Migratie en vervoer - hfd. 1

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 760 woorden
  • 12 februari 2009
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
6 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Hoofdstuk 1.
Mexico stad is de belangrijkste stad van Mexico, omdat de meeste overheidsdiensten, wetenschappelijke culturele en onderwijsinstellingen in de stad zijn gevestigd. Ook economisch gezien is de stad belangrijk, ruim 45% van de nationale industrie is in de agglomeratie geconcentreerd, ruim 35% van het BBP wordt in de stad verdient. Ook is Mexico stad het snelst groeiende stad van Mexico.
Er zijn een aantal oorzaken dat veel mensen naar Mexico stad brengt:

· in 1920 trokken veel mensen daarheen, omdat er geweld was op het platteland.
· Rond 1950 koos de overheid voor industrialisatie, dit zorgde voor veel werkgelegenheid.
· Sindsdien gaan ook veel mensen naar deze stad, omdat er een betere gezondheidszorg is en meer mogelijkheden voor scholing.
· Op het platteland is er hoge werkloosheid, lage lonen, veel armoede en slechte voorzieningen. Hierdoor gaan veel jonge mannen weg.
Een groot nadeel is dat je misschien niet de gewenste baan vindt, hierdoor krijg je het net zo slecht als op het platteland. Je hebt te maken met huisvesting, omdat de huur- en koopprijzen te hoog zijn, belanden veel mensen in krottenwijken. Vaak wonen de mensen op illegale plekken en hebben ze geen elektriciteit en water. Krottenwijken zijn niet het enige gevolg van de agglomeratiegroei: de stad ligt tussen veel bergruggen waardoor er voor meer uitbreiding geen ruimte meer is. Bossen worden gekapt voor nieuwe wijken en infrastructuur. Op deze kale grond kunnen makkelijker erosie en aardverschuivingen voorkomen. Ook doordat het zo beschut ligt is er ernstige luchtvervuiling, er is zelfs zoveel smog dat er in januari en februari veel mensen dood kunnen gaan als ze ziekten hebben aan de luchtwegen. Het drinkwater haalden ze uit een natuurlijke ondergrondse opslagplaats, hierdoor daalt de bodem en zakt de stad ook. Gevolgen zijn het verzakken en instorten van gebouwen, wegen, breuken in riolering en waterleidingen. Ze moeten water van buitenaf halen. Ondanks deze problemen blijven de mensen toch komen.
Door de vestiging van Amerikaanse bedrijven in het grensgebied in 1965 gingen veel Mexicanen verhuizen, omdat ze op een baan hoopte. Deze bedrijven worden ook wel maquiladoras genoemd, dit zijn bedrijven die halffabrikaten importeren en de eindproducten exporteren zoals auto's, tv's, mixers en cd-spelers. De Amerikanen kozen voor het noorden van Mexico omdat daar lage lonen zijn en het ligt dicht bij de grens dus hebben ze minder transportkosten.

Dankzij de NAFTA is de handel tussen VS, Canada en Mexico gemakkelijker geworden, omdat er geen handelsbelemmeringen meer zijn. Ook heeft het ervoor gezorgd dat er meer werk is in de maquiladoras, het gevolg is was een geweldige trek naar de grensstreek. De eerste migranten vertrokken uit droge landbouwgebieden in Midden-Mexico, dit heeft een aantal gevolgen:
· een verlies aan arbeidskrachten voor de landbouw, de vrouwen en oudere mannen die achterblijven om het werk toe doen kunnen dit vaak niet aan.
· De mensen worden afhankelijker van het geld dat de vertrekkers naar huis sturen, de achterblijvers hebben dus minder zeggenschap over een gedeelte van hun inkomen.
· Het ontvangen van het geld wordt bijna niet geïnvesteerd in de lokale economie, het geld wordt meestal gebruikt voor het verhogen van de eigen levensstandaard.
· Als je terugkomt heb je geen actieve rol meer in de landbouw, want als je wat geleerd hebt in een autofabriek dan kun je dat niet toepassen in de landbouw.
· De migranten zijn in contact geweest met een stedelijke westerse cultuur en brengen andere waarden en normen mee terug naar het platteland, hierdoor vermindert de invloed van de kerk, de familieband het ouderlijke gezag neemt af.
Tussen herfst en zomer gaan de Mexicanen mannen naar de andere kant van de grens, Texas, om daar te helpen met de oogst van groente en fruit.

De eerste stroom migranten uit Mexico begint in 1980 en de migranten gingen in de VS werken aan de aanleg van spoorlijnen, daarna moesten ze katoen plukken, koper delven, oogsten in de tuinbouw.
Het Bracero programma duurde van ongeveer 1940 tot 1964. Dit programma houdt in dat Amerikaanse tussenhandelaren officieel arbeidskrachten mocht verhuren aan grote landbouwbedrijven. Ze moesten helpen in de oogst.
3 oorzaken van de grote emigratie vanuit Mexico naar de VS gedurende de laatste decennia:
· economische schommeling, de peso is minder veel waard geworden, de bevolking is sterk gegroeid.
· de subsidies op landbouwproducten werden teruggedraaid. Hierdoor was er voor veel mensen geen toekomst meer.
· En 40 tot 50% Mexicanen is arm,.
Na de oprichting van NAFTA is de emigratiestroom meer geworden. Dit komt doordat de landbouw in Mexico weggeconcurreerd wordt door de VS, dit komt door de vrijhandel.
Er zijn 2 trends af te lezen in figuur 1.11:
· de immigratiestroom is deze eeuw toegenomen
· het aantal immigranten in de VS schommelde tussen 1921-1930 en 1951-1960.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.