Vervoer en ruimtelijke inrichting, H 1

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 440 woorden
  • 11 december 2001
  • 24 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdstuk 1

par 1.1 Vervoer = verplaatsing van mensen
Transport = verplaatsing van goederen
Vervoersstromen ontstaan door vervoer en transport.

Kenmerken van vervoersstromen: 1) De omvang van het vervoer
2) het soort goederen
3) de richting (ligging v plaatsen waar transport heen gaat) 4) de afstand (absoluut/relatief) 5) de duur
6) de frequentie (aantal keer dat een transport plaats vind) 7) De wijze van transport. àIntermodaal transport, er wordt gebruik gemaakt van verschillende transportmiddelen. 8) Vertrek en aankomstpunten. Terminal = vertrek-/aankomstpunt van het transport, zoals station, haven en vliegveld

Ontstaan van vervoersstromen: 1) complementariteit tussen gebieden. Gebied A produceert iets dat er in gebied B niet is. 2) Transporteerbaarheid. Verhouding kosten/tijd van het transport tegenover de waarde van het product. (Vb. bederfelijke goederen hebben geringe transporteerbaarheid. Laagwaardige prod. Kunnen niet over grote afstanden vervoerd worden. De transportkosten zijn dan hoger dan de waarde vh prod.) 3) Geen concurrerende aanvoer. Van A naar B als er vanuit C geen sneller of goedkoper vervoer is.

Par 1.2 Infrastructuur= de verzameling van verbindingswegen in een gebied. (Vb. wegen, kanalen, spoorlijnen, gasleiding = materieel. Telefoon, fax, e-mail = Immaterieel.) Transportlijnen worden door knooppunten (wisseling van transportmiddel) met elkaar verbonden. Samen vormen zijn het transportnetwerk. Transportketen= transport en organisatie. Deze bestaat uit 3 onderdelen: 1) Collectienetwerk, goederen verzamelen
2) Verplaatsingsnetwerk, vervoer van 1 naar 2. (vb van Spanje naar NL) 3) Distributienetwerk, vervoer van de goederen naar de klant. (vb. filiaal AH)

Verschillende schaalniveaus van transport: 1) Intercontinentaal à over de hele wereld. (zeevaart, luchtvaart) 2) (Intra)continentaal à binnen 1 continent.(weg, trein, binnen-, zee-, luchtvaart) 3) Nationaal à binnen 1 land. (weg, trein, binnenvaart)

Mainport= intercontinentaal knooppunt.

par 1.3 Mainport= zeer grote intercontinentaal gerichte (lucht)haven. Kenmerken van een mainport: 1) Intercontinentaal vervoer en transport. 2) Een wisseling van transportmiddelen. 3) Omvangrijke vervoersstromen
4) Gunstige ligging. a) Geografische ligging (mogelijkh. tot transport) b) Economische ligging (vb. Randstad)

De kwaliteit van een mainport wordt bepaald door: 1) Het vervoersproduct à aantal verbindingen en bestemmingen, bereikbaarh. 2) Het terminalproduct à capaciteit vd terminal
3) Het ontsluitingsproduct à Verbindingen emt het achterland
4) Het omgevingsproduct à aanwezigheid van faciliteiten
Distripark = bedrijventerrein voor distributiebedrijven.

Pluspunten van R’dam
1) Goede verbinding met de Noordzee
2) Gunstige ligging aan de monding van de Rijn. 3) Goede ligging t.o.v. de concentraties van de economische activiteiten. 4) Activiteiten van het Gemeentelijk Havenbedrijf (vb. schaalvergroting, uitbreiding, ontwikkeling van telematica-infrastructuur.) 5) De ontwikkeling van intermodaal transport. 6) Secundaire functie vd haven (aantrekking van econ. activiteiten=> werkgelegenheid)

Schiphol voldoet ook aan de kenmerken van een mainport: 1) Intercontinentaal vervoer. Hub and spoke system = een intercontinentaal transportnetwerk in de luchtvaart. 2) Wisseling van transportmiddelen. 3) Omvangrijke vervoersstromen
4) Gunstige ligging, goed bereikbaar, goede ligging t.o.v. stedelijke gebieden in het Europ. Concentratiegebied.

Schiphol bied directe-, indirecte- en verbonden werkgelegenheid. Direct: banen op de luchthaven
indirect: banen op het hoofdkantoor KLM. verbonden: hoofdkantoren van grote internationale ondernemingen waarvan het personeel regelmatig gebruik maakt vd luchthaven.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.