Hoofstuk 3: BRIC-Landen

Beoordeling 7.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 1481 woorden
  • 9 februari 2015
  • 27 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
27 keer beoordeeld

Paragraaf 3.1

 

A,  waardoor groeit de welvaart?

 

De BRIC-landen hebben veel inwoners, een deel van die mensen werkt in de landbouw of in een fabriek, deze mensen vormen de arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt= alle mensen die kunnen werken. Doordat er steeds meer werk komt, neemt de welvaart voor inwoners van de meeste BRIC-landen langzaam toe. Het loon dat deze mensen ontvangen, gebruiken ze om levensmiddelen, kleding en andere producten te kopen. Deze mensen vormen de afzetmarkt. Afzetmarkt= de mensen die een product kunnen kopen. Brazilië en Rusland zijn landen die veel energie en grondstoffen uitvoeren. De internationale handel kan alleen goed functioneren als er open grenzen zijn (weinig regels en een stabiele regering). Globalisering= het toenemen van internationale contacten tussen landen, bedrijven en mensen.

 

B, waarom is Brazilië een BRIC-land?

 

Om alle 200 miljoen mensen die in Brazilië wonen eten te geven worden er soms delen van het oerwoud afgekapt, hier vestigen zich dan fazenda’s. fazenda’s= groot landbouw bedrijf in Brazilië. De groene revolutie: ontwikkeling van de landbouw, verbetering van de infrastructuur om de productie te verhogen.

 

C, wat kan er in Brazilië verbeteren?

 

-afschaffen van veel regels en wetten. (door de regels is het moeilijk een bedrijf te beginnen)

-grondstoffen verwerken tot een halffabricaat of een eindproduct. Dit levert meer geld op.

 

-de informele sector is erg hoog.

-grootgrondbezitters tegen over kleine boeren, indianen en de arbeiders draagt bij tot slechte werkomstandigheden. Hierdoor wordt gesproken over moderne slavernij.

 

Paragraaf 3.2

 

A, wat veranderde er na 1990?

 

De planeconomie werd afgeschaft, de Sovjet-Unie viel uiteen in 15 zelfstandige landen en de vrijemarkt economie werd ingevoerd. De gevolgen hiervan waren groot:

-de werkloosheid steeg.

-het salaris ging naar beneden.

-een daling van de koopkracht.

-het B.N.P. daalde fors.

-het geboortecijfer daalde omdat minder mensen kinderen wouden.

-het sterftecijfer steeg omdat mensen minder gezond gingen leven.

 

 

 

B, hoe kan Rusland rijker worden.

 

Een verbeterde economische positie van Rusland door:

-een grote voorraad aan delfstoffen waarvan veel wordt uitgeleverd.

-de komst van buitenlandse multinationals vanwege de technische kennis om in koude gebieden te boren en daar de juiste infrastructuur aan te leggen.

 

C, waarom is het moeilijk om met Rusland samen te werken?

 

De belangrijkste exportproducten van Rusland zijn:

-elektriciteit.

-aardolie.

-aardgas.

-steenkool.

-ertsen.

-hout en houtproducten.

 

De landbouw in Rusland is niet op orde waardoor er veel voedselproducten worden geïmporteerd.

 

Samenwerking met Rusland!

-snelle verandering van regels en wetten levert veel risico’s op. Hierdoor kunnen buitenlandse bedrijven hoge boetes krijgen.

-onbetrouwbare leverancier delfstoffen.

-corrupte overheid.

-oneerlijke concurentie staatsbedrijven-buitenlandse bedrijven.

 

Vrijemarkteconomie,

-de bedrijven moeten alles zelf organiseren.

-prijzen en grondstoffen worden niet meer door de overheid bepaald.

 

Paragraaf 3.3

 

A, is India wel een land?

 

In India leven meer dan 1,2 miljard mensen. Tussen die mensen bestaan grote verschillen. Zo worden er in India 18 officiële talen gesproken en meer dan 400 kleinere talen, zo kan het voorkomen dat veel landgenoten mekaar niet kunnen verstaan. Ze krijgen Engels op school als tweede taal omdat het eerst een kolonie was van het Verenigd Koninkrijk. Om te voorkomen dat er conflicten ontstaan is India opgedeeld in meerdere gebieden. Grote bevolkingsgroepen hebben een eigen gebied en een eigen regering. Zo zijn er 28 deelstaten met allemaal een eigen regering. Er is een nationale regering die in New Delhi zit. India heeft de grootste democratie ter wereld.

 

 

 

 

B, waarom is India een BRIC-land?

 

Om de armoede te bestrijden heeft India veel aandacht gegeven voor de verbetering van de landbouw. Hierdoor is de voedselproductie zelfs zo erg omhoog gegaan dat er geen hongersnoden meer zijn er ze zelf kunnen gaan beginnen met voedsel te verkopen aan andere landen. Het onderwijs is verbeterd en er zijn maar liefst 400 universiteiten.

 

In 2002 besloot de regering om speciale economische zones in te richten. Dit zijn gebieden waar buitenlandse bedrijven zich mogen vestigen onder gunstige voorwaarden. Deze bedrijven kunnen daar zonder kosten goederen invoeren en uitvoeren. Hierdoor is het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk gemaakt om met Indiase bedrijven samen te werken. Dit heet een join venture. Door de lage lonen kunnen Indiase bedrijven veel producten aan het buitenland verkopen. Hier verdienen ze goed op.

 

C, welke problemen heeft India?

 

De welvaart in India neemt toe, maar die wordt niet gelijk verdeeld. Hierdoor ontstaat er een grote verdeling tussen arm en rijk. In Mumbai kun je dit verschil het beste zien. Hier staan villa’s en dure appartementen, maar ook licht hier de grootste krottenwijk van de wereld. Een groot deel van deze mensen leeft onder de armoedegrens. Er is dan ook maar weinig werk, voor die zovele mensen. Hierdoor staten ze zelf allemaal kleine bedrijfjes. Omdat er in India niet genoeg werk is, trekken veel arbeidsmigranten weg naar andere landen. Het vertrek van mensen met een hoge opleiding naar het buitenland noem je braindrain.

 

Paragraaf 3.4

 

A, hoe begon de groei van de welvaart?

 

In 1949 werd China een communistisch land. De communistische partij maakte plannen voor de ontwikkeling van het land. Hierdoor nam de welvaart toe,  dat ging heel langzaam omdat de Chinezen alles zelf wouden doen en weinig samenwerking zochten met andere landen. In 1979 werd de aanpak veranderd en kwam de invoering van speciaal economische zones. Dit waren kleine stukjes van de vrijemarkteconomie. De opendeurpolitiek was een groot succes. Opendeurpolitiek= politiek waarbij buitenlandse bedrijven toegang krijgen tot China. Dit leidde tot een sterke economische groei en veel vroege staatsbedrijven sloten een joint venture met buitenlandse bedrijven. Later werden ook open steden aangewezen. Open steden= stad in China waar buitenlandse bedrijven zich bezighouden met onderzoek en industrie. De privatisering van veel staatsbedrijven heeft alleen niet veel zin gehad. Privatisering= staatsbedrijven worden verkocht.

 

B, waardoor groeit de welvaart in China?

 

China heeft al jaren de snelst groeiende economie ter wereld, dit komt vooral door de lage lonen. Door de lage lonen is het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk om producten in China te laten maken. Miljoenen Chinezen verdienen hier geld mee, van dat geld dat zij verdienen kopen ze kleding, voedsel, meubels en soms een auto.

Het geld dat Chinezen in hun eigen land uitgeven, is de binnenlandse vraag. Door deze vraag ontstaan nieuwe banen, niet alleen in de fabrieken, maar ook bij de bouw en wegenaanleg. Een groot deel van de producten die China maakt, wordt uitgevoerd. Elke dag verlaten meer dan 100 000 containers het land. De goederen die worden vervoerd gaan vooral naar de VS en Europa.

 

C, welke nadelen heeft de groei?

 

De welvaart in China stijgt, maar hoelang duurt dat? Als de lonen in China omhooggaan, bestaat de kan dat buitenlandse bedrijven uit China vertrekken en de productie verplaatsen naar Indonesië of Vietnam. Daar zijn de lonen lager. Voor goedkope arbeiders is een fabrieksloon van 100 euro per maand heel erg aantrekkelijk. Om dat geld te verdienen leven en werken ze vaak onder slechte omstandigheden. De snelle groei van de stedelijke bevolking zorgt voor problemen, zo zijn er niet genoeg woningen. Hierdoor worden vaak grote flatgebouwen gebouwd. Het aantal stedeling zorgt er ook voor dat het verkeer altijd vaststaat en er enorme luchtvervuiling ontstaat.

 

 

Documontaire ‘last train home’

 

 130 miljoen arbeitsmigranten gaan een keer per jaar naar huis.

 

-ze moeten hard werken.

-ze hebben slechte leef omstandigheden thuis.

-ze leven met veel mensen op een plek.

-de zoon en dochter wonen niet bij hun in de stad.

-de trein terug naar huis is overvol en traag door een tekort aan spoorwegen en treinen.

-kinderen blijven bij de opa en oma op de boerderij en gaan naar school, terwijl de ouders naar werk zoeken, ze worden door hun opa en oma opgevoed.

-de ouders hebben niet gestudeerd.

-ze hebben maar een keer per jaar een week vakantie.

-opa en oma werken in de landbouw op de boerderij.

-de dochter tussen de kinderen en de ouders is niet goed, omdat de kinderen hun ouder bijna nooit zien.

-mensen gaan in de stad werken en niet meer in de landbouw.

-de treinen terug naar huis kunnen de drukte met nieuwjaar niet aan, er zijn te weinig spoorwegen en de treinen gaan te langzaam.

-er ontstaan rellen, mensen vallen flauw door de drukte.

- de kinderen halen geen goeder resultaten op school, waardoor de ouders heel erg boos worden omdat ze zelf nooit naar school hebben kunnen gaan en omdat bijna heel hun salaris naar de school gaat.

-in de wereldcrisis gaan heel veel bedrijven dicht en de werkloosheid stijgt enorm.

-de dochter is weggegaan en is helemaal op zichzelf verder gaan. Ze is gaan werken bij een fabriek onder hele slechte werkomstandig heden, om meer vrijheid te krijgen.

-China is een exportland dus de industrie is afgenomen, haven liggen stil, en fabrieken werken ook niet meer.

REACTIES

S.

S.

Het kan ook wat duidelijker en overzichtelijker. Ook kan er meer worden uitgelegd.

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.