Politiek en ruimte H1 en H3

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 705 woorden
  • 18 juni 2003
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
6 keer beoordeeld

Hoofdstuk 1 2: 3 kenmerken territorium: - xclusiviteit: Je meent er aanspraak op te kunnen maken. - Afgrensbaarheid: Je kan er de grenzen van aangeven. -Identiteit: Je kunt je er mee identificeren. 3: Wanneer je je sterk verbonden voelt met de regio waarin je woont noem je dit regionaal bewustzijn. Men maakt exclusief aanspraak op dat gebied e voelt zich een met de medebewoners. 4: Er zijn verschillende soorten grenzen namelijk: Kunstmatige grenzen: door de mensen vastgesteld
Natuurlijke grenzen: zeeën rivieren enz. Open grenzen: Doorrijden zonder controlegrens naar een ander land (EU) Gesloten grenzen: Zwaar bewaakte grens met veel prikkeldraad versperringen. De staat heeft exclusief recht op zijn wateren de 200 mijlsgrens. 8: Binnen de landsgrenzen zijn er kleinere bestuurlijke eenheden. Bijvoorbeeld provinciën en gemeenten. 9: Wanneer een land is onderverdeeld in kleinere bestuurlijke eenheden decentraliseert het bestuur. Waardoor er verschillende regels komen per bestuur waardoor de verschillen in bijvoorbeeld gemeentebelasting verder uiteen lopen. De gemeentes in Nederland hebben een beperkt beslissingsbevoegdheid. Daarom is Nederland een gecentraliseerd land. 11: Stadsprovincies waren gepland als nieuwe afbakening binnen de landsgrenzen, om er voor te zorgen dat er beter op ingespeeld kan worden als er bedreigingen of kansen daarop zijn. Omstreeks Rotterdam en Den Haag waren ze al gepland vanaf 1 januari, maar dat is niet doorgegaan door protesten van bewoners.
Hoofdstuk 3 34: Ontstaan Europese Unie
1951 - Oprichting van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) Frankrijk - Duitsland (iets later) Nederland - Belgie - Luxemburg - Italie
1957 - 6 Leden van de EGKS tekenen een verdrag van Rome : Verdrag 1 : Europese commissie voor Atoomenergie (Euratom) Verdrag 2 : Europese Economische Gemeenschap (EEG) Douane Unie - Samenwerking van 2 of meer landen op het gebied van in/ uit en doorvoerrechten. Heffingen tussen deze landen onderling opheffen, en zo de eigen economie beschermen. Het wordt een succes, de welvaart in de lidstaten neemt toe. Verder samenwerkings- pogingen blijven onvruchtbaar. (geen politieke samenwerking) 1967 - EEG+EGKS+Euratom worden samengevoegd tot EG ( Europese gemeenschap) 1973 - Groot Brittanie, Denemarken en Ierland sluiten zich aan. 1974 - Europese Raad word ingesteld > regeringsleiders ontmoeten elkaar 3x per jaar. 1976 - Europese Raad besluit tot oprichting van Europees Parlement. (Gelaagde afvaardiging) 1981 - Griekenland sluit zich aan. 1986 - Spanje en Portugal sluiten zich aan. 1991 - EG > EU (Na top in Maastricht) 1995 - Zweden, Finland en Oostenrijk sluiten zich aan
Landen die zich ook willen aansluiten: - Polen - Tsjechie- Slowakije - Hongarije - Roemenie - Bulgarije- Estland - Letland - Litouwen (Baltische staten)- Turkije - Cyprus - Malta
De landen moeten aan de voorwaarden van de EU voldoen om te kunnen toetreden enkele voorwaarden zijn onder andere een bepaalde economische groei, en de mensenrechten. 35: IN 1974 Europese raad samengesteld uit regeringsleiders. In 1976 richt de Europese raad een Europees parlement op met 626 zetels. Deze krijgt de taak om de begroting en regelgeving te controleren. 36: De Europese commissie speelt een centrale rol in het besturen van Europa. De Europese wetgeving helpt daarbij. De voor en nadelen voor Nederland en buitenland zijn te lezen in aantekening. Protectionisme : ( Stencils over EU en sjengen akkoord. ) Men streeft erna de eigen industrie en landbouw te beschermen tegen invloeden van buitenaf, door het instellen van importquota en exportsubsidies is het mogelijk de eigen economie te beschermen. Handel tussen onderling aangesloten EU landen word niet belast.
Landbouw : Om de Europese gemeenschap ook ten tijde van oorlog en dreiging zelfvoorzienend te houden is er een speciaal landbouwbeleid opgezet. De producten van de boeren worden heel erg gesubsidieerd. Door deze subsidie is het mogelijk om zonder hulp van andere landen de complete bevolking te kunnen voeden. Men heeft gestreefd dit te halen door de volgende 3 doelstellingen na te leven : - Gegarandeerde minimumprijs - EU koopt eigen oogsten op, en verkoopt deze met verlies op de wereldmarkt. ( bescherming ) - EU bevorderd modernisering binnen landbouw - Subsidiëren aan boeren
De boeren zijn enorm gaan over produceren omdat de overheid toch alles tegen een minimumprijs op zou kopen, er ontstonden enorme overschotten van landbouwproducten. Daarom heeft men tegenwoordig een quotumsysteem ingevoerd. Dit systeem garandeert een minimumprijs tot een bepaald aantal producten, boven dit maximale aantal producten word geen minimum prijs toegekend, of zelfs een boeteclausule opgesteld. Op deze manier worden de Vissers en boeren belemmert in het uitoefenen van hun vak, daarom bestaat er ook felle kritiek van beide kanten op het beleid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.