Zuid-Oost Azie (oefening mondelinge examens)

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 762 woorden
 • 18 juli 2019
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Zuid Oost Azië Actueel (mondeling staatsexamen samenvatting)

Fysisch-geografisch:

Onrustig gebied doordat er veel plaatgrenzen zijn, hierdoor is er sprake vulkanische activiteit, aardbevingen > tsunami’s

 • Hoe zijn de eilandbogen ontstaan? Subductie van convergerende platen, hierdoor ontstaat een oceanische trog. Bij het schuin de aardkorst inbewegen komt er veel vloeibare magma omhoog dat resulteerde in een langgerekte keten van eilanden lans de oceanische trog.
 • Hoe ontstaat een tsunami?Een tsunami is een hoge golf die wordt veroorzaakt door een zeebeving (aardbeving waarbij het epicentrum in zee ligt). De golf beweegt zich voort en wordt opgestuwd zodra het land bereikt. Eenmaal omgeslagen kan het grote schade aanrichten, zeker omdat de kustgebieden vaak drukbevolkt zijn.
 • Van wat voor soort vulkanisme is er voornamelijk spraken? Explosieve schuldvulkanen komen meestal voor bij subductie
 • Waarom wonen er zoveel mensen in vulkanische of laaggelegen gebieden? vruchtbare bodems, aangenaam klimaat, beperkt relief
 • Waarom is de schade in welvarende landen vaak groter wanneer er een natuurramp plaatsvind? De waarde, hoge dichtheid van infrastructuur, veel gebouwen

Klimaat:

 • Voornamelijk Af: regenval, overstromingen, moessons, orkanen
 • Hoe ontstaat een tyfoon? uit het warme zeewater neemt een zware depressie de energie om uit te groeien tot een tyfoon > warme vochtige lucht boven het zeewater stijgt op--> afkoeling en condensatie--> regenwolken en onweersbuien > door de warmte die bij condensatie vrijkomt, komt er extra energie vrij--> lucht stijgt krachtiger > uit de omgeving wordt lucht van buiten naar binnen aangezogen > door de draaiende aarde komt er een roterende beweging > dit gaat gepaard met overvloedige regenval
 • Zeespiegel stijging heeft tot gevolg dat kusten eroderen, er meer overstromingen plaatsvinden, grote verzilting en verlies van biodiversiteit. En economisch gezien vallen de bestaansmogelijkheden weg voor bewoners en raakt de infrastructuur beschadigd.

Natuurlijke hulpbronnen

 • De natuurlijke hulpbronnen zijn niet eerlijk verdeeld over de landen
 • Natuurlijke hulpbronnen worden overmatig geëxploiteerd.
 • De natuurlijke hulpbron bos veroorzaakt in de praktijk veel problemen:
  • Oorzaken: afbranden om ruimte te maken, beperkt vruchtbare grond voor landbouw want afhankelijk van regenwoud, llegale houtkap, zwerflandbouw
  • Gevolgen mondiaal: opwarming aarde
  • Locale gevolgen: dieren verdwijnen (ecosysteem raakt uit balans waardoor waterbalans verstoord), leefbaarheid minder, meer erosie
  • Duurzaam bosbeheer: selectief kappen van bos (meestal aangeplant bos) en zorgen voor herbebossing van minstens twee soorten bomen.
  • Bos wordt afgebrand voor productie van palmolie. Palmolie is qua emissie een schone brandstof, maar het verbouwen hiervan heeft nadelen, zoals de bosbranden. Deze hebben nog meer nadelen: vernieling van leefomgeving dieren en volken, schade aan volksgezondheid door bosbranden, versterkt broeikaseffect (mondiaal)

Stad

 • Urbanisatietempo is hoog
 • Voordelen megasteden: verzamelpunt kennis en cultuur
 • Nadelen megasteden: overurbanisatie, bureaucratie, toenemende werkloosheid, sloppenwijken, informele sector
 • Veel industrie heeft gezorgd voor luchtvervuiling en geluidsoverlast.
 • Bankok
  • Prime city
  • drinkwatervoorziening vanwege vervuilde rivier
  • waterwinning leidt tot bodemverzakking
  • overstromingen vanwege lage ligging aan rivier en zee
  • moessons
 • Jakarta
  • Prime city
  • koloniaal verleden
  • suburbanisatie vind al plaats
  • veel vervuiling
  • bodemdaling door waterwinning
 • Manilla
  • veel industrie/diensten met groot CBD
  • drinkwatervoorziening is hier wederom ook een probleem
  • veel sloppenwijken

Platteland

- agrarische transitie

- groene revolutie

- Wat is de groene revolutie? betere landbouwopbrengsten door gebruik van pesticiden en nieuwe landbouwtechnieken

- Voordelen: Meer opbrengt van het land, minder mensen hoeven in de landbouw te werken

- Nadelen: 1) Het intensievere bodemgebruik leidt tot versnelde verwering, gevaar voor verzilting en chemische verontreiniging. De agro-chemicaliën komen in de voedselkring en dat eten mensen uiteindelijk weer. 2) De toegenomen monocultuur zorgt voor een grotere gevoeligheid voor plantenziekten, met als gevolg dat de gifspuit wordt gebruikt, wat dan weer als gevolg heeft dat kikkers en vissen sterven.

Relaties

Dit wil je ook lezen:

De ASEAN waar bijna alle landen in zuid oost azie lid van zijn zorgt voor eenbetere handelspositie in de wereldmarkt. Er is relatief weinig sprake van handel binnen de ASEAN.

Diversiteit (etnische situatie)

In alle landen van Zuidoost Azie komen veel verschillen etnische groepen voor. De kans op conflicten is dan groter.

 • Territoriaal conflict: wanneer etnische groep een gebied opeist
 • Streven naar autonomie: regionalisme
 • Streven naar afscheiding van staat: separatisme
 • Aanpassen naar aanwezige cultuur: assimilatie
 • Samengaan van verschillende groepen: integratie
 • Opdelen van land in regio’s: federale staat (oplossing)
 • Vanwege de koloniale verledens is Nation-building een belangrijk proces: eenheidsgevoel moet worden versterkt. De aanwezigheid van verschillende etnsiche/culterele groepen kan daarbij lastig zijn.
 • In Indonesië is er door de overheid jarenlange Javanisering gedaan. De Javaanse cultuur moest de dominate worden. Dit werkt meestal averecht en benadrukt de verschillen juist sterker.
 • Religie kan bij bij etnische diversiteit de eenheid vergroten maar ook de conflicten vergroten als niet iedereen hetzelfde geloof aanhangt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.