Waterschaarste (Wereldvisie)

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 301 woorden
  • 23 november 2003
  • 53 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
53 keer beoordeeld

Hoofdstuk 3: Waterschaarste I. Beschikbaarheid van water voor de mens: Het zoet water is afkomstig van neerslag. Een deel valt op het land en kan daar door verdamping weer in de atmosfeer terechtkomen. Door die evapotranspiratie en de neerslag is er een voortdurende kringloop van het water. Het oppervlaktewater is het water uit meren en rivieren. Het grondwater is het water dat is doorgedrongen in de bodem. Zoet water is levensnoodzakelijk, maar schaars nl. 2.5% van de watervoorraden, waarvan maar 1% oppervlaktewater is. De plantenmassa die kan groeien is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag „³ de voedselproductie hangt af van de neerslag. In gebieden met een natuurlijk watertekort is de neerslag kleiner dan de evapotranspiratie. Door het natuurlijk watertekort moeten extreme middelen ¡Vzoals gebruik van grondwater en allochtone rivieren- aangewend worden. II. Watergebruik: Water is niet alleen belangrijk voor voedselproductie maar ook voor huishoudelijk, stedelijk en industrieel gebruik. In landen met een watertekort gaat het grootste deel van het waterverbruik naar de landbouw. Door de toename van de welvaart kwamen er meer sanitaire voorzieningen en verhoogde toegankelijkheid tot het waterleidingsnet. Ook door de toename van stedelijke voorzieningen (vb. Zwembaden) is er meer watergebruik. In de Industrie wordt er zeer veel water gebruikt. Staalindustrie, chemische industrie, thermische elektriciteitscentrales en kerncentrales hebben enorme hoeveelheden water nodig => hoge industrialisatiegraad ook een hoog industrieel watergebruik. Landen met een ernstig watertekort hebben een hoog agrarisch watergebruik. Het grootste deel van het water gaat naar irrigatiedoeleinden nl. 2/3 van het watergebruik op aarde. Minder dan de helft wordt effectief gebruikt door de gewassen. De verdamping en de wegsijpeling bij het transport in de irrigatiekanalen zijn uiterst groot. Ook op het veld gaat veel verloren door verdamping of doordat het water te diep in de aarde dringt. Waterbesparende, maar ook dure irrigatietechnieken kunnen in de toekomst voor een aantal landen het watergebruik verminderen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.