTenach: Joodse naam voor Oude TestamentTora: Is het belangrijkste boek van de joden. Bevat 5 boeken van Mozes en word ook wel Pentateuch genoemd. 613 voorschifriften, 248 Geboden, 365 verbodenWekenfeest: Herinnert aan de wetgeving op de berg SinaïZeloten: De zeloten waren het qua geloofsovertuiging eens met de farizeeërs. Maar ze kwamen meer in opstand tegen de Romeinen. Ze geloofde dat ze geen meester mochten hebben buiten GodZionisme: Veel joden wilde een eigen land en eigen staat.

Waarom is er joden haat?

-
Er moet een zondebok zijn

- Joden zijn anders en zonderen zichzelf af

- De joden hebben Jezus gekruisigd

- Joden willen een eigen staat

- Joden zijn een slecht rasHoe leefde de Essenen(vromen)?

- Afgezonderd van de maatschappij in de woestijn.

- Het was niet toegestaan om te trouwen en politiek was verboden

- Ze waren toegewijd aan het houden van de wet en wachten op de komst van de messias

Waaruit bestaat de Tenach

-
Tora = onderwijzing

- Nebiiem = profeten

- Chetoebiem = geschriftenFeestJoodse naamBijzonderhedenDatum beginHerdenkingInwijdingsfeestChanoekkaZe steken Menora(kaars) aan, ze geven elkaar cadeaus, 8 dagen, 5e dag speciaal voor kinderen.na zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev.de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de MakkabeeënPasenPesachHet feest duurt 7 dagen15 Nisande uittocht uit Egypte.WekenfeestSjawoeteerste nacht van Sjavoeot de gehele nacht wakker te blijven en in de synagoge of beet midrasj te leren tot de ochtend7 weken na pesachOorspronkelijk oogstfeest , maar later werd dat de herdenking van het verkrijgen van de Thora

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.