Migratie en vervoer H3 en H4

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 426 woorden
  • 8 mei 2002
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
48 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

HOOFDSTUK 3 - FF 1

VERVOER = DE VERPLAATSING VAN GOEDEREN TRANSPORT = MANIER WAAROP GOEDEREN WORDEN VERVOERD

KENMERKEN VAN VERVOERSSTROMEN : F R O S W A D A VER
F REQUENTIE
R ICHTING
O MVANG
S OORT GOEDEREN
W IJZE VAN TRANSPORT
A FSTAND
D UUR = TIJD
A ANKOMST EN
VER TREK PUNTEN

WAAROM ONTSTAAN VERVOERSSTROMEN ?

1. COMPLEMENTARITEIT (=VERSCHIL) 2. TRANSPORTEERBAARHEID
3. GEEN CONCURRERENDE AANVOER

HOOFDSTUK 3 -FF 2

VERZAMELING VAN VERBINDINGSWEGEN = INFRASTRUCTUUR TRANSPORTNETWERK = GEHEEL VAN TRANSPORTLIJNEN DIE DOOR KNOOPPUNTEN AAN ELKAAR ZIJN VERBONDEN
HIERARCHIE = VOLGORDE VAN BELANGRIJKHEID

TRANSPORT + ORGANISATIE = TRANSPORTKETEN COLLECTIENETWERK VERPLAATSINGSNETWERK DISTRIBUTIENETWERK

¨ = VERZAMELINGSKNOOPPUNT ¨ = VERVOER VAN PLAATS 1 NAAR 2 ¨ = TRANSPORTEERT VAN HET DISTRIBUTIECENTRUM NAAR DE KLANT

BINNEN EEN MONDIAAL TRANSPORTSYSTEEM ZIJN ER 3 SCHAALNIVEAU'S

¨ INTERCONTINENTALE VERPLAATSINGSNETWERKEN (=MAINPORT) ¨ CONTINENTALE " ¨ LANDELIJKE "

LOGISTIEK = KOPPELING VAN ALLE VERVOERSONDERDELEN ZODAT EEN EFFICIENT TRANSPORTGEHEEL ONTSTAAT. VERLADERS ZIJN DE MENSEN/BEDRIJVEN DIE GOEDEREN VAN DE ENE PLAATS NAAR DE ANDERE VERVOERT WILLEN HEBBEN. DE VERLADERS EISEN STEEDS MEER : ¨ JUISTE PLAATS ¨ JUISTE TIJD ¨ JUISTE HOEVEELHEID ¨ TOEGEVOEGDE WAARDE JUISTE EXTRA'S

HOOFDSTUK 3 FF 3 - MIGRATIE EN VERVOER
KENMERKEN
MAINPORT : (SCHIPHOL & ROTTERDAM)

¨ INTERCONTINENTAAL VERVOER & TRANSPORT ¨ WISSELING VAN TRANSPORTMIDDELEN ¨ OMVANGRIJKE VERVOERSSTROMEN ¨ GUNSTIGE LIGGING (-GEOGRAFISCH/ECONOMISCH)

KWALIITEIT

¨ VERVOERSPRODUCT OF HET AANTAL INTERCONTINENTALE VERVOERSBESTEMMINGEN ¨ TERMINALPRODUCT OF DE CAPACITEIT VAN DE HAVEN ¨ ONTSLUITINGSPRODUCT OF VERBINDINGEN MET WEGEN, SPOORLIJNEN ¨ OMGEVINGSPRODUCT OF DE AANWEZIGHEID VAN FACILITEITEN IN DE OMGEVING BIJV. EEN DISTRIBUTIEPARK

DE GUNSTIGE LIGGING VAN ROTTERDAM

¨ GOEDE VERBINDING MET DE NOORDZEE ¨ GOEDE VERBINDING MET DE RIJN ¨ GOEDE VERBINDING MET CONCENTRATIES VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT ZOALS HET RUHRGEBIED IN DUITSLAND

ANDERE VOORDELEN ROTTERDAM

Dit wil je ook lezen:

¨ ACITIVITEITEN VAN HET GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ¨ SCHAALVERGROTING ¨ UITBREIDINGSPLANNEN ¨ TELEMATICA - INFRASTRUCTUUR ¨ ONTWIKKELING VAN HET INTERMODAAL TRANSPORT ¨ SECUNDAIRE FUNCTIE VAN DE HAVEN

SCHIPHOL >> HUB AND SPOKE SYSTEM = INTERCONTINENTAAL TRANSPORTNETWERK

KNOOPPUNT IS HUB (SCHIPHOL) AAN- EN AFVOER IS SPOKE

SCHIPHOL ZORGT VOOR DIRECTE- EN INDIRECTE WERKGELEGENHEID

HOOFDSTUK 4 FF 1
NEDERLAND KENT EEN BELANGRIJKE TRANSPORT- EN DISTRIBUTIEFUNCTIE.

DE BETEKENIS VAN VERVOER IN NEDERLAND : ¨ VERVOERSPRESTATIE >> HOEVEELHEID GOEDEREN DIE DOOR DE VERSCHILLENDE TRANSPORTSECTOREN IN EEN BEPAALD JAAR WORDT VERVOERD. ¨ BIJDRAGE AAN HET BNP VAN NEDERLAND ¨ BIJDRAGE AAN DE WERKGELEGENHEID

MARITIEME DECONCENTRATIE = VESTIGINGEN VAN BEDRIJVEN BUITEN DE GRENZEN VAN HET HAVENGEBIED ONTSTAAT DOOR : ¨ RUIMTEGEBREK ¨ LOGISTIEKE REDENEN

HOOFDSTUK 4 FF 2
NEDERLAND IS DE DISTRIBUTIEREGIO VAN EUROPA
PROBLEMEN :
¨ GROEI AUTOVERKEER (FILES) ¨ MILIEUVERVUILING

OPLOSSING KAN ZIJN : INTERMODAAL TRANSPORT >> HET TRANSPORT VAN GOEDEREN VAN PLAATS A NAAR B GEBEURT MET VERSCHILLENDE TRANSPORTMIDDELEN. HET VERVOER PER VRACHTAUTO EN PER TREIN WORDEN DAN AAN ELKAAR GEKOPPELD.

BEVORDERING : ¨ UITBREIDING INFRASTRUCTUUR ¨ INRICHTING VAN KNOOPPUNTEN ¨ BETUWELIJN EN HSL

IN DE KNOOPPUNTEN VAN INTERMODAAL TRANSPORT GEBEUREN 4 DINGEN : ¨ TRANSPORTMIDDELEN GEWISSELD, B.V. VAN/ ……………… ¨ GOEDEREN WORDEN GECONCENTREERD OF OPGESPLITST ¨ GOEDEREN WORDNE TOT EEN TE VERZENDEN LAADEENHEID SAMENGEVOEGD ¨ WAARDE TOEVOEGINGN

INVLOED VAN INFRASTRUCTUUR OP DE OMGEVING

¨ VERANDERING WOONMILIEU ¨ VERANDERING LANDSCHAP ¨ VERONTREINIGING & HINDER

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.