Hoofdstuk 6, Islamitische Wereld

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 546 woorden
  • 24 april 2003
  • 155 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
155 keer beoordeeld

Aardrijkskunde Hoofdstuk 6: De Islamitische wereld § 6.1 Islamitische wereld
Eenheid: Verscheidenheid: - Islam: in de Koran staan 5 leefregels: - Stromingen Islam: Sji-ieten
1. De geloofbelijdenis (god Allah, profeet Mohammed) (veel invloed van godsdienst
2. Het gebed (5x per dag naar Mekka toe) binnen de politiek) Soennieten
3. Liefdadigheid (2,5% van inkomen weggeven) (grootste stroming, minder invloed
4. Het vasten (Ramadan) van godsdienst binnen de politiek) 5. Bedevaart naar Mekka (1x in je leven) - Verschillende soorten - Taal: Arabisch Arabisch. - Klimaat: steppe en woestijn, de landbouw verschilt - Welvaart: tussen en binnen

weinig in de islamitische landen, sterk centraal bestuur landen. voor het water. - Verschillen in geloof - Bouwstijl belijdenis: fundamentalisten - Kleding (mensen die heel fanatiek een bepaald geloof aanhangen, koran letterlijk nemen, andere overtuigen, alleen jou geloof is goed) en de gematigden. § 6.2 • Irrigatie: water naar land brengen om plantengroei mogelijk te maken of om de opbrengst te verhogen. • Je komt aan water door de volgende manieren: - Rivier voert water aan, vaak uit stuwmeer. - Bron waar water vanzelf aan de oppervlakte komt. - Put waar fossielwater uit grote diepte wordt gepompt. - Pijpleiding voert water aan vanuit rivier. - Gegraven kanaal. • Je gebruikt het water op de volgende manieren: - Spuitkanonnen. - Ronddraaiende sproeiers. - Akkers onder water zetten of water in greppels tussen de gewassen laten komen. - Buizen dicht onder de oppervlakte zorgen ervoor dat plantenwortels water krijgen. • Verzilting: het zoutgehalte in de bodem of in het grondwater neemt toe. - Als planten water opzuigen blijft er altijd wat zout achter. - Stijgend grondwater komt aan de oppervlakte en verdampt, zout blijft achter. • Drainage: een watersysteem dat plantengroei mogelijk maakt. • Desertificatie: woestijnvorming. • Boven: hoogstgelegen gedeelte, vanaf de oorsprong Midden -loop van rivieren: de rest van de rivier Beneden: del van rivier dat het dichtst bij de monding ligt. • Overbeweiding: gebied waar te veel vee loopt. • Water wordt vervuild door: - Afval en rioolwater - Bemesting en bestrijdingsmiddelen van de landbouw • Oase: woestijn gebied waar planten groeien. § 6.3 • Zo wordt er olie gewonnen: - Plankton zakt naar de bodem - Hoge druk en temperatuur veranderen onverteerd plankton in olie - Het moedergesteente sluit plankton van zuurstofrijk bodemwater af - Olie wordt naar het doorlatende reservoir geperst • OPEC: deze organisatie beïnvloed door afspraken te maken over de productie van ruwe aardolie het aanbod van olie op de wereldmarkt. Door een economische crisis daalde de vraag naar olie en steeg de olieproductie. De OPEC-landen produceerden dus meer dan ze hadden afgesproken en de olieproductie in andere landen werd ook groter. • Westerse oliemaatschappijen hebben een groot aandeel in winning, transport, verwerking en distributie van olie. • De olielanden moderniseren sterk maar houden zich ook nog vast aan hun eigen cultuur. Er zijn veel migranten in de olielanden die in de olie-industrie werken, bij dalende olieprijzen daalt hun loon ook en ze leven gescheiden van de autochtonen. • De olie-inkomsten kunnen worden: - Geconsumeerd (verdiende geld opmaken) - Geïnvesteerd (investeren in de toekomst zodat het land minder afhankelijk wordt van olie) § 6.4 • Ruimtelijke segregatie: - macro-niveau: binnen landen zie je een scheiding tussen de woestijn en de bewoonde wereld in oases en steden. - Meso-niveau: in oudere delen van steden zijn nog aparte woonwijken voor moslims, joden en christenen. - Micro-niveau: in en rond het huis is een duidelijke scheiding tussen mannen en vrouwen.

REACTIES

P.

P.

Heb jij al een pw van dit hoofdstuk gehad en zoja wat heb je eraan gehad?

20 jaar geleden

M.

M.

heb morgen over 4 dagen pw, heb er nu al wat an ;)

13 jaar geleden

D.

D.

ik heb nu ook al presies het zelfde onderwerp en ook presies de zelfde punten maar bij ons is het hoofdstuk 3

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.